4 vauhdittajaa Jätkäsaaren liikenneruuhkiin – kokeilut tuottavat arvokkaita oppeja

Artikkelikuva: 4 vauhdittajaa Jätkäsaaren liikenneruuhkiin – kokeilut tuottavat arvokkaita oppeja

Rekkajonoja vähentävä jonotussovellus, liikennettä ennakoiva digipalvelu ja laivamatkustajien kimppakyytipalvelu. Muun muassa näistä älyliikennekokeiluista Helsingin kaupunki on hakenut ratkaisuja Länsisataman alueen liikenteeseen.

Länsisataman huimasti kasvaneet liikennemäärät ovat tehneet Länsisatamasta maailman vilkkaimman matkustajasataman. Yhdeksän miljoonaa matkustajaa kulkee vuosittain Helsingin ja Tallinnan välillä. Päivittäin Jätkäsaaren läpi kulkee 650 rekkaa.

Helsingin Länsisataman ja Viron Vanhan sataman liikenteen sujuvoittamiseen tähtäävä FinEst Smart Mobility -älyliikenneprojekti hakee ratkaisuja satamien liikennehaasteisiin tavoitteenaan vähentää Helsingin ja Tallinnan päästöjä, meluhaittoja ja muita haittoja molemmissa satamissa ja kaupungeissa. Helsingin kaupunki on tarttunut aiheeseen yhdessä innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin kanssa kokeilemalla Jätkäsaaressa, kuinka digitaaliset palvelut voisivat auttaa ratkaisemaan haasteita. Kokeilut ovat nyt loppusuoralla ja niistä on saatu tuloksia.

“Projektin tarjoama ekosysteemi on mahdollistanut mukana olevien yritysten innovaatioiden kehittämisen räätälöidysti Länsisataman tarpeisiin sekä keskinäisen tiedon hyödyntämisen muiden projektissa toimivien yritysten kanssa. Yritysten ja julkishallinnon välinen yhteistyö on myös todistanut avoimen tiedonjaon merkityksellisyyden palveluiden jatkokehitykselle ja loppukäyttäjäkokemukselle. Esimerkiksi Länsisatamasta saatavan liikenteen tilannekuvan tarkkuuden kannalta on erityisen olennaista, että lauttaliikenteen todelliset saapumisajat ovat saatavilla ja hyödynnettävissä”, kertoo projektipäällikkö Suvi Hänninen Helsingin kaupungilta.

“Helsingin kaupunki vahvistaa projektissa osaamistaan ketterien, digitaalisten palveluiden kehittämisestä sekä soveltamisesta käytäntöön. Kerätty tietotaito on erityisen arvokasta Länsisataman kaltaisilla alueilla, joissa fyysinen ympäristö tarvitsee perinteisen infrarakentamisen lisäksi joustavia ratkaisuja tasokkaan asuin- ja elinkeinoympäristön takaamiseksi”, hän jatkaa.

“Liikenteen sujuvoittaminen on erittäin konkreettinen esimerkki siitä, millä tavalla Helsinki voi hyödyntää useasta lähteestä kertyvää, avoimesti eteenpäin jaettavaa dataa ja saada se palvelemaan kaupunkilaisia ja alan yrityksiä. Näin kehitämme datan avulla maailman toimivimman älykaupungin”, kiteyttää kehitysjohtaja Pekka Koponen Forum Virium Helsingistä.

Ratkaisuja ruuhkiin älyllä ja datalla

Raskaaseen liikenteeseen liittyen on testattu rekkojen yksilöllisiin saapumisaikoihin perustuvaa jonotusjärjestelmää. GoSwiftin sovelluksen avulla kuljettajilla on jatkuvasti päivittyvä tieto parhaasta lähtöajasta ja reitistä lähtötilanteesta satamaan asti, minimoiden satamassa vietettyä aikaa ja helpottaen Jätkäsaareen saapuvan rekkaliikenteen ruuhkaisuutta.

Länsisataman ja Tallinnan välisen autolauttaliikenteen reaaliaikaista aikataulu- sijainti- ja saapumistietoa on saatavilla uudesta Fleetrangen toteuttamasta avoimesta rajapinnasta, mikä auttaa tiedon hyödyntäjiä ja sovelluskehittäjiä osaltaan optimoimaan liikenteen sujuvuutta ja luotettavuutta. Näin ikään rajapinta mahdollistaa myös lauttaliikenteen integroimisen entistä paremmin osaksi muuta liikennettä

Myös maaliikenteessä informaation keräämistä ja analysointia ollaan kehittämässä merkittävästi. Ensiaskeleena on kokeiltu Infotriplan kehittämää reaaliaikaista liikennetiedon ennakointijärjestelmää ja liikenteen älyohjausta, joiden avulla voidaan paremmin varautua ja vähentää saapuvien ja lähtevien laivojen aiheuttamia ruuhkapiikkejä.

Virosta Länsisataman kautta Helsinki-Vantaan lentokentälle suuntaavien matkan helpottamiseksi on projektin puitteissa pilotoitu myös Kyyti Oy:n tuottamaa ja kehittämää kimppakyytipalvelua suoraan terminaalista terminaaliin.

Viron liikennevirasto Maanteeametin kanssa tehty yhteistyö jatkuu. Forum Viriumin kumppanikoodari edistää projektia, jossa suomalainen digitransit.fi -reittiopas otetaan käyttöön Viron kansallisessa reittioppaassa (peatus.ee).

Lue lisää FinEst Smart Mobility -projektista.


FinEst SmartMobility -projektin tavoitteena on vähentää Helsingin ja Tallinnan päästöjä, meluhaittoja ja muita haittoja molemmissa satamissa ja kaupungeissa. Ongelmiin haetaan apua älykkäistä liikenneratkaisuista. Projekti kestää vuoden 2019 syksyyn saakka.

FinEst Smart Mobility -projektin budjetti on 1,8 miljoonaa euroa ja se saa rahoituksensa Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Projektin toteuttavat Helsingin kaupunki, Tallinnan kaupunki, ITL Digital Lab, Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki, Viron tiehallinto ja Helsingin seudun liikenne.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Kuva: Janne Rinne

Yhteyshenkilö

Kuva

Pekka Koponen

#älykäskaupunki #avoindata
#älyliikenne #API #IoT

puh. +358 40 501 7114
pekka.koponen(at)forumvirium.fi

Lue myös