5 tehokkainta tapaa saada ihmiset vähentämään yksityisautoilua

Artikkelikuva: 5 tehokkainta tapaa saada ihmiset vähentämään yksityisautoilua

Forum Viriumin EMPOWER-hanke tutki, miten ihmiset saadaan vähentämään yksityisautoilua kaupungeissa.

Tavoite oli vähentää autoilua positiivisilla kannustimilla erityisesti älypuhelimia hyödyntäen. Yksityisautoilun vähentäminen kaupungeissa on tärkeää ilmasto- ja pienhiukkaspäästöjen vuoksi.

Hankkeessa oli mukana useita eurooppalaisia kaupunkeja, jotka pilotoivat erilaisia ratkaisuja. Viisi tapaa osoittautui erityisen toimiviksi yksityisautoilun vähentämisessä.

1. Työnantaja kannustaa työntekijöitä

Helsingissä tutkittiin mallia, jossa työnantaja kannusti työntekijöitä muihin liikkumisen tapoihin kuin yksityisautoiluun. Tämä voi olla vaikka polkupyörän huollon tukemista tai suoranaista rahaa. Helsingin tulokset vastasivat muissa eurooppalaisissa kaupungeissa kerättyjä kokemuksia: innostus yritysten johdossa on hyvä, mutta käytännön hankaluudet verotuksessa, hallinnossa ja HR-osastolla estävät toteutusta. Näihin voidaan kuitenkin vaikuttaa informaatiolla ja ohjeistuksella, sekä esimerkiksi helpottamalla yritysten omaa työtä valmiiksi paketoidulla palvelulla, jossa ulkoinen toimija tuottaa yrityksen sisäisen kampanjan alusta loppuun. Työnantajavetoisilla ohjelmilla on myös usein mahdollisuus pidempään aikajänteeseen kuin julkisilla, melko lyhyillä kampanjoilla. Yritykset saavat suoraa hyötyä henkilöstön terveyden sekä myös suorien rahallisten säästöjen kautta, joten intressi jatkaa kokeiluja jopa pysyviksi on olemassa. Tämän johdosta työnantajamalli nähdään tulevaisuudessa tärkeäksi, sillä lyhyiden kampanjoiden aikaansaama liikkumistottumusten muutos jää harvoin pysyväksi. Ihmiset tuppaavat palaamaan vanhoihin tapoihinsa porkkanoiden loppuessa.

2. Kerää rahanarvoisia pisteitä autottomuudella

Menestyksekkäimpiä tapoja vähentää yksityisautoilua olivat isot kaupunkivetoiset kampanjat, joissa kannustimet olivat yhtenä osana kokonaisuutta. Näistä parhaimmat esimerkit ovat Bolognan useita palkintoja kerännyt Bella Mossa -kampanja sekä Antwerpenin Slim Naar Antwerp -kampanja. Nämä kampanjat pohjautuivat osallistujien keräämiin pisteisiin, joilla voi esimerkiksi lunastaa tavarapalkintoja tai saada alennuksia liikkeistä. Näille yhteisiä nimittäjiä ovat kaupungin vahva tahtotila ja panostus kampanjaan, ja yhteistyö yksityisen sektorin kanssa.

3. Edistä hyväntekeväisyyttä pyöräilemällä

Göteborgissa kokeiltiin menestyksekkäästi mallia jossa osallistujat tukivat valitsemaansa hyväntekeväisyyskohdetta. “Fillaroidaan hyvän asian puolesta” -malli toimi erittäin hyvin. Eli kun ihminen kokee asian omakseen, hän on silloin valmiimpi näkemään enemmän vaivaa kuin saadakseen pienen henkilökohtaisen materiaalipalkinnon.

4. Laita ihmiset kilpailemaan joukkueessa

Göteborgin mallissa osallistujat valitsivat oman virtuaalisen joukkueensa, johon liittyivät ja jonka väreissä liikkuivat. Tällainen kilpailumalli voi lisätä innostusta osallistumiseen, mikäli asia koetaan hyvänä tai kilpailu tuntuu erityisen mielekkäältä. Kaupunkien tai kaupunginosien väliset kilometrikilpailut ovat perinteinen malli. Liittämällä niihin insentiivit voidaan osallistumisen kiinnostavuutta nostaa merkittävästikin.

5. Automatisoi liikkumisen seuranta

Osallistumisen helppous on osaltaan vaikuttamassa onnistumiseen. Jos osallistuminen edellyttää ylimääräistä vaivaa jokaisella käyttökerralla, niin sen suosio ei voi nousta korkeaksi. Osallistumista ja liikkumistietojen keräämistä tulee automatisoida mahdollisimman paljon ja hakea keinoja joilla välttää sovellusähkyä. Tämän johdosta Helsingissä on paneuduttu insentiivien ja pelillistämisen integroimiseen sellaiseen liikkumissovellukseen jota henkilö käyttää joka tapauksessa. Pyöräily- tai lenkkeilykilometrien keräämiseen yhteistyö siihen tehtyjen erikoissovellusten kanssa voisi olla hedelmällistä, mutta kokonaisvaltaiseen liikkumisvalintojen seuraamiseen ja ohjaamiseen on integrointi MaaS-sovelluksiin jatkossa ensiarvoisen tärkeää.

Pelillistämisen oppeja hyödynnetään Jätkäsaaressa

EMPOWER-hankkeen parhaat vinkit autottomuuteen kannustamiseen on koottu työkalupakkiin kaupunkien ja muiden kiinnostuneiden toimijoiden vapaaseen käyttöön osoitteessa https://empowertoolkit.eu/.

Oppeja hyödynnetään myös Forum Viriumin uudessa EU:n rahoittamassa MUV-projektissa, joka hakee pelillistämisellä vaikutusta kaupunginosa-tasolla. Jätkäsaareen tullaan tuomaan 2018–19 pilotteja, joissa asukkaita haastetaan kokeilemaan ja muuttamaan liikkumisvalintojaan. Pilotit rakentuvat EMPOWERin oppien varaan. EMPOWERin puitteissa on myös käynnistetty pk-seudulla eri toimijoiden yhteistyötä aktiivisten insentiivi- ja pelillistämismallien hyödyntämiseksi, joka tulee näkymään seuraavissa projekteissa lähivuosina.

EMPOWER-hankkeen rahoitti Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 4,89 miljoonaa euroa. Suomessa hankkeesta vastasi Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki, jonka tavoite on tehdä Helsingistä maailman toimivin älykaupunki yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja

Kuva

Sami Sahala

#MaaS #Älyliikenne #ITS

puh. +358 44 0255 590
sami.sahala(at)forumvirium.fi

Lue myös