Ilmoittaudu Share-PSI -verkoston viidenteen työpajaan

Artikkelikuva: Ilmoittaudu Share-PSI -verkoston viidenteen työpajaan

Share-PSI -verkoston viides workshop pidetään 25.-26.11.2015 Berliinissä teemalla ”Maximising interoperability – core vocabularies, location-aware data and more” . Workshop on avoin kaikille ja sinne voi ehdottaa teemaan sopivaa esitystä tai session vetämistä, deadlinet ovat 17.10 esityksille ja 25.10. sessioille. http://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/berlin/

Hankkeessa pyritään nopeuttamaan uudistetun PSI-direktiivin käyttöönottoa jakamalla parhaita käytäntöjä datan ja rajapintojen avaamisesta Euroopassa. Mukana verkostossa on 45 organisaatiota 26:sta maasta, mm. ministeriöitä, standardointiorganisaatioita ja yrityksiä.  Verkostoa koordinoi W3C, Suomesta mukana ovat Valtiovarainministeriö ja Forum Virium Helsinki. Berliinin tapaaminen keskittyy avoimen datan yhteentoimivuuteen, erityisesti paikkatiedon osalta, joka sopii hyvin Forum Virium Helsingin älykkään ja avoimen kaupungin teemoihin. Forum Virium Helsinki on mukana suunnittelemassa tilaisuuden ohjelmaa.
 
Lisätietoja:
 
 
Pekka Koponen
Kehitysjohtaja
Älykäs kaupunki -hankealue
puh. +358 40 501 7114
pekka.koponen(at)forumvirium.fi

Lue myös