Luonnolliseksi rakennettu – näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria

Artikkelikuva: Luonnolliseksi rakennettu – näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria

Virtuaalivehreä-hanke toi uusia työkaluja vihreän infran huomioimiseen kaavoituksessa. Hankkeen tavoitteena oli tukea helsinkiläisten uusien aluerakennus- ja täydennysrakennuskohteiden rakentumista hiilineutraaleiksi, vihreää infrastruktuuria monialaisesti hyödyntäviksi kaupunginosiksi. Hankkeen opit koottiin Luonnolliseksi rakennettu -julkaisuun. 

Virtuaalivehreä-hankkeessa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki kokosi Kalasataman alueen kaavoittajia yhteen yritysten ja innovaattorien kanssa oppimaan uusimmista ratkaisuista vihreän infran hyödyntämisessä kaupunkisuunnittelussa.

Olennaista oli yhdessä tekeminen – yhteiskehittämisen menetelmällä tuotiin entistä laajemmin yhteen eri näkökulmia koko suunnittelu- ja toteutusketjusta vihreän infran huomioon ottamiseen, ja hankkeen keskeisenä tuotoksena julkaistiin kaikille suunnittelijoille vapaasti hyödynnettäväksi opas Luonnolliseksi rakennettu – Näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria. Julkaisu kertoo ymmärrettävästi ja inspiroivasti vihreän infrastruktuurin kehittämisestä laajalle asiantuntijayleisölle. Julkaisu tukee jatkossa vihreän infrastruktuurin suunnittelua ja toteuttamista uusilla asuinalueilla sekä täydennysrakentamisen yhteydessä. 

Julkaisua täydentävät tuotekortit, joiden avulla on helppo käsittää eri viherelementtien ominaisuuksia, teknisiä vaatimuksia sekä niiden tuottamia ekosysteemipalveluita.

Virtuaalivehreä-hankkeessa tuotettiin myös suomenkielinen käännös korttelitason viherkerrointa täydentävästä Alueellinen viherkerroin 2.0 -oppaasta, joka on nyt maksutta ladattavissa suunnittelijoiden käyttöön.

Luonnolliseksi rakennettu – Näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alueellinen viherkerroin 2.0 – opas ekologisen kaupunkisuunnittelun tueksi

 

 

 

 

 

Alueellinen viherkerroin 2.0 – Liite: excel-laskentatyökalu

Ohjekortisto vihreän infran elementeistä ja näiden tuottamista ekosysteemipalveluista.

 

Kuva: Vesa Laitinen

Lisätietoja

Kuva

Maija Bergström

#fiksukaupunki
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös