Palkkaamme 3 työntekijää IoT-tiimiimme – hae nyt!

Artikkelikuva: Palkkaamme 3 työntekijää IoT-tiimiimme – hae nyt!

Forum Virium Helsinki tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin niin kovalla tohinalla, että nyt tarvitaan lisää tekijöitä! IoT-tiimiin haetaan kolmea taitavaa tyyppiä osaksi huippujengiämme Helsingin ydinkeskustaan Unioninkadulle. Hyvät edut ja näköalapaikka globaaliin älykaupunkikehitykseen tarjolla. Laita kuponki vetämään ja tule meille!

1. Tekninen projektipäällikkö

Tule rakentamaan kanssamme tulevaisuuden kaupunki- ja kiertotalouspalvelut mahdollistavaa avointa teknologiaperustaa Helsinkiin!

Haemme Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsingin IoT-tiimiin teknistä projektipäällikköä kotimaisiin ja kansainvälisiin ohjelmointirajapintojen ja tietoaineistojen harmonisointin liittyviin projekteihin.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan älykaupunkien data- ja IoT-alustatyöhön myös kansainvälisesti. Autat osaamisellasi kaupunkeja ja yrityksiä luomaan yhteneviä tapoja kerätä, välittää ja hyödyntää tietoa. Työsi mahdollistaa tulevaisuudessa uuden liiketoiminnan syntymisen laadukkaan tietopohjan päälle. Hankkeet, joissa työskentelet, kattavat laajasti älykaupunkikentän aina liiikkumispalveluista ympäristömonitorointiin ja kiertotalouteen.

Tehtävä vaatii hyvän teknisen ymmärryksen digikehityksestä sekä kykyä vastata määrittely- ja kehitystyön ohjaamisesta monitoimijaekosysteemissä. Työtehtäviin kuuluvat projektinhallinta, raportointityön ohjaus, neuvottelut partnerien kanssa sekä pilottiaihioiden työstäminen ja pilottien läpivienti. Tuotat ja luotsaat sujuvasti toiminnallisia ja teknisiä vaatimusmäärittelyjä, rajapintadokumentaatiota ja toimit tarvittaessa teknisenä tuoteomistajana alihankkijoiden suuntaan.

Odotamme sinulta:

 • Aiempaa kokemusta ohjelmistokehitys-, ohjelmointirajapinta- ja integraatioprojektien läpiviennistä ketterin menetelmin aina määrittelyvaiheesta toteutukseen
 • Soveltuvaa koulutusta
 • Kokemusta avoimien standardien hyödyntämisestä määrittelytyössä
 • Hyvää hallintaa yhteiskehittämisen työkaluista sekä ymmärrystä niiden soveltuvuudesta eri kohderyhmien kanssa toimiessa
 • Ymmärrystä datan ja rajapintojen merkityksestä osana nykypäivän kaupunkipalveluita ja bisnesekosysteemejä.
 • Kykyä toimia monitoimijaympäristössä osana kansallisia ja kansainvälisiä konsortioita.
 • Aiempi kokemus kiertotalouden digitaalisista ratkaisuista ja avoimesta ohjelmistokehityksestä on eduksi.

Tehtävä on määräaikainen ajalla: 1.8.2018–31.12.2020. Lisätietoja tehtävästä antaa Hanna Niemi-Hugaerts, IoT-ohjelmajohtaja,  puh: 040-674 9911 aikoina 8.6.2018 klo 10–11 ja 11.6.2018 klo 10–11.

Hakuaika on päättynyt 13.6.2018.

2. Projektipäällikkö, yritysyhteistyömallit kokeilutoiminnassa

Tule kehittämään uusia yritysyhteistyömalleja hyvinvointi- ja älykaupunkiteknologioiden ympärille Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsingin IoT-tiimiin!

Haemme projektipäällikköä luotsaamaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa yhteistyössä toteutettavaa EAKR 6Aika-ohjelmasta rahoitettavaa Co-Created Health and Wellbeing -hankkeen kokeiluohjelmaa. Luot uudenlaisia toimintamalleja, jotka mahdollistavat yritysten osallistumisen uusien hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.

Hankkeessa kaupunkien kokeilutoimintaa yhtenäistetään sekä yhteisten palvelukokeilujen kautta että yhteiskehittämisen mallien yhtenäistämisen avulla. Hankkeen aikana viedään käytäntöön Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialan kehitys- ja kokeilualustatoimintamalli.

Tarjoat hankekonsortion kanssa yrityksille konkreettisia työkaluja, joiden avulla ne voivat syventää ymmärrystään sote-sektorin tarpeista ja löytää liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvointiteknologioiden ja esimerkiksi tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen saralla. Kaupunkien yhteinen kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille validointia uusille palvelukonsepteille ja markkinareferensssejä kansallisella tasolla. Tavoitteena on myös rakentaa toimintamallia laajemmin palvelemaan sosiaali- ja terveysvirastojen omia kehitysprosesseja.

Työtehtäviin kuuluvat projektinhallinta, raportointi, neuvottelut partnerien kanssa sekä pilottiaihioiden työstäminen ja pilottien läpivienti. Tehtävä vaatii hyvän ymmärryksen kokeilujen kehittämisestä, kokeilualustamalleista ja teknologioihin liittyvästä kokeilutoiminnasta. Luot yritysten ja kaupunkien väliin yhteistyömalleja, järjestät työpajoja, määrittelet kaupunkien kanssa kokeiluhaasteita ja vastaat kokeiluhankintojen läpiviennistä aina oppien yhteenvetoon saakka.

Odotamme sinulta:

 • Aiempaa kokemusta käyttäjälähtöisestä innovaatiotoiminnasta ja/tai kokeilukulttuurista yritysten ja julkisen sektorin rajapinnassa.
 • Ratkaisukeskeistä otetta eri toimijoiden tarpeiden yhteensovittamiseksi.
 • Markkinoinnillista näkemystä yritysten tavoittamisen varmistamiseksi.
 • Ymmärrystä datan ja teknologian merkityksestä osana nykypäivän kaupunkipalveluita ja bisnes-ekosysteemejä.
 • Vahvaa projektinhallintaosaamista.
 • Soveltuvaa koulutusta
 • Kykyä toimia monitoimijaympäristössä osana kansallisia ja kansainvälisiä konsortioita.
 • Arvostamme kokemusta terveydenhuollon digitaalisista ratkaisuista ja avoimesta ohjelmistokehityksestä.

Tehtävä on määräaikainen ajalla: 1.8.2018–31.12.2020. Lisätietoja tehtävästä antaa Hanna Niemi-Hugaerts, IoT-ohjelmajohtaja,  puh: 040-674 9911 aikoina 8.6.2018 klo 10–11 ja 11.6.2018 klo 10–11.

Hakuaika on päättynyt 13.6.2018.

3. Projektisuunnittelija

Haemme Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsingin IoT-tiimin vahvistukseksi projektisuunnittelijaa kotimaisiin ja kansainvälisiin projekteihin. Tehtävä vaatii tarkkuutta, palveluhenkisyyttä sekä vastuullista ja omatoimista otetta. Työtehtäviin kuuluvat projektipäällikköjen ja ohjelmajohtajan tukeminen H2020- ja EAKR-hankehallinnossa määrittelyvaiheesta testaamiseen ja projektien tulosten paketointiin.

Hankkeet, joissa työskentelet, kattavat laajasti älykaupunkikentän liiikkumispalveluista ympäristömonitorointiin ja kiertotalouteen.

Etsimältämme osaajalta odotamme:

 • Muutaman vuoden kokemusta projektityöskentelystä.
 • Kokemusta/kiinnostusta älykkäät kaupunkiratkaisut mahdollistaviin data- ja IoT-alustoihin.
 • Soveltuvaa koulutusta
 • Valmiutta hallinnollisiin tehtäviin, tapahtumatuotantoon ja hanketyön avustaviin tehtäviin.
 • Suunnitelmallista ja oma-aloitteista otetta työntekoon.
 • Kokemus käyttäjälähtöisistä menetelmistä tai teknologiaprojekteista on plussaa.

Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.9.2018–31.12.2020. Lisätietoja tehtävästä antaa Hanna Niemi-Hugaerts, IoT-ohjelmajohtaja,  puh: 040-674 9911 aikoina 8.6.2018 klo 10–11 ja 11.6.2018 klo 10–11.

Hakuaika on päättynyt 13.6.2018.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Missiomme on tehdä Helsingistä maailman toimivin älykaupunki!

Lisätietoja

Kuva

Hanna Niemi-Hugaerts

#iot #avoindata #databusiness
#rajapinnat #API
puh. +358 40 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Kuva

Perille-asti-logobanneri-6aika-eu-vipuvoimaa-uudenmaan-banneri-900

Lue myös