Kumppanikysely: yhteistyö hedelmällistä, tyytyväisyys hankkeisiin kasvanut

Artikkelikuva: Kumppanikysely: yhteistyö hedelmällistä, tyytyväisyys hankkeisiin kasvanut
Forum Virium Helsinki selvitti jälleen alkuvuodesta jäsentensä ja muiden lähimpien yhteistyökumppaneidensa näkemyksiä toiminnastaan vuodelta 2014. Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä yhteistyöhön Forum Virium Helsingin kanssa. Tyytyväisyys hankeyhteistyöhön oli kasvanut ja tyytyväisyys viestintään ja tapahtumiin oli korkealla tasolla. 
 
”Teemme kumppanikyselyn vuosittain ja se on meille tärkeä palautekanava toimintamme kehittämiseen. Yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa on todettu pääosin hedelmälliseksi ja esimerkiksi tyytyväisyys hankeyhteistyöhön oli kasvanut vuodesta 2013”, summaa viestintä- ja kehitysjohtaja Pauliina Smeds.
 
Iloa hankkeista, teemoista etenkin älykäs kaupunki ja avoin data kiinnostavat
 
Valtaosa vastaajista, 85 prosenttia (88% vuonna 2013), koki yhteistyön Forum Virium Helsingin kanssa tuovan lisäarvoa organisaatiolleen. Kriittisiä oli puolestaan 12 prosenttia vastaajista. 
 
62% vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä hankkeisiin, joissa ovat mukana. Viime vuodesta luku nousi 16 prosenttiyksiköllä. Jokseenkin tyytyväisiä vastaajia oli 26% (33%), tyytymättömiä 6% ja hankkeisiin osallistumattomia 6%.
 
 
Forum Virium Helsingin hankkeiden teemoista vastaajia kiinnosti älykäs kaupunki (79% vastaajista), joka oli täsmälleen sama prosenttiluku kuin viime vuonna. Avoin data (68%) jäi tällä kertaa kakkoseksi. Muita vastaajia kiinnostavia teemoja olivat älykäs liikenne, käyttäjälähtöinen innovaatio ja kasvuyritykset.
 
Nopeat, ketterät ja pragmaattiset pilotoinnit ja kokeilut koettiin edellisvuosien tapaan erittäin tärkeinä, kuten myös julkisten ja yksityisten toimijoiden väliset yhteistyöhankkeet. Kiinnostus suurten ja pienten yritysten välisiin yhteistyöhankkeisiin kasvoi viime vuodesta, erittäin tärkeänä teemaa piti nyt 41%, kun määrä viime vuonna oli 21%.
 
Forum Virium Helsingin sidosryhmistä yhteistyö Helsingin kaupungin ja muiden julkistahojen kanssa arvioitiin vastaajien keskuudessa tärkeimmäksi. Pienyritykset arvioitiin tärkeysjärjestyksessä seuraavalle sijalle. Kaupunkilaiset nähtiin kolmanneksi tärkeimpänä sidosryhmänä, erittäin tärkeäksi sen koki nyt 26% vastaajista, kun edellisenä vuotena osuus oli 50%.
 
Forum Virium Helsingin toiminnassa erityisesti hankeyhteistyö koettiin selvästi edellisvuotta tärkeämmäksi, mutta myös verkostoitumisessa oli selkeä kasvu aiempaan kyselyyn verrattuna. Vastaavasti uuden tiedon ja osaamisen kerryttämistä ei nähty tällä kertaa yhtä tärkeänä kuin aiemmin.
 
 
Tyytyväisyyttä viestintään ja tapahtumiin
 
Vastaajien tyytyväisyys Forum Virium Helsingin tapahtumiin sekä viestintään oli hyvällä tasolla. Tapahtumiin oli joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 73% ja jokseenkin tyytyväisiä 24% vastaajista. Viestintäkanavista parhaiten vastaajia tavoittavat, edellisvuoden kyselyn tulosten tapaan, henkilökohtaiset tapaamiset, uutiskirjeet, verkkosivut ja tapahtumat.

 
Viestinnän tiheyteen erittäin tyytyväisiä ja tyytyväisiä oli 76% vastaajista. Yleisellä tasolla viestintään erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 68% vastaajista ja jokseenkin tyytyväisiä 26%. Tyytymättömiä puolestaan löytyi 3% vastaajista (4% vuonna 2013). Osallistuminen tapahtumiin oli hienoisesti kasvanut kyselyn perusteella ja vastaajien joukossa ei ollut yhtäkään, joka ei olisi ottanut menneen vuoden aikana osaa Forum Virium Helsingin tapahtumiin (vuonna 2013 4% vastaajista ei ollut ottanut osaa tapahtumiin). 
 
 

Vuosittain toteutettava kumppanikysely tehtiin nyt neljättä kertaa samassa formaatissa. 56% vastaajista oli julkishallinnon edustajia ja 44% yrityksistä.

Kyselyn avoimissa vastauksissa kiitettiin Forum Virium Helsinkiä mm. hyvästä yhteistyöstä sekä toivottiin esimerkiksi hankeyhteistyöhön pääsyn kynnyksen madaltamista startupeille ja muille ketterille yrityksille.
 
Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille! Vuoden 2015 kumppanikyselymme ajoittuu alkuvuoteen 2016.
 

Lisätietoja:
Pauliina Smeds
Viestintä- ja kehitysjohtaja
pauliina.smeds(at)forumvirium.fi
p. 040 717 3269
 
 

Lue myös