Kokeiluhaku auki: tarjoa kestävän arjen ratkaisuja

Artikkelikuva: Kokeiluhaku auki: tarjoa kestävän arjen ratkaisuja

Miten naapurustoissa voisi elää kestävämmin, resursseja säästäen ja kiertotalouden mukaisesti? Forum Virium Helsinki avaa nopeiden kokeilujen haun, jossa etsitään naapuruston tasolla toimivia jakamistaloutta ja resurssiviisautta edistäviä ratkaisuja. Haku on auki 9.11.7.12.2022.

Kestävä naapurusto -kokeiluohjelman tavoitteena on kokeilla ja yhteiskehittää ratkaisuja, jotka tuovat arjen tarpeelliset palvelut lähemmäs asukasta ja tekevät jokapäiväisen elämän helpommaksi. Kokeilut toteutetaan osana Circular Green Blocks -hanketta

Kokeiluohjelmaan etsitään älykkäitä palveluita, jotka tukevat kestävää asumista, arkea ja kulutusta naapurustoissa. Kokeiltavat ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi lähiruoan logistiikkaan tai paikallisen jakamisen kulttuurin tukemiseen ja edistämiseen. Ratkaisut voivat sijoittua katutilaan, julkiselle paikalle tai taloyhtiöön. Kokeileminen tosielämän ympäristössä mahdollistaa palveluiden kehittämisen yhdessä asukkaiden kanssa.

Kokeilukierroksen kokonaisbudjetti on 25 000 euroa (alv. 0%). Tarjouskilpailussa valitaan 2–3 ratkaisua kokeiltavaksi naapurustoissa asukkaiden kanssa. Yhden kokeilun maksimihinta on 11 000 euroa (alv. 0%). 

Tarjoa kokeilua

Kokeiluhaku sulkeutui 7.12.2022 klo 16.

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti ja siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

Kokeilut valitaan 21.12.2022 mennessä ja toteutetaan tammi-kesäkuun 2023 aikana. 

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti 23.11.2022 mennessä osoitteeseen noora.haavisto@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Kestävä naapurusto, nopeat kokeilut). Kysymykset vastauksineen löytyvät kootusti täältä.

Kokeiluohjelmasta järjestettiin virtuaalinen infotilaisuus 15.11.2022. Katso tallenne tilaisuudesta:

Lue lisää hankkeen aiemmista kokeiluista ja muista toimista täältä


Tietoa nopeista kokeiluista

Nopeat kokeilut on ketterä malli uusien palvelujen ja teknologioiden kokeilemiseen aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden loppukäyttäjien kanssa – olivat ne sitten asukkaita, kaupungin eri toimialojen yksikköjä tai kaupunkikonserniin kuuluvia yrityksiä. Nopeat kokeilut vastaavat todellisiin tunnistettuihin haasteisiin.

Tavoitteena oppia mahdollisimman paljon

Yhteiskehittäminen on keskeinen osa nopeita kokeiluja. Kokeiltavia ratkaisuja kehitetään yhdessä kaupungin, yritysten, asukkaiden, tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on oppiminen ja kokeilujen tulosten jakaminen laajasti eri toimijoille ja verkostoille. Tärkeimmät yhteistyötahot ja kanavat tunnistetaan kokeilukohtaisesti. 

Kaupungin ja muiden toimijoiden kannalta olennaista on kerätä oppeja ja tuloksia uusien teknologioiden ja palvelujen toimivuudesta suhteessa tunnistettuihin haasteisiin ja yleisemmin toiminnan kehittämiseen. Kokeilut tähtäävät ensisijaisesti uuden tiedon ja ymmärryksen tuottamiseen ja jakamiseen. 

Yrityksille kokeilut antavat mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden käyttäjien kanssa tarjoten siten referenssin kokeiltavasta palvelusta tai tuotteesta. 

Circular Green Blocks

Circular Green Blocks – kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanke (9/2021–8/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta toteuttavat  HSY,  Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki / Lauri Rotko

Lisätietoa

Lue myös