FABULOS‑hanke etenee itseohjautuvien bussien prototyyppi- ja laboratoriotestaukseen

Artikkelikuva: FABULOS‑hanke etenee itseohjautuvien bussien prototyyppi- ja laboratoriotestaukseen

FABULOS‑hanke on solminut jatkosopimukset neljän kansainvälisen konsortion kanssa. Suomesta on mukana kaksi konsortiota: toisen muodostavat Fleetonomy Al, Nodeon ja VTT ja toisessa mukana ovat suomalainen Sensible 4 ja espanjalainen Shotl. Esikaupallisen hankinnan toinen vaihe käynnistyi kesäkuussa ja prototyyppejä testataan laboratorio-olosuhteissa syksyllä 2019.

Kuuden hankekumppanin yhteisenä tavoitteena on hankkia tutkimus- ja kehityspalveluita itseohjautuvien bussien ja niitä hallinnoivien järjestelmien prototyyppi- ja testaushankkeisiin. Esikaupallisen hankinnan toisen vaiheen tavoitteena on varmistaa, että prototyyppien ominaisuudet vastaavat FABULOS‑hankkeen toiminnallisia vaatimuksia. Lisäksi testataan prototyyppien toimivuutta kaupunkiympäristössä muun liikenteen joukossa.

Esikaupallisen hankinnan ensimmäisessä vaiheessa viisi konsortiota kehitti oman konseptinsa ja järjestelmäarkkitehtuurinsa vastaamaan kaupunkien liikkumista koskeviin haasteisiin. Jokainen konsortio täytti ensimmäisen vaiheen tavoitteet ja sai täyden rahoituksen työlleen. FABULOS‑hankkeen teknisen arviointiryhmän arvion mukaan konsortioista neljä täytti myös toiselle vaiheelle asetetut valintakriteerit ja näin ollen ne kutsuttiin esikaupallisen hankinnan prototyyppivaiheeseen.

Tukea uusille liikkumisratkaisuille

FABULOS‑hankkeen tavoitteena on venyttää itseohjautuvan joukkoliikenteen rajoja, sillä nykyiset järjestelmät eivät tarjoa varteenotettavia kaupallisia tai teknisiä ratkaisuja tulevaisuuden matkaketjujen tarpeisiin. FABULOS-hankkeen kumppanit tukevat rahallisesti innovatiivisia ratkaisuja kehittäviä yhtiöitä, ja tarjoavat niille lisäksi mahdollisuuden ratkaisun ensimmäiseen asiakasreferenssiin. Esikaupallisen hankinnan toisessa vaiheessa voidaan myöntää enintään 251 600 euron rahoitus yhtä konsortiota kohden. Viimeisessä vaiheessa budjetit voivat nousta jopa 760 000 euroon.

Sopimukset laadittiin neljän eri konsortion kanssa, joissa on mukana yhtensä 14 yritystä start-upeista suuryrityksiin.

  1. Sensible 4 – Shotl -konsortioon kuuluu kaksi kumppania: Sensible 4 Suomesta ja Shotl Espanjasta. Konsortio yhdistää Sensible 4:n ja MUJIn hiljattain julkaiseman automatisoidun Gacha‑bussin ja Shotlin kehittämän liikenteenhallinta-alustan. Shotl on yksi yrityksistä, jolle myönnettiin pääpalkinto European Startup Prize for Mobility 2019 -kilpailussa.
  2. FVF-konsortio koostuu kolmesta suomalaista kumppanista, jotka ovat Fleetonomy AI, Nodeon ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Konsortiolla on vankka kokemus itseohjautuvien ratkaisujen tutkimustyöstä ja uusimmista kalustonhallintateknologioista pohjoismaisissa olosuhteissa.
  3. Movile Civitatem ‑konsortiossaon neljä virolaista ja yksi tanskalainen kumppani: Modern Mobility, Tallinnan teknillinen yliopisto, AuVeTech ja Fleet Complete Virosta sekä Autonomous Mobility Tanskasta. Tämä konsortio kehittää ja testaa itse suunnittelemaansa Iseauto‑ajoneuvoa, jossa on hyödynnetty innovatiivisia automatisoituja ohjausratkaisuja.
  4. Saga-konsortioon kuuluu neljä kumppania: Halogen, Forus PRT ja Ramboll Management Consulting Norjasta sekä Spare Labs Kanadasta. Konsortio kehittää käyttäjälähtöisiä liikenneratkaisuja, joissa voidaan yhdistellä vapaasti eri valmistajien komponentteja. Kutsuliikennettä ja kalustonhallintapalveluja tarjoavan alustan kehittänyt Spare Labs sai hiljattain 6 miljoonan dollarin alkurahoituksen Mitsubishi‑konsernilta.

Konsepteista toimiviksi prototyypeiksi

Esikaupallisen hankinnan toisen vaiheen tarkoituksena on kehittää lupaavimmista konsepteista prototyypit. Käytännössä tämä tarkoittaa autonomisten bussipalveluratkaisujen testaamista kunkin konsortion omissa tutkimus- ja kehitystiloissa. Tavoitteena on testata ratkaisujen toiminnallisuutta, yhteensopivuutta ja turvallisuutta simuloiduissa kaupunkiympäristöissä.

Viimeisessä vaiheessa varmistetaan lopputuotteiden soveltuvuus ja toiminta todellisissa katuolosuhteissa. Enintään kolmen konsortion ratkaisuja tullaan testaamaan autonomisten bussien laivastolla normaalin liikenteen seassa Virossa, Suomessa, Kreikassa, Alankomaissa, Norjassa ja Portugalissa vuoden 2020 maaliskuusta alkaen. Näin FABULOS‑hanke edistää omalta osaltaan innovatiivisten liikenneratkaisujen tuomista Euroopan markkinoille.

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) on tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on osoittaa automaattisten linja-autojen käyttöön perustuvan viimeisen mailin julkisen liikenteen toteuttamiskelpoisuus osana olemassa olevaa kaupunkialueiden julkista liikennettä. FABULOS-hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, ja sen kesto on 1.1.2018–31.12.2020. FABULOS-hankkeella on kumppaneita Virossa, Suomessa, Kreikassa, Alankomaissa, Norjassa ja Portugalissa.

eu-flag

Lisätietoja

Kuva

Renske Martijnse-Hartikka

#AiRMOUR #FABULOS
puh. +358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi

Lue myös