Korjaamolla visioitiin digitaalisen opastuksen tulevaisuutta

Artikkelikuva: Korjaamolla visioitiin digitaalisen opastuksen tulevaisuutta

Forum Virium Helsinki kutsui syyskuussa koolle työpajan, jossa visioitiin kaupungin sähköisen opastuksen tulevaisuutta. Työpaja oli osa työtä jossa rekennetaan kaupungin  digitaalisen opastuksen visiota ja suunnitelmaa liittyen Helsingin kaupungin Opastepilottiin.

Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) Anu Kiiskisen luotsaamassa opastepilotissa tavoitteena on luoda Helsinkiin uusi tulevaisuuden tarpeet huomioiva, ulkoasultaan korkeatasoinen ja koordinoitu jalankulku- ja pyöräilyopastus. Rakennusviraston suunnittelutoimistossa valmistellaan opastamisen toteutuksen hankeohjelmaa, jossa esitetään hankkeen toteuttamisen tavoitteet, työn organisointi, aikataulu ja kustannusarvio. Luonnos hankeohjelmasta on tarkoitus esitellä Helsingin kaupungin hallintokunnille syyskauden 2013 aikana.
 
Forum Virium Helsinki kokosi Korjaamolle tiiviin asiantuntijaryhmän, joka koostui niin suunnittelijoista kuin matkailun ja digitaalisten palveluiden ammattilaisista. Tavoitteena oli miettiä aihetta ennakkoluulottomasti erilaisten käyttäjäryhmien, kaupunkiympäristöjen ja teknologioiden kautta.
 
Työpajassa luotiin ideoista myös tarkempia palvelupolkuja, joissa hahmoteltiin tulevaisuuden opastuksen mahdollisuuksia kaupunkilaisten arjessa. Opastus nähtiin kokonaisvaltaisena, kaupunkilaisten arkea tukevana ja rikastavana palveluna.
 
Visiona profiloitu ja joustava opastus
 
Työpajan keskusteluissa profiloitu, joustava ja saumaton opastus nousi keskiöön. Mobiilipalvelujen tulisi täydentää toisiaan ja tarjota esimerkiksi reittien suunnitteluapua ja tietoa kaupungin tapahtumista ja kohteista. Eri opasteiden saumattomuus ja yhteensopivuus on tärkeää, samoin käyttäjätiedon jatkuva päivittyminen.
 
Sähköiseltä opastukselta toivottiin käyttäjälleen profiloidusti suunnattua sisältöä, mutta myös yllättäviä ehdotuksia ja tarvittaessa tietoa poikkeustiloista tai varoituksia. Esimerkiksi reittien suunnitteluun kaivattiin kätevyyttä vaikkapa niin, että oman profiilin mukaiset reitit voi napata näytöiltä mukaansa.
 
Kaupunki käyttöliittymänä
 
Tärkeäksi asiaksi koettiin tiedon tuominen näkyväksi kaupunkitilaan. Kaikki pinnat ovat potentiaalisia näyttöjä, joita on jatkossa hyödynnettävä tehokkaasti. Digitaalisen opastuksen kiinteä yhteys fyysiseen opastukseen luo parhaan käyttökokemuksen.
 
Työpajassa keskusteltiin myös tiedon visualisoinnista ja käyttäjäänsä reagoivasta opastukseksesta. Lisätty todellisuus tuo uusia mahdollisuuksia digitaaliseen opastukseen, sillä esimerkiksi historia ja jo kadonneet rakennukset voidaan tuoda näkyväksi katukuvaan. Ympäristötaide puolestaan voisi toimia samalla myös opasteena. Sisätilojen opastepalveluiden kehittämiseen tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, myös digitaalisessa opastuksessa.
 
Eri aistien hyödyntäminen opastuksessa nähtiin tulevaisuuden trendinä. Uudet kokeilut, aistipohjainen opastus ja uusi koordinaatisto, joka mahdollistaa teistä vapaan liikkumisen puhuttivat työpajaan osallistuneita. Puhelimen värinäkieli ja sen jalostaminen on yksi esimerkki uudenlaisesta opastuksesta.

 

 
Pyöräilevä kaupunki palveluna
 
Liikkuminen ja reitit ovat olennainen osa kaupungin digitaalista opastusta jo nyt ja sellaisia ne ovat jatkossakin. Työpajassakin nousi esille pyöräily ja opastetut reitit. Helsingissä pyöräilyn määrä on viimeisten kahdenkymmen vuoden aikana kaksinkertaistunut. Helsinki voisikin profiloitua kokonaisvaltaista pyöräilypalvelua tarjoavana kaupunkina, missä poikkeustilanteista tiedotetaan tehokkaasti, reitit merkitään fyysisesti ja sähköisesti ja missä pyöräilyn logistiikka on havainnollistettu kaupunkikuvassa. 
 
Työpajassa tulevaisuuden digitaalisen opastuksen palveluita työstettiin palvelupolkujen keinoin ja digitaalinen opastus nähdäänkin kiinteästi linkittyneenä käyttäjien arkeen. Lähtökohta on siinä, että kehitetään parempia palveluita eikä teknologiaa.
 

Lisätietoja:

Kaisa Spilling
Projektipäällikkö 
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
 
 

Lue myös