Ilmainen palvelumuotoilukoulutus älyliikennettä kehittäville yrityksille

Artikkelikuva: Ilmainen palvelumuotoilukoulutus älyliikennettä kehittäville yrityksille

Onko yritykselläsi uusi palveluratkaisu tai teknologia, joka liittyy asukkaiden, työmatkalaisten tai matkailijoiden liikkumiseen?  Huomioiko älyliikenteen ratkaisusi käyttäjänäkökulman? Haluatko ratkaista aitoja ongelmia yhdessä osaavien liiketoiminta- ja palvelumuotoilijoiden kanssa? Tarjoamme älyliikenneratkaisuja kehittäville yrityksille ilmaisen palvelumuotoilu- ja liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen maaliskuussa. Hae mukaan! 

Aika: tiimikohtainen sparraus (2h) aikavälillä 2.–13.3. sekä koko päivän koulutus 24.3.
Paikka: TBA, Helsingin keskusta
Hinta: Koulutus on osallistujille maksuton ja se myönnetään de minimis -tukena yrityksille.
Kouluttaja: Solita Oy
Kenelle: Koulutus on suunnattu pk-yrityksille

Forum Virium Helsinki tarjoaa koulutuksen osana Perille asti -hanketta. Solitan toteuttamassa palvelumuotoilu- ja liiketoiminnan koulutuksessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tarjotaan yrityskohtaista sparrausta ja ratkaisukeskeisiä näkökulmia olemassa olevaan ongelmaan. Yritys saa tapaamisen yhteydessä kirjallisen tuotoksen, johon on koottu palvelumuotoilijoiden havainnot ja yhteiset kehitysideat pääpiirteittäin, ja josta yrityksen on helppo jatkaa omaa kehitystyötään.

Toinen vaihe koostuu koulutuspäivästä, jossa mukaan valitut yrityksen pääsevät jatkokäsittelemään haasteitaan ja verkottumaan keskenään. Koulutuspäivä järjestetään ti 24.3.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa älykkään liikkumisen yritysten valmiuksia ymmärtää ja ratkaista aitoja ongelmia palvelutarjontaan ja liiketoimintaan liittyen. Lisäksi yritys saa valmiuksia kehittää palvelujaan tulevaisuudessa. Koulutuksen de minimis -tukiarvo on 1000 euroa.

Koulutus on suunnattu yrityksille, jotka kehittävät uusia palveluja, teknologioita ja ratkaisuja, jotka helpottavat asukkaiden, työmatkalaisten ja matkailijoiden liikkumista. 

Yritysten toivotaan osallistuvan koulutukseen 2-3 henkilön tiiminä. Yhden hengen yrityksistä (tai vastaavista) voi osallistua yksin. Tiimiläisillä ei tarvitse olla aikaisempaa osaamista palvelumuotoilusta.

Miten pääset mukaan?

Valintakriteerejä ovat: 

  1. a) yritys keskittyy asukkaiden, työmatkalaisten tai matkailijoiden liikkumisen palveluihin ja/tai teknologiaan, tai vastaavaan
  2. b) yrityksellä on älykkään liikkumisen palveluihin tai teknologiaan liittyvä ongelma 
  3. c) tiimi/osallistuja on kokonaisuudessaan sitoutunut koulutukseen ja sen päivämääriin
  4. d) tiimin/osallistujan motivaatio osallistua koulutukseen
  5. e) yritys täyttää de minimis -tuen kriteerit

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake täältä. 

Päätökset

Hakuaikaa on jatkettu torstaihin 27.2. klo 15.00 asti. Tiedot valinnoista ilmoitetaan viimeistään maanantaina 2.3. Mikäli hakijoita on yli viisitoista, osallistujat valitaan valintakriteerien perusteella. 

Valituilta tiimeiltä odotetaan ennakkotehtävän tekemistä (varaa aikaa 1-2h oman tiimin kanssa), sitoutumista tapaamiseen Solitan kanssa (2h), valmistautumista koulutuspäivään (1-2h oman tiimin kanssa) sekä koulutuspäivään osallistumista (24.3. 8h yhdessä kaikkien osallistujien kanssa).

De minimis -tuki-ilmoitus

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että yritys lähettää ennen koulutuskokonaisuuden alkua oheisen tuki-ilmoituksen täytettynä. Lomakkeessa kuvataan, kuinka paljon yritys on hyödyntänyt kuluvan vuoden ja sitä edeltäneen viimeisen kahden verovuoden aikana de minimis -etuutta. Lomake lähetetään osoitteeseen heli.ponto@forumvirium.fi otsikolla “De minimis -tuki-ilmoitus”. Toinen de minimis -lomake toimitetaan Forum Virium Helsingille koulutuksen jälkeen vahvistuksena tuen vastaanottamisesta. Tästä koulutuksesta saatava tuki on arvoltaan 1000 euroa. Forum Virium Helsinki auttaa pyydettäessä lomakkeiden täyttämisessä.

Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2020. Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Espoo Marketing Oy, Aalto yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.

Forum Virium Helsinki vastaa Jätkäsaaren alueen kehittämisestä.

Lisätietoja:

Kuva

Heli Ponto

puh. +358 40 501 5357
heli.ponto(at)forumvirium.fi

Lue myös