Ensimmäiset Datademo-rahoitukset valittiin vertaisarvioimalla

Artikkelikuva: Ensimmäiset Datademo-rahoitukset valittiin vertaisarvioimalla

Datademon ensimmäisen kierroksen tulokset ovat ratkenneet. Omalla ehdotuksella osallistuneet sovelluskehittäjät ja avoimen datan asiantuntijat valitsivat kahdeksan toteutettavaa ideaa, jotka kukin saavat kahden tuhannen euron rahoituksen.

Datademon kautta jaettava rahoitus on tarkoitettu helpottamaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta kiinnostuneita tahoja kehittämään avointa dataa käyttäviä ratkaisuja kaikkien hyödyksi.

Helsinki Region Infoshare käynnisti helmikuussa 2014 yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n kanssa Datademo-nimisen rahoitusmallin, jolla kanavoidaan ketterästi rahoitusta kehittäjäyhteisön hankkeisiin. Datademon taustalla on HRI:n kesäkuussa 2013 saama Euroopan komission innovaatiopalkinto. Tavoitteena on palkintorahoja jakamalla edistää avattujen data-aineistojen käyttöä.

Kannatusta hankerekesterin avaamiselle ja avoimelle osoitetietopalvelulle

Suosituimmaksi ehdotukseksi nousi Mikko Markkasen ”Hankeaika”, joka oli ehdolla kansallista avointa dataa hyödyntävässä Sitran Suomi -kategoriassa. Markkanen aikoo tiivistää EU:n rakennerahastotietokannan lähes 20 000 raportin sisällön kokonaiskuvan ymmärtämistä helpottaviksi sanapilviksi, jotka auttavat hahmottamaan mitä hankkeita milloinkin on rahoitettu. Ehdotuksen tavoitteena on osoittaa miten ohjelmistokehittäjät voisivat jalostaa hallinnon palveluita eteenpäin, jos niiden tiedot olisivat saatavilla automaattisesti avoimen rajapinnan kautta.

Sitran Lilli Linkolan mukaan Datademo-ehdotusten toteutuminen tekee suomalaisesta hallinnosta huomattavasti läpinäkyvämmän ja ymmärrettävämmän: “Erityisen innolla odotan valtion hallinnon hankerekisterin ja EU:n rakennerahastojen tietopalvelun avaamisia. Tilannekuvien avulla eri hankkeita suunnittelevat organisaatiot löytävät helpommin osaajien ja tiedon äärelle, eikä pyörää tarvitse aina keksiä uudelleen.“

Pääkaupunkiseudun avointa dataa hyödyntävässä kategoriassa eniten ääniä sai Jaakko Korhosen vetämän tiimin ehdotus ”Avoin osoitetietopalvelu”. Ehdotuksen tarkoituksena on jalostaa mm. Itellan, Maanmittauslaitoksen ja Helsingin kaupungin osoite- ja paikkatietoaineistoja ja tarjota ne ajantasaisesti rajapinnan kautta.

Suomi-kategoriassa valittiin toteutettavaksi myös kaksi muuta ehdotusta, jotka kumpikin olivat Juha Yrjölän tekemiä. Rajapinta kansanedustajadataan hakee kansanedustajien tiedot eduskunnan sivuilta ja tarjoaa ne eteenpäin avoimena datana. Saman toiminnallisuuden tuottaa ehdotus valtioneuvoston hankerekisterin avaamiseksi.

Helsinki Region Infoshare -kategoriassa rahoitusta jaettiin myös Helsingin kaupungin päätösten visualisoinnille, eri lähteistä tietoa yhteenkokoavalle harrastemahdollisuuksien löydettävyyttä helpottavalle palvelulle, Helsingin avointa dataa hyödyntävälle R-kielen ohjelmointikirjastolle ja täydennysrakentamisen vaihtoehtojen visualisointityökalulle.

“HRI-sarjan voittajaehdotuksissa on mukana sekä suoraan kaupunkilaisten kannalta kiinnostavia palveluita että toisten kehitystyötä edesauttavia ehdotuksia, mahdollistajia”, iloitsee Ville Meloni Helsinki Region Infosharesta.

Vertaisarvioinnilla rahoituspäätöksiin

Datademon rahoitukset jaettiin osallistuvan budjetoinnin periaatteita noudattavalla menettelyllä. Rahoituspäätökset tehtiin virkamiestyön sijaan verkkoalustalla avoimen keskustelun ja äänestyksen perusteella. Tasa-arvoisina päätöksentekijöinä toimivat ehdotusten tekijät, rahoittajien edustajat ja joukko avoimen datan asiantuntijoita.

Valittujen ehdotusten tekijöillä on nyt kolme kuukautta aikaa toteuttaa työnsä. Rahoitukset maksetaan etukäteen, joten toimitusvarmuus jää vertaispaineen varaan.

Seuraava Datademo-kierros alkaa myöhemmin keväällä ja siitä tiedotetaan muun muassa datademo.fi-sivulla ja Twitterissä. Hankkeen budjettia voi seurata reaaliajassa täällä.

Katso kaikki ensimmäisen kierroksen tulokset.

 

Lue myös