Haussa ratkaisuja lihasten toimintakyvyn arviointiin

Artikkelikuva: Haussa ratkaisuja lihasten toimintakyvyn arviointiin

Lihasten toimintakyvyn arviointiin haetaan ratkaisuja, jotka pohjautuvat digitaalisiin teknologioihin. Niiden avulla voidaan arvioida lihasten toimintakykyä ja toteuttaa varhaista kuntoutukseen ohjausta. Haku on auki 13.3.2023 klo 12:00 saakka.

Iän myötä ihmisen liikkumiskyky heikentyy ja liikkumattomuus lisääntyy, johtaen lihasheikkouteen ja sitä kautta yleisesti terveydentilan heikentymiseen. Aikaisen vaiheen lihasten toimintakyvyn arviointi mahdollistaa asiakkaiden ohjauksen lihasten voimistamiseen tarkoitettujen etä- tai läsnäkuntoutuksien pariin. Tämän avulla ikäihmisen kyky omatoimiseen kotona asumiseen paranee, samalla vähentäen lihasheikkoudesta syntyvien toimenpiteiden tarvetta.

Tämä tarjouspyyntö kohdistuu digitaalisiin teknologioihin, joiden avulla lihasten toimintakykyä voidaan arvioida ja toteuttaa varhaista kuntoutukseen ohjausta. 

Esimerkki prosessista: 

  1. Asiakkaan toimintakyvyn todetaan heikenneen
  2. Asiakkaalle tehdään lihasten toimintakyvyn arviointi (Alkutilanne – pilotoitava teknologia)
  3. Asiakkaalle järjestetään etä- tai läsnäkuntoutusohjelma
  4. Asiakkaalle tehdään lihasten toimintakyvyn arviointi (lopputilanne – pilotoitava teknologia)

Ratkaisun kokeilu

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on enintään kaksi kuukautta ja kokeilu pyritään saamaan tehtyä 1.6.2023 mennessä. Kehittämis- ja kokeiluyhteistyön tarjouksen kustannusarvio voi vaihdella välillä 1000–10 000 euroa suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin. Kokeiluyhteistyö toteutetaan heti tarjouskilpailun päätyttyä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi päättää mahdollisista sovellusta koskevista ostohankinnoista kokeiluyhteistyön jälkeen. Mahdolliset ostohankinnat tehdään joko kehittämis- ja kokeiluyhteistyöhön valittujen ratkaisujen toimittajilta suoraan ilman edeltävää kilpailutusta taikka kilpailuttamalla, hankintalainsäädännön ja Helsingin kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti, riippuen hankinnan koosta.

Tarjouksen jättäminen

Valintaperusteet ja koko tarjouspyyntö

Pyydämme kehittämis- ja kokeiluyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Tarjous ja palvelun kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 13.3.2023 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi.

Tarjous tulee muotoilla Excel-taulukkoon.

Liitetiedostot ovat sallittuja (esimerkiksi tuotekuvat).

Tarjouksen valintaperusteet

Kuvaukset arvioidaan käyttäen tarjouspyyntöön kirjattuja arviointikriteereitä. Arviointiperusteina toimivat asiantuntijaraadin näkemykset tarjouksen vastaamisesta tarpeeseen sekä tarjouksen hinta suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin.

Hankinnan taustaa

Kehittämis- ja kokeiluyhteistyö toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen sekä Laakson yhteissairaala -hankeen kanssa osana Resurssiviisaat sosiaali ja terveyspalvelut (REDI-SOTE) -hanketta. Lisätietoja www.redisote.fi

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki / Tuulikki Holopainen

Lisätietoa

Lue myös