Helsinki Euroopan Smart Citien kärkijoukossa

Artikkelikuva: Helsinki Euroopan Smart Citien kärkijoukossa
Euroopan parlamentti julkaisi helmikuussa tutkimuksen eurooppalaisten kaupunkien Smart City -kehityksestä. Helsinki valikoitui 468 kaupungin joukosta kuuden Smart City-kehityksen kärjessä olevan eurooppalaisen kaupungin joukkoon. Kuusi kärkikaupunkia, Helsinki, Amsterdam, Barcelona, Kööpenhamina, Manchester ja Wien, esitellään raportissa tarkemmassa analyysissä.

Tutkimuksen aineistona ja lähteenä käytettiin internetissä saatavilla olevia eri kaupunkien Smart City -tietoja. Forum Virium Helsingin verkkosivut ovat olleet tärkeä lähde tutkimuksessa ja tutkimuksessa viitataan lukuisiin Forum Viriumin Helsingin hankkeisiin.

 
Tutkimuksessa vertaillaan Euroopan Unionin Smart City -hankkeita. Raportti tarjoaa taustatietoa ja suosituksia sekä pohtii älykkään kaupungin (Smart City) käsitettä. Raportissa punnitaan myös, miten tämänhetkiset Smart City -hankkeet vastaavat komission Europe 2020 -kasvustrategian tavoitteisiin.
 
Päätöksenteon avaaminen, avoin tieto ja kehittäjäyhteistyö tutkimuksessa esillä
 
Tutkimus kattaa 50 Smart City -projektia 37 kaupungista. Yksi päähavainnoista on, että yli kaksi kolmasosaa näistä projekteista on yhä joko suunnittelu- tai pilotointivaiheessa

Tutkimuksessa arvioidaan Helsingin Smart City -kehityshankkeiden rohkaisevan kehittäjiä hyödyntämään avointa tietoa palvelukehityksessä. Suuren osan Helsingin Smart City- hankkeista arvioidaan tähtäävän julkisen tiedon avaamiseen tai kansalaisten osallistamiseen. Smart City -palveluja arvioidaan tutkimuksessa testattavan Helsingin seudulla osana kaupunkilaisten päivittäistä elämää.

Osallistumisalustojen yhteydessä mainitaan Forum Virium Helsingin hankkeista CitySDK ja Helsinki Hack-at-home. Kategoria sisältää avoimen tiedon strategiat ja alustat, joukkoistamis- ja yhteiskäyttöalustat sekä muut kansalaisille suunnitellut ratkaisut osallistumiseen ja ideointiin. 
 
Forum Virium Helsinki mainitaan Helsingin keskitettynä ”Smart City -toimistona”. Samassa yhteydessä mainitaan Amsterdamin Smart City platform ja Manchesterin alueella toimiva Low Carbon Hub. Raportin mukaan tällaiset tiettyyn teemaan omistautuneet toimijat ovat tärkeitä sillon, kun Smart City -ideat ja erilaiset sidosryhmät halutaan tuoda yhteen.
 
Case-osiossa Forum Virium Helsingin toimintaa ja hankkeita esitellään laajemmin. Tiedon avaaminen mainitaan yhtenä tärkeimmistä teemoista Helsingissä ja Helsinki Region Infoshare -palvelua kehutaan uraauurtavaksi palveluksi avoimen kaupunkidatan saralla. Myös kaupungin päätöksenteon avaaminen ja Helsingin kaupunkiyhteisön osallistaminen ja kehittäjäyhteisöportaali on nostettu esille tutkimuksessa.
 
 
 
Lisätietoja:
 
Pekka Koponen
Kehitysjohtaja
Älykäs kaupunki -hankealue
puh. +358 40 501 7114
pekka.koponen(at)forumvirium.fi
 
 

Lue myös