Jäsenet ja yhteistyökumppanit tyytyväisiä Forum Virium Helsinkiin

Artikkelikuva: Jäsenet ja yhteistyökumppanit tyytyväisiä Forum Virium Helsinkiin

Forum Virium Helsinki selvitti vuodenvaihteessa jäsentensä ja muiden lähimpien yhteistyökumppaneidensa näkemyksiä toiminnastaan. Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä yhteistyöhön Forum Virium Helsingin kanssa. Erityisesti tyytyväisyys Forum Virium Helsingin viestintään oli jatkanut kasvuaan.

”Teemme kumppanikyselyn vuosittain ja kyselyn tulokset ovat meille tärkeä palautekanava toimintamme kehittämiseen. Kyselyn positiiviset tulokset antavat aihetta iloon. Yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa on todettu hedelmälliseksi ja lisäarvoa tuovaksi,” summaa viestintä- ja kehitysjohtaja Pauliina Smeds.

Lisäarvoa yhteistyöstä, teemoista etenkin avoin data kiinnostaa
 
Valtaosa vastaajista, 87 prosenttia, koki yhteistyön Forum Virium Helsingin kanssa tuovan lisäarvoa organisaatiolleen. Hankeyhteistyöhön erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli kuitenkin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, 46 prosenttia, jokseenkin tyytyväisiä 33 prosenttia.

Forum Virium Helsingin hankkeiden teemoista vastaajia kiinnosti edelleen eniten avoin data, älykäs kaupunki tuli hyvänä kakkosena. Nopeat, ketterät ja pragmaattiset pilotoinnit ja kokeilut koettiin edellisvuosien tapaan erittäin tärkeinä, kuten myös julkisten ja yksityisten toimijoiden väliset yhteistyöhankkeet.

Forum Virium Helsingin sidosryhmistä yhteistyö Helsingin kaupungin ja julkistahojen kanssa arvioitiin vastaajien keskuudessa tärkeimmäksi yhteistyöalueeksi. Kaupunkilaiset sijoittuvat sidosryhmien tärkeysjärjestyksessä seuraavalle sijalle. Forum Virium Helsingin toiminnassa uuden tiedon jakaminen ja uuden osaamisen kerryttäminen koettiin aiempia vuosia tärkeämmäksi. Myös verkostojen rakentamisen merkitys oli hieman kasvanut edellisvuoden kyselyyn verrattuna.

Tyytyväisyys viestintään ja tapahtumiin kasvoi jälleen
 
Vastaajat olivat vuonna 2013 tyytyväisiä Forum Virium Helsingin tapahtumiin sekä viestintään. Tapahtumiin oli joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 83 prosenttia vastaajista, tyytymättömiä ei ollut lainkaan. Myös osallistuminen tapahtumiin oli kasvanut, alle 5% vastaajista ei ollut ottanut kuluneen vuoden aikana Forum Virium Helsingin tapahtumiin. Viestinnän suhteen erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 84 prosenttia vastaajista. 

”Olemme järjestäneet arviointikaudella aktiivisesti tapahtumia: niin yleisiä infotilaisuuksia, kehittäjätyöpajoja, fokusoituneempia hankekohtaisia workshoppeja sekä laajempia seminaareja. Monipuolinen tarjonta on tavoittanut kohderyhmää ja saanut positiivista palautetta.”

”Keräsimme palautetta myös kuinka eri viestintäkanavamme tavoittavat kumppaneitamme. Saatu palaute otetaan huomioon viestinnän painotuksia valittaessa”, Smeds kertoo.

Vuosittain toteutettava kumppanikysely tehtiin nyt kolmatta kertaa samassa formaatissa. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli julkishallinnon edustajia, loput yrityksistä ja muista organisaatioista.
 
Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille. Seuraava kumppanikyselymme ajoittuu loppuvuoteen 2014.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Delicard-lahjakortti ja sen voitti Atte Kallio Helsingin Energiasta. Onnea Atelle!
 

Lisätietoja:

Pauliina Smeds
Viestintä- ja kehitysjohtaja
pauliina.smeds(at)forumvirium.fi
p. 040 717 3269
 
 

Lue myös