Dronet vievät kuljetukset täysin uudelle tasolle

Artikkelikuva: Dronet vievät kuljetukset täysin uudelle tasolle

Dronetoimiala kasvaa vauhdilla. Forum Virium Helsinki ratkoo kumppaneidensa kanssa kehittämistarpeita, joita dronekuljetuksiin liittyy. Käytännön kokeilut ovat tärkeä osa työtä.

Forum Virium Helsinki on panostanut dronekuljetusten kehittämiseen osana älyliikenteen kokonaisuuttaan. Käynnissä on useita rinnakkaisia projekteja, joissa testataan yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi sitä, voiko droneja käyttää apuna ensihoidossa ja muussa terveydenhoidossa. Projekteissa selvitetään myös, miten dronejen avulla voi vähentää hiilidioksidipäästöjä.

“Dronejen etuja ovat nopeus ja vähäpäästöisyys. Dronella pääsee maaliikenteen välineitä helpommin esimerkiksi saariin ja muihin kohteisiin, joihin yhteydet ovat hankalammat”, Forum Virium Helsingin kehitysjohtaja Pekka Koponen sanoo.

Koponen kertoo, että terveydenhoidon kuljetukset ovat kyselyiden mukaan parhaiten hyväksyttyjä uusia palveluita dronetoimialalla. Esimerkiksi sydäniskureiden, verituotteiden tai lääkkeiden kuljettaminen ilmateitse voi nopeuttaa avun saamista perille.

Dronetoimialan ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Tämä vaikuttaisi  kaupunkisuunnitteluun ja ihmisten arkeen merkittävästi. Helsingin kaupunki saa Forum Virium Helsingin droneprojekteista tietoa siitä, miten droneliikenteen lisääntyminen on huomioitava kaupunkisuunnittelussa ja millainen rooli kaupungilla on dronelentojen toimintaympäristönä.

Kaupungilla monta tekijää ratkaistavana

Forum Virium Helsingin droneprojekteista mittavin on kansainvälinen AiRMOUR-hanke, joka testaa Helsingissä keväällä 2023 lääkintätarvikkeiden ja ensihoitohenkilöstön tai testinuken kuljettamista dronella kuvitteelliselle onnettomuuspaikalle. Kokeilujen lisäksi hanke hakee ratkaisuja rakenteellisiin haasteisiin, kuten ilmailulainsäädännön rajoitteisiin sekä kyberturvallisuuteen ja kansalaisten yksityisyyden suojaan.

“Kaupungin on varauduttuva droneliikenteen kasvuun ja pohdittava, millaisia reittejä droneja on turvallista lennättää ja minne ne laskeutuvat ”, AiRMOURin projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka toteaa. “Ja sitä, miten dronet kytketään olemassaoleviin liikennejärjestelmiin.”

Martijnse-Hartikan mukaan dronetoiminnan kehittäminen terveydenhoitoalalla vaatii tiivistä yhteistyötä ilmailualan viranomaisten, terveydenhoidon ammattilaisten ja kaupungin viranomaisten kesken. Kullakin sektorilla on omat vaatimuksensa ja säätelynsä – jopa oma terminologiansa.

AiRMOURin tavoitteiden laajuus tekee siitä yhden kunnianhimoisimmista kehittämishankkeista globaalin kaupunki-ilmailun saralla. Suoran kumppaniverkoston lisäksi hanketta tukevat esimerkiksi Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA ja Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA.

Ilmatilan käytöstä sovittava

Dronekokonaisuudella edistetään, Forum Virium Helsingin muiden projektien tavoin, myös yritysten liiketoimintaa ja palvelujen kehittämistä. Droneprojektit ovat järjestäneet tänä syksynä useita kokeiluja yritysten kanssa.

Elokuussa Jätkäsaari Mobility Lab testasi apteekkituotteiden kuljettamista dronella asiakkaille. Lauttasaaressa sijaitsevan Lauttiksen Apteekin tuotteita lennätettiin Jätkäsaareen Third Space Automationin kanssa. Syyskuussa testattiin ruotsalaisen Everdrone AB:n kanssa automaattisen sydäniskurin kuljettamista dronella Malmin lentokentällä. Kokeilu oli osa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta. Samassa hankkeessa testataan lokakuussa, miten liikennelaskenta onnistuu yläilmoista käsin. Drone kuvaa ja tekoälysovellus laskee liikennemääriä. Kumppaneina kokeilussa ovat Elisa ja Vertical Hobby.

”Säätilalla on toistaiseksi suuri merkitys kuljetusten onnistumiseen. 24/7-toimituksia ei voida vielä taata. Tiheään rakennetuilla alueilla tarvitaan myös vakaat 4G tai 5G-yhteydet, kun droneja lennätetään näköyhteyden ulkopuolella”, Koponen kertaa kokeiluista tähän mennessä saatuja oppeja.

”Kaikki nämä opit ovat hyödyksi, kun jatkamme kaupunki-ilmailun kehittämistä Helsingin kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa.”

Koposen mukaan iso yhteinen työmaa on sopia jatkossa ilmatilan yhteiskäytöstä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja löytää parhaat käyttötarkoitukset droneille. Tiiviissä kaupunkiympäristössä tilaa on rajatusti ilmassakin ja tavoitteena on säilyttää kaupunki miellyttävänä paikkana asua.

Kuva: Ruotsalainen Everdrone testasi sydäniskurin kuljettamista dronella Malmin lentokentällä syyskuussa 2021. Kuvan otti Vesa Laitinen.

Lisätietoa

Vanhempi asiantuntija Pekka Koponen

Pekka Koponen
Vanhempi asiantuntija
+358 40 501 7114
pekka.koponen@forumvirium.fi

EU Projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka
EU Projektipäällikkö
+358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka@forumvirium.fi

Lue myös