Helsinki kokeilee uutta palautekanavaa

Pitäiskö fiksata -palvelusta tulee Metro-lehden ja Helsingin kaupungin uusi palautekanava, jonka avulla kaupunkilaiset voivat tuoda esiin julkisilla paikoilla havaitsemiaan epäkohtia.

Metro ja Helsingin kaupunki ovat käynnistäneet uuden palautekanavan pilottikokeilun, jonka avulla kaupunkilaiset voivat tuoda esiin julkisilla paikoilla havaitsemiaan epäkohtia. Metron Pitäiskö fiksata -palveluun tehdyt ilmoitukset esimerkiksi rikotuista liikennemerkeistä tai teiden kuopista kulkevat Metron toimituksen kautta Helsingin kaupungin rakennusvirastolle. Palauteputki on toiminut helmikuun 19. päivästä alkaen. Palvelua voi käyttää osoitteessa http://metro.fi/fiksaus/

Uusi palvelu toimii myös keskustelukanavana kaupungin ja kaupunkilaisten välillä: Rakennusviraston vastaukset palautteisiin näkyvät palvelussa ja korjausten toteutumista voi kätevästi seurata Metron nettisivulta. Käyttäjät pääsevät myös kommentoimaan kaupungin antamia vastauksia.

”Metron lukijat ovat aktiivisia kaupunkilaisia, jotka eivät tyydy ainoastaan lukemaan ja kommentoimaan uutisia, vaan tahtovat tehdä niitä itsekin. Pitäiskö fiksata -palvelu tarjoaa lukijoillemme uuden tavan parantaa asuinympäristönsä viihtyvyyttä”, sanoo Metron projektipäällikkö Henri Salomaa.

Helsingin kaupunki on uudistanut sähköisen palautejärjestelmänsä. Uuden järjestelmän teknisen rajapinnan avulla kaupunki voi vastaanottaa palautetta myös sen ulkopuolisilta toimijoilta, ja ohjata palautetta suoraan oikealle taholle.

Metron Pitäiskö fiksata -palvelu hyödyntää ensimmäisenä ulkopuolisena toimijana kaupungin uuden sähköisen palautejärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa myös muilla tahoilla on mahdollisuus ohjata järjestelmän kautta palautetta suoraan kaupungille.

”On kaikkien etu, että esimerkiksi vaarallinen kuoppa tiessä saadaan korjattua. Parhaassa tapauksessa Metron Pitäiskö fiksata -palvelu säästää kaikilta vaivaa, sillä kaupunkilainen voi tarkastaa netistä, onko joku muu jo antanut palautetta samasta asiasta”, sanoo Helsingin kaupungin rakennusviraston asiakaspalvelupäällikkö Tarja Posti.

Metron ja Helsingin kaupungin yhteistyö on osa Forum Virium Helsingin koordinoimaa CitySDK -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on rajapintoja avaamalla helpottaa kaupunkilaisten osallistumista kaupungin kehittämiseen.

Pitäiskö fiksata -palvelun ja rakennusviraston yhteistyön esikuvana on yhdysvaltalainen Open311-standardi. Vastaavanlainen avoimen rajapinnan mahdollistama palvelu on käytössä Yhdysvalloissa 35 kaupungissa. Euroopassa rajapinta on otettu käyttöön Saksan Bonnissa. Tänä vuonna vastaavanlainen rajapinta toteutetaan yhteensä kuudessa kaupungissa Euroopassa.

Katso video Pitäiskö fiksata -palautekanavan toimivuudesta!

Lisätietoja:

Henri Salomaa, Metro-lehti, puh. 040 507 7277
Tarja Posti, Rakennusvirasto, Helsingin kaupunki, puh. 09 3103 8433

Lisätietoja CitySDK -hankkeesta täällä.

Lue lisää:
 

Lue myös