Haussa älyvaatteita, -kankaita tai -ihoa hyödyntäviä ratkaisuja

Artikkelikuva: Haussa älyvaatteita, -kankaita tai -ihoa hyödyntäviä ratkaisuja

Älyvaatteet, -kankaat ja -iho ovat teknologioita, jotka voisivat sopia sairaaloihin ja palvelukoteihin. Nyt etsitään niitä hyödyntäviä ratkaisuja kokeiltavaksi.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi (sote) sekä Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki kutsuvat palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena ovat älyvaatteet ja elektroninen iho. 

Helsingin sote uudistaa palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan muun muassa uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Tarpeen kuvaus

Potilaan vitaaliarvojen mittaaminen vaatii terveydenhuollon ammattilaiselta aikaa vievää yksittäisten mittareiden käyttöä, joista saadaan ainoastaan pistemäistä informaatiota asiakkaan sen hetkisestä tilasta.

Sairaalapalveluiden, palveluasumisen sekä kotihoidon tueksi toivotaan tulevaisuudessa teknologioita, jotka pystyvät esimerkiksi mittaamaan reaaliaikaisesti elintoimintoja. Teknologioiden kuten älyvaatteiden, -kankaiden ja -ihon hyödyntämistä sairaala- ja palvelukotiympäristössä halutaan kartoittaa.

Parhaimmillaan uusilla teknologioilla voidaan automatisoida osa mekaanisista mittaus tapahtumista. Myös asiakkaan palvelukokemusta voidaan parantaa, mikäli älyvaatteet esimerkiksi avaisivat sairaalaympäristössä ovia ja mahdollistaisivat maksamisen kahviossa.

Yhteiskehittäminen

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana REDI SOTE-hanketta (hankekoodi: A77593 ). Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.redisote.fi

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 3-6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman ALV. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

Ehdotuksen lähettäminen

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja potentiaali pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja. Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 12.1.2023 osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi.

Markkinavuoropuhelu ja yhteiskehittämiskumppanin valinta

Markkinavuoropuhelu-tilaisuudet toteutetaan tammi-helmikuussa 2023. Yritykset kutsutaan tilaisuuteen ratkaisukuvausten pohjalta. Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen perusteella julkaistaan tarkennettu tarjouspyyntö 28.2.2023 mennessä.

Tieto pilottiin valittavasta yrityksestä julkaistaan maaliskuun 2023 aikana.

Lisätietoa

Lue myös