Kolme verkostoa kokosi yhteen hyvinvointipalveluiden kehittämisestä kiinnostuneet

Artikkelikuva: Kolme verkostoa kokosi yhteen hyvinvointipalveluiden kehittämisestä kiinnostuneet

Yhteiskehittäminen ja testaaminen on yhä suositumpi tapa, kun yritykset kehittävät joko olemassa olevia palveluitaan tai innovoivat uusia. Kunnat ovat puolestaan entistä valmiimpia tarjoamaan yrityksille mahdollisuutta testaamiseen. 25.1.2017 järjestettiin tilaisuus testauskokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, jossa esiteltiin kotimaisia esimerkkejä eri puolelta Suomea. Tilaisuus oli  Nordic Business and Living Lab Alliance -projektin, Uskalla kokeilla -ohjelman sekä Terveempi Uusimaa -projektin yhteinen.

Ensimmäinen Uskalla kokeilla. Vanhuspalveluiden living lab -kokemukset jakoon! -workshop keräsi kaikkiaan yli 40 henkilöä Laurean Tikkurilan kampukselle. Tilaisuudessa esiteltiin kokeilukokemuksia eri näkökulmista sekä
mietittiin työpajassa olisiko tarvetta luoda erityisesti hyvinvointipalveluiden kokeiluista kiinnostuneiden ryhmää Kuntaliiton yleisen kokeilukulttuuria edistävän verkoston täydennykseksi.

Helsingin Sote-viraston kokeilu- ja kehittämismalleja esitteli Sanna Hartman. Hänen esityksessä mainittiin mm. Kalasatamaan nouseva uusi terveys- ja hyvinvointikeskus sekä niin ikään Kalasatamassa Fiksu Kalasatama -hankkeen pilotoimat nopeat kokeilut uusien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden testaamisessa. Oulussa luodusta laajasta sekä terveys- että hyvinvointipalveluiden testausympäristöstä, OuluHealth-mallista, kertoi Jaana Kokko.

Jo pidempään terveysteknologiayritysten kanssa käyttäjälähtöistä testausta tehnyt Niina Holappa Porin Prizztechistä kertoi heidän kokemuksista yritysnäkökulmasta. Kunnanjohtaja Tiina Heikan esimerkki Lapinjärven kunnasta puolestaan esitteli yhden kunnan mielenkiintoisen tavoitteen tuoda uusien toimintamallien testauksen osaksi koko kunnan toimintaa.

Lyhyen, mutta intensiivisen  työpajan lopputulemana oli, että hyvien kokemusten ja toteutusten jakaminen kiinnostaa osallistujia. Myös kansainvälisten esimerkkien ja kontaktien löytäminen nousi esille.

Seuraavan, toukokuussa lopussa Oulussa pidettävän tapahtuman teemana tulevatkin olemaan pohjoismaiset kokemukset erityisesti Nordic Business and Living Lab Alliance -verkoston www.livinglaballiance.org esimerkkien ja menetelmien kautta.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä kolme hanketta

  • Forum Virium Helsingin Nordic Business and Living Lab Alliance -projekti, jossa haetaan hyviä pohjoismaisia living lab -käytäntöjä ja luodaan living labien verkostoa.
  • Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi kuntien ja alueiden kokeilutoimintaa sekä edistämään kuntalähtöisiä kokeiluja sekä verkottumista.
  • Laurea-ammattikorkeakoulun Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke, joka tukee Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian Terveys ja hyvinvointi –kärkiteeman tavoitteiden saavuttamista.

Lue myös