Helsingin tietotekniikkaohjelma 2015-2017: käyttäjät mukaan kehittämään digipalveluita

Artikkelikuva: Helsingin tietotekniikkaohjelma 2015-2017: käyttäjät mukaan kehittämään digipalveluita

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelman tavoitteena on valjastaa tietoteknologia entistä paremmin palvelemaan kaupunkilaisia sekä kaupungin kehittämistä. Tietotekniikkaohjelmassa on nostettu esiin lukuisia teemoja, joiden edistämiseen Forum Virium Helsinki on osallistunut – ja osallistuu myös jatkossa.

Avointa kaupunkikehitystä, avointa innovointia, avointa dataa, avointa lähdekoodia

Tietotekniikkaohjelmassa linjataan mm. seuraavaa:

  • Kehittäjille tarjotaan avoimia innovaatioalustoja, avataan uusia datarajapintoja ja järjestetään kehittäjäyhteisöjen tapaamisia (mm. Fiksu Kalasatama, HRI, 6Aika avoin data -kärkihanke, Helsinki Loves Developers -toiminta)
  • Tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta tuodaan verkkoon kaikkien saataville aikaisempaa kätevämmin. Kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä tehostetaan laajentamalla avoimen datan tarjontaa ja mm, kehittämällä kaupungin päätöksentekojärjestelmän avointa rajapintaa Open Ahjoa (mm. kumppanikoodarit, Helsinki Region Infoshare)
  • Yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan hyödyntämään saatavilla olevaa dataa ja kehittämään uusia palveluita yhdessä kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa. Kaupunki osallistaa aloittelevia yrittäjiä ja yrityksiä ideoimaan uusia digipalveluita.
  • Kansalaisvaikuttamisesta tehdään vaivattomampaa ja palautteen antamista sekä yhteydenottoja virkamiehiin helpotetaan. Nykyisten sähköisten kanavien lisäksi kokeillaan uusia vuorovaikutuskanavia.
  • Kaupungin palveluita kehitetään helppokäyttöisemmiksi ja käyttäjät kutsutaan mukaan digipalvelujen kehittämiseen.
  • Kaupungin sähköiset palvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja optimoidaan toimimaan kaikissa päätelaitteissa. Yrityksille tarjottavat palvelut kootaan kaupungin sähköiseen asiointipalveluun.
  • Kaupunki digitalisoi palvelujaan ja lisää itsepalveluja sekä automaatiota.
  • Kaupungin toimeksiannosta kehitettävä uusi ohjelmistokoodi julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä, ellei ole perusteltua syytä muuhun.

Kuva: Ohjelmakauden kärkiteemat
 

Kaupungin ICT-osaamisen kehittämistä

Tietotekniikkaohjelma tähtää myös kaupungin ICT-osaamisen kehittämiseen. ICT-hankintoihin liittyvää osaamista parannetaan, jotta kilpailutuksista saadaan täysi hyöty ja kaupungin riippuvuus järjestelmätoimittajista vähenee. Kaupunki keskittää ICT-johtamista ja ICT-tukipalveluitaan.
 

Forum Virium Helsingin osalta tietotekniikkaohjelmassa todetaan mm. seuraavaa:
 

”Forum Virium Helsinki edistää kaupungin digitaalisten palvelujen kehittymiseen kytkeytyvän kokeilukulttuurin syntymistä Helsinkiin sekä madaltaa eri toimijoiden kynnystä innovoida, muotoilla ja testata avoimesti erilaisia palveluideoita ja konsepteja todellisessa kaupunkiympäristössä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin Fiksu Kalasatama -hanke kokoaa eri toimijoita yhteen ja viitoittaa tietä uudelle kaupunkikehitykselle.” 

Tietotekniikkaohjelman toimeenpano käynnistetään kaupunkiyhteisellä valmennusohjelmalla, jonka kaupunginkanslia toteuttaa yhdessä Oiva Akatemian, kaupungin hankintakeskuksen ja Forum Virium Helsingin kanssa.

Kuva: Ohjelmakauden kärkiteemojen jaksottuminen ohjelmakaudelle  

Lue lisää:

 

Tarkempia otteita Forum Virium Helsingin osalta tietotekniikkaohjelmasta:

”Forum Virium Helsinki edistää avoimen ja osallistuvan kokeilukulttuurin syntymistä, kokoaa rahoitusta ja toteuttaa omassa hankesalkussaan olevia hankkeita yhdessä yritysten, yhteisöjen ja kaupunkilaisten kanssa.”

”Avoimista rajapinnoista merkittävimmät olivat palvelukartan, palautejärjestelmän ja Ahjo-järjestelmän rajapinnat. Niiden pohjalta on syntynyt kehittäjäyhteisön toimesta uusia digitaalisia palveluja mm. Päätökset-verkkopalvelu ja Ahjo Explorer mobiilipalvelu. Tavoitteen mukaisesti Forum Virium Helsinki on aktivoinut kaupungin ekosysteemiä uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Välineitä ovat olleet mm. Apps4Finland-kilpailut, Code4Europe-kumppanikoodariohjelma sekä kehittäjäyhteisön Helsinki Loves Developers -ohjelma tilaisuuksineen ja verkkopalveluineen (dev.hel.fi).”

”Avoimessa kaupungissa kaupunkilaiset otetaan mukaan yhteisön jäseninä ja päätöksentekoprosessit avataan kaupunkilaisille. Valmistelun avoimuutta lisätään ja kaupunkilaisia kannustetaan käyttämään sähköisiä tiedonhaku-, osallistumis- ja vuorovaikutuskanavia. Kaupunki panostaa tuottamansa tiedon avaamiseen ja käyttöön. Tietotekniikka tukee näiden päämäärien saavuttamista. Helsinki kannustaa eri toimijoita hyödyntämään digitaalisaatiota sekä kokeilemaan ja kehittämään uusia palveluinnovaatioita yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Yrityksille tarjotaan uusia mahdollisuuksia Helsingin sekä muiden kaupunkiyhteisöjen yhteisten palvelujen kehittämisessä (esim. 6Aika-hanke, Fiksu Kalasatama -hanke). 

Poimintoja ohjelmakauden tavoitteista kaupunkiyhteisön kehityksessä: 

”Avointa dataa hyödyntävä kehittäjäyhteisötoiminta vahvistuu. Forum Virium Helsinki aktivoi kaupungin ekosysteemiä uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja kokeiluihin.”

”Kaupungin omat ns. kumppanikoodarit osallistuvat aktiivisesti Forum Virium Helsingin kehittäjäyhteisötapaamisiin ja auttavat hallintokuntia avoimen datan rajapintojen avaamisessa kolmansille osapuolille.”

”Virastot osallistuvat vakiintuneen ydintoimintansa rinnalla myös kokeiluihin, joissa haetaan uutta ymmärrystä toiminnan kehitysmahdollisuuksista ja tavoitellaan tuloksia, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää jatkossa osana vakiintuvaa ja tietojärjestelmillä tuettavaa toimintatapaa. Forum Virium Helsinki tukee kaupungin hallintokuntia näissä kokeiluissa. Virastot ja liikelaitokset siirtävät soveltuvin osin vakiintuneita tukipalveluja kaupungin tukipalveluorganisaatioiden huolehdittaviksi ja edelleen kehitettäviksi.”

Kuva: Tietotekniikkaohjelma toteuttaa Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa

 

 

 

 

Lue myös