Koulu kehittyy ketterästi kokeillen

Artikkelikuva: Koulu kehittyy ketterästi kokeillen

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -projektissa kehitetään osallisuutta tukevia toimintamalleja ja työkaluja yhdessä oppilaiden kanssa ja kannustetaan kouluja kehittämään toimintaansa entistä yhteisöllisempään suuntaan. Hanke toimii Helsingin, Turun ja Lappeenrannan kaupungeissa, joista jokaisessa on syntynyt kiinnostavia tuloksia viime lukuvuotena.  

Yhteistyö koulujen kanssa on ollut ketterää ja kokeilevaa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ollut koulujen omat toiveet ja tarpeet, joita on kuunneltu herkällä korvalla. Vaikka digitaalisista palveluista lähdettiinkin liikkeelle, on toiminnan kehittäminen ja ennen kaikkea yhdessä tekeminen ollut varsin konkreettista. Oppilaat ovat esimerkiksi jalkautuneet koulun ympäristöön tutkimaan ja dokumentoimaan omaa arkeaan, sekä asioita jotka tuottavat heille hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä.

Projektipäällikkö Minna Torppa summaa kuluneen vuoden opit seuraavasti: ”Hankkeemme johtoajatuksena on ollut visioida suuresti ja kokeilla pienesti, ja näyttää siltä että suunta on oikea. Todella rohkaisevia tuloksia syntyy kun ideaa lähdetään pitkällisen suunnittelun sijasta mahdollisimman pian käytännössä kokeilemaan. Nopeiden iteraatioiden ja oppimisen ansiosta tekemistä voidaan suunnata alusta alkaen oikeisiin asioihin.”

Vuoden 2012 alussa käynnistyneessä Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -projektissa on tapahtunut paljon pulpetin molemmin puolin. Opettajat ja rehtorit ovat ottaneet hyvin projektin vastaan ja tällä hetkellä projektissa on yksistään Helsingistä mukana yli 20 koulua. Myös oppilaat ovat osallistuneet Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa innostuneesti projektiin ja tuottaneet paljon konkreettista materiaalia aina YouTube-videoista unelmointikarttoihin. Alla muutamia nostoja oppilaiden tekemisistä kuluneelta lukuvuodelta ja lisää löytyy projektin kotisivuilta osoitteesta www.yhteisollinenkoulu.fi

Helsinki – Lapset tilastotieteilijöinä

Lasten tilastollinen vuosikirja on toimintamalli, jonka tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan omaa arkeaan ja tuottamaan tietoa heille merkityksellisistä asioista tilastollisten menetelmien avulla. Työskentely ohjaa lapsia yhteistyöhön ja oman yhteisön kehittämiseen. Kouluille vuosikirja tarjoaakin toiminnallisen ja osallistavan tavan toteuttaa opetussuunnitelmaa ja saada uutta tietoa oppilaiden hyvinvoinnista.

Lukuvuoden 2012 – 2013 aikana neljässä helsinkiläisessä kouluissa kerättiin tilastotietoa mitä erilaisimmista asioista ja ilmiöitä. Lähtökohtana olivat lasten omat kiinnostuksen kohteet ja tutkimusta onkin tehty muun muassa lempipaikoista ja välituntien suosikkileikeistä. Lisäksi oppilaat ovat pitäneet Hyvän mielen päiväkirjaa, johon lapset ovat tallentaneet mieluisia asioita omasta arjestaan.

Turku – Mediatiimit artistien kintereillä

Mediatiimitoiminnan tavoitteena on tukea oppilaita osallistumaan koulun sisäiseen ja ulkoisen viestintään. Hyvin toimivat mediatiimit tekevät siis koulujen toimintaa näkyväksi vahvistaen samalla yhteisöllisyyttä.

Lukiolaisten mediatiimi kävi huhtikuussa haastattelemassa Michael Monroeta Voice of Finland -harjoitusten yhteydessä. Kiireisestä aikataulustaan huolimatta Michael ehti antaa mediatiimille tunnin arvokasta aikaansa, jonka aikana kuultiin monenlaisia tarinoita vaiherikkaalta uralta, biisinpätkiä kitaran säestyksellä ja vinkkejä huuliharpun soittoon. Turun mediatiimi hoiti itsenäisesti itse haastattelun sekä kuvauksen, äänet ja ohjauksen. Niin Michael Monroen kuin muutkin mediatiimien tekemät artistihaastattelut ovat esillä viestintäasema Tuubissa.

Lappeenranta – iPadin avulla arki näkyväksi

Lappeenrannan Meteori-projektin tavoitteena on luoda kouluille oma verkkopohjainen mediaympäristö, jonne voidaan taltioida koulun arkea ja tehdä oppilaiden toimintaa näkyväksi. Kaikille pilottiryhmille onkin luotu oma e-verkkolehtipohja tukemaan julkaisutyötä.

Voisalmen oppilaat saivat syyskuussa 2012 käyttöönsä henkilökohtaiset iPadit osana Meteori-projektin mediakokeilua. Luokalla on kahdeksan11–16 -vuotiaita oppilasta, joista moni on keskiasteisesti kehitysvammainen. Kokeilun yhtenä päämääränä on, että oppilaat oppisivat kommunikoimaan omista asioistaan ja tuomaan tällä tavoin esille omaa persoonaansa. iPadien avulla oppilaat ovat esimerkiksi dokumentoineet omaa arkeaan ja lukuvuoden kulkua on tallennettu kuvina, videoina ja pieninä teksteinä. Oppilaat ovat olleet hyvin innostuneita kokeilusta ja myös opettajat ovat huomanneet vuorovaikutuksen lisääntyneen ja oppilaiden avautuneen kuorestaan. Myös vanhemmilta on tullut paljon positiivista palautetta.

Lue myös