Näin startupit, yrityskumppanit ja kaupunki kehittävät tulevaisuuden hyvinvointipalveluja

Artikkelikuva: Näin startupit, yrityskumppanit ja kaupunki kehittävät  tulevaisuuden hyvinvointipalveluja

Startup-yritykset, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala sekä yhteistyökumppanit Kesko, SRV ja CGI kehittivät ja kokeilivat uusia digitaalisia hyvinvointipalveluja. Palveluja kokeili yli 400 kaupunkilaista.

Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa kehitettiin uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja urbaaniin hyvinvointiin yhdessä kaupunkilaisten ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa. Kaupunki ja yritykset yhteiskehittivät ja kokeillivat ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan skaalata Kalasataman alueelta muuallekin Helsinkiin. Yhteiskehittämiseen osallistuivat muun muassa Kalasataman asukkaat, terveydenhuollon ammattilaiset ja asiakkaat.

Kokeiluohjelmat ovat toimiva keino tuoda yritykset ja julkinen sektori kehittämään yhdessä uusia palveluja. Fiksu Kalasatama -hankkeessa kehitetty nopeiden kokeilujen malli tuottaakin lisäarvoa eri sidosryhmille – kaupungille uusia palveluja ja yrityksille mahdollisuuden hyödyntää kaupunkia kokeilualustana. Isojen yhteistyöyritysten osallistuminen myös motivoi jo vakiintuneempia pidemmällä olevia startupeja mukaan.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen korostaa yhteiskehittämisen merkitystä uusien palvelujen kehittämisessä.

“Kohtaamme asiakastilanteissa helsinkiläisiä joka päivä ja pyrimme löytämään keinoja, joilla palvelumme ovat helpommin heidän saavutettavissaan. Haluamme olla ketterästi mukana uusien palvelujen kehittämisessä yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja uudistua samalla itse. Kokeiluohjelmaan osallistuminen tarjosi hyvän mahdollisuuden yhteistyölle”, hän kertoo.

Digitaaliset hyvinvointikokeilut toivat oppeja yrityksille ja kaupungille

Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmaan haettiin avoimella tarjouskilpailulla kokeiltavaksi uusia digitaalisia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvointiin. Asiantuntijaraati valitsi nopeiden kokeilujen sprintteihin yhteensä viisi digitaalista palvelua, jotka keskittyivät terveelliseen ravintoon ja hyvinvoinnin osalta erityisesti stressin hallintaan.

1. Kuvapohjainen mobiiliruokapäiväkirja MealLogger tarjoaa tekoälyavusteisen ravitsemusohjauksen yhdistettynä ryhmävalmennukseen.

2. Terveelliseen ruokavalioon ohjaava ja tietoa tarjoava ateriakassipalvelu Miils.

3. Auntie hyödyntää tekoälyä etäterapiapalvelunsa chatbotissa ja hakee matalan kynnyksen keinoja auttaa ihmisiä voimaan paremmin.

4. Moodmetric-älysormukset mittaavat reaaliaikaisesti stressitasoa ja auttavat välttämään ylikuormitusta. Palvelua kokeiltiin osana työterveyspalveluita

5. MelloVR tarjoaa rentouttavia virtuaalitodellisuusmatkoja. Kalasataman hammashoitolan yhteydessä kokeiltiin, miten palvelu auttaa vähentämään jännitystä ennen hammaslääkärikäyntiä.

Käyttäjät ja terveydenhuollon ammattilaiset mukana

Käyttäjät on keskeistä saada mukaan uusien palvelujen kehittämiseen. Nopeat, 3–6 kuukauden mittaiset kokeilut antavat hyvän tilaisuuden hankkia kokemusta ja käyttäjäpalautetta uusista palveluista. Keskeistä palautetta antoivat kokeiluohjelman aikana käyttäjien lisäksi myös noin 20 terveys- ja hyvinvointialan ammattilaista, jotka osallistuivat kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen. Hankkeen tutkimus- ja kehityspartneri Laurea-ammattikorkeakoulu arvioi prosessia ja keräsi palautetta niin käyttäjiltä kuin yhteiskehittämiseen osallistuneilta ammattilaisilta jatkokehitystä varten.

Entä miten yritykset kokevat kokeiluohjelman? Laurea keräsi palautetta myös yrityksiltä siitä, mitä tällainen yhteistyö niille tarjoaa.

”Sekä startupit että yrityskumppanit arvostavat tehokkaasti fasilitoitua prosessia: Forum Virium Helsingin aktiivinen panos yhteiskehittämis- ja kokeiluprosesseissa säästää muiden toimijoiden aikaa, mikä on merkittävä etu etenkin startup-yrittäjille. Kokeiluista saatavat opit ja jatkoideat palvelujen ja liiketoimintamallien kehitykselle ovat tietenkin yrityksille merkittäviä ̶ etenkin sellaiset opit, joita ei osattu odottaa. Kaikki osapuolet antavat myönteistä palautetta siitä, että hanke mahdollisti paljon uusia kontakteja ja että kokeilut saivat näkyvyyttä”, toteaa yliopettaja Anne Äyväri Laurea-ammattikorkeakoulusta.

 

Kokeilut ovat osa Co-Designing Wellbeing -hanketta, jossa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluita kokeiltiin yhdessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa. Vuoden mittaista hanketta veti Forum Virium Helsinki Oy ja projektin kehittämis- ja tutkimuskumppanina toimi Laurea-ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, SRV-yhtiöt, Keskon työterveyshuolto sekä CGI Suomi Oy. Hanke sai rahoitusta Uudenmaanliiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksen kautta.
www.fiksukalasatama.fi

Fiksu Kalasatama on osa 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimia ja älykkäitä kaupunkipalveluita kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) alueella. Hanke on tuonut yli sata yritystä yhteistyöhön kaupungin ja toistensa kanssa sekä herättänyt suurta kansallista ja kansainvälistä huomiota. Fiksu Kalasatama -hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta vuosille 2017–2020. Fiksu Kalasatama -hanketta koordinoi Helsingin kaupungin kehitysyhtiö Forum Virium Helsinki.
www.forumvirium.fi

 

Kuva: Ruska Tapiovaara 

Lisätietoja

Kuva

Kaisa Spilling

#fiksukaupunki #nopeatkokeilut
#livinglab #co-creation
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Lue myös