Dronetoimiala kasvaa vauhdilla. Forum Virium Helsinki ratkoo kumppaneidensa kanssa kehittämistarpeita, joita dronekuljetuksiin liittyy. Käytännön kokeilut ovat tärkeä osa kehittämistyötä.

Forum Virium Helsinki on panostanut dronekuljetusten kehittämiseen osana älyliikenteen kokonaisuuttaan. Käynnissä on useita rinnakkaisia projekteja, joissa testataan yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi sitä, voiko droneja käyttää apuna ensihoidon ja muun terveydenhuollon tarpeisiin. Projekteissa selvitetään myös, miten dronejen avulla voi vähentää hiilidioksidipäästöjä.

“Dronejen etuja ovat nopeus ja vähäpäästöisyys. Dronella pääsee maaliikenteen välineitä helpommin esimerkiksi saariin ja muihin vaikeapääsyisiin kohteisiin”, Forum Virium Helsingin kehitysjohtaja Pekka Koponen sanoo.

Koponen kertoo, että terveydenhuoltoon liittyvät dronekuljetukset ovat kyselyiden mukaan parhaiten hyväksyttyjä uusia palveluita dronetoimialalla. Esimerkiksi sydäniskureiden, verituotteiden tai lääkkeiden kuljettaminen perille ilmateitse voi nopeuttaa avun saamista sitä tarvitsevalle. Myös vaikeasti saavutettaviin paikkoihin liikuttaessa droneja on pidetty hyvänä kuljetusmenetelmänä.

Dronetoimialan ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi kaupunkisuunnitteluun ja ihmisten arkeen. Helsingin kaupunki saa Forum Virium Helsingin droneprojekteista tietoa siitä, miten droneliikenteen lisääntyminen on huomioitava kaupunkisuunnittelussa ja millainen rooli kaupungilla voi olla dronelentojen toimintaympäristönä.

Kaupungilla monta tekijää ratkaistavana

Forum Virium Helsingin droneprojekteista mittavin on kansainvälinen AiRMOUR-hanke, joka testaa Helsingissä ensihoitohenkilöstön tai testinuken ja lääkintätarvikkeiden kuljettamista dronella kuvitteelliselle onnettomuuspaikalle keväällä 2023. Kokeilujen lisäksi hanke hakee ratkaisuja rakenteellisiin haasteisiin, kuten ilmailulainsäädännön rajoitteisiin, kyberturvallisuuteen ja kansalaisten yksityisyyden suojaan. Ratkaisuja etsitään myös melun kaltaisiin kysymyksiin.

“Kaupungin on varauduttuva droneliikenteen kasvuun ja pohdittava esimerkiksi turvallisiin reitteihin ja dronejen laskeutumispaikkoihin liittyviä tekijöitä”, AiRMOURin projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka toteaa. “Ja sitä, miten dronet kytketään olemassaoleviin liikennejärjestelmiin.”

Martijnse-Hartikan mukaan dronetoiminnan kehittäminen terveydenhoitoalalla vaatii tiivistä yhteistyötä ilmailualan viranomaisten, terveydenhoidon ammattilaisten ja kaupungin viranomaisten kesken. Kullakin sektorilla on omat vaatimuksensa ja säätelynsä – ja jopa oma terminologiansa.

AiRMOURin tavoitteiden laajuus tekee siitä yhden kunnianhimoisimmista kehittämishankkeista globaalin kaupunki-ilmailun saralla. Suoran kumppaniverkoston lisäksi hanketta tukevat Euroopan Unionin lentoturvallisuusvirasto EASAn ja Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASAn kaltaiset toimijat.

Kokeilujen opeista perustaa tulevalle

Dronekokonaisuudella edistetään, Forum Virium Helsingin muiden projektien tavoin, myös yritysten liiketoimintaa ja palvelujen kehittämistä. Droneprojektit ovat järjestäneet tänä syksynä useita kokeiluja yritysten kanssa.

Elokuussa Jätkäsaari Mobility Lab testasi apteekkituotteiden kuljettamista dronella asiakkaille. Lauttasaaressa sijaitsevan Lauttiksen Apteekin tuotteita lennätettiin Jätkäsaareen Third Space Automationin kanssa. Syyskuussa testattiin ruotsalaisen Everdrone AB.n kanssa automaattisen sydäniskurin kuljettamista dronella Malmin lentokentällä. Kokeilu oli osa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta. Samassa hankkeessa testataan lokakuussa Elisan ja Vertical Hobbyn kanssa etäohjattujen 5G-dronejen lennätyksiä Helsingin digitaaliseen kaksoseen ja liikennelaskentaan liittyen.

”Säätilalla on toistaiseksi suuri merkitys kuljetusten onnistumisen kannalta. 24/7-toimituksia ei voida vielä taata. Tiheään rakennetuilla alueilla tarvitaan myös vakaat 4G tai 5G-yhteydet, kun droneja lennätetään näköyhteyden ulkopuolella”, Koponen kertaa kokeiluista saatuja oppeja.

”Kaikki nämä opit ovat hyödyksi, kun jatkamme kaupunki-ilmailun kehittämistä Helsingin kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa.”

Koposen mukaan iso yhteinen työmaa on sopia jatkossa ilmatilan yhteiskäytöstä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja löytää parhaat käyttötarkoitukset droneille. Tiiviissä kaupunkiympäristössä tilaa on rajatusti ilmassakin ja tavoitteena on säilyttää kaupunki miellyttävänä paikkana asua.

Kuva: Ruotsalainen Everdrone testasi sydäniskurin kuljettamista dronella Malmin lentokentällä syyskuussa 2021. Kuvan otti Vesa Laitinen.

Lisätietoja

Pekka Koponen

Kehitysjohtaja
Älykäs liikenne


#älykäskaupunki #avoindata
#älyliikenne #API #IoT
puh. +358 40 501 7114 pekka.koponen(at)forumvirium.fi

Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka

EU-projektipäällikkö


#AiRMOUR #FABULOS
puh. +358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi

Suvi Vähä-Sipilä

Projektipäällikkö


puh. +358 40 053 2686
suvi.vaha-sipila(at)forumvirium.fi

Matias Oikari

Projektikoordinaattori


puh. +358 40 664 8877
matias.oikari(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.