Digitaalinen Helsinki -ohjelma kokeilee rohkeasti uutta

Artikkelikuva: Digitaalinen Helsinki -ohjelma kokeilee rohkeasti uutta

Tulevaisuudessa helsinkiläinen voi hoitaa tärkeimmät asiansa kännykällä tai muulla laitteella vaikkapa omalta kotisohvaltaan. Kaupungin palvelut löytyvät paremmin ja ne ovat entistä helppokäyttöisempiä. Näin visioi Digitaalinen Helsinki -ohjelman ohjelmapäällikkö Ville Meloni.

Mikä on Digitaalinen Helsinki -ohjelma?

Ihmiset ovat tottuneet tilaamaan kännykkänsä avulla ruokaa ja autokyydin, varaamaan lennot ja seuraamaan urheilusuorituksia. Tämä on maailma, jossa julkisetkin palvelut toimivat. Tavoitteena on vastata entistä paremmin kaupunkilaisten muuttuneisiin odotuksiin ja kehittää nykyistä helpommin käytettäviä julkisia digipalveluita.  Digitaalinen Helsinki -ohjelma vauhdittaa tätä kaupungin palvelujen digitalisointia avoimesti ja yhdessä kokeillen.

Helsingin kaupungilla on kymmeniä tuhansia työntekijöitä, lukuisia virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä. Mistä kaupunkilainen osaa etsiä tietoa lapsiperheille suunnatuista palveluista tai keneen ottaa yhteyttä, jos haluaa vaikkapa järjestää lähipuistossa teatteritapahtuman? Nyt käynnistyvä Digitaalinen Helsinki -ohjelma tukee kaupungin eri sähköisten palvelujen helppokäyttöisyyttä ja toimivuutta paremmin yhteentoimivana digitaalisten palvelujen kokonaisuutena.

“Digitaalisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuoda palvelut nykyistäkin paremmin kaupunkilaisen ulottuville, eli sinne missä kaupunkilainen itse liikkuu”, Ville Meloni kiteyttää.

Teknisesti moni asia olisi mahdollista toteuttaa jo nyt. Itse palveluita ja niiden taustaprosesseja on kuitenkin uudistettava, jotta ne toimisivat digitaalisina mahdollisimman sujuvasti.

Digitaalinen Helsinki kokeilee rohkeasti uutta

Käyttäjän näkökulma ja tarpeet ovat tärkeämpiä kuin esimerkiksi se, millaiseen toimintamalliin on kaupunkiorganisaatiossa perinteisesti totuttu. Käyttäjäkeskeisyys on sitä, että palvelut toimivat niin kuin käyttäjä haluaisi niiden toimivan. “Kaupunkilainen ja rohkeus kokeilla uusia toimintamalleja ovat etusijalla, kun Helsinki kehittää digitaalisia palveluitaan”, Meloni summaa.

“Tärkeää palvelujen kehittämisessä on se, että parannusideoita kokeillaan entistä varhaisemmassa vaiheessa. Tavoitteena on oppia nopeammin, mikä toimii ja mikä ei, saada hyvät ideat ripeämmin käyttöön. Kannustamme ketterämpään ja vuorovaikutteisempaan kehityssykliin, unohtamatta reittiä kokeiluista toimiviin kaupunkipalveluihin”, vahvistaa va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Markku Raitio Helsingin kaupungilta.

Vähemmän paperihommia, enemmän aikaa auttaa ja hoivata

Sujuvat digitaaliset palvelut voivat säästää sekä rahaa että aikaa. Kun kaupunkilaiset hoitavat yhä enemmän asioitaan verkossa, vapautuu aikaa auttaa kasvotusten niitä, jotka eivät voi hoitaa asioita sähköisesti tai jotka tarvitsevat muutakin kuin kaikkein yksinkertaisimpia palveluita.

“Inhimillinen tarve kohdata toinen ihminen ei tule poistumaan. Kun rutiinityöt automatisoituvat ja siirtyvät verkkoon, voi kaupunki panostaa kohtaamisiin, jotka oikeasti vaativat ihmiskontaktia. Esimerkiksi silloin kun tarvitaan apua, palvelua, hoivaa ja hoitoa”, Ville Meloni kertoo.

Esitäytetty veroilmoitus nousi kaupunkilaisten kehuissa korkealle, kun heiltä kysyttiin hyviä kokemuksia käyttämistään digitaalisista julkisista palveluista. Palvelu kerää tarvittavat tiedot automaattisesti yhteen eri tietokannoista, eikä asiakkaan tarvitse tehdä muuta kuin hyväksyä ilmoitus painamalla yhtä nappia.

“Joskus hyvä digitaalinen palvelu on näkymätön ja tuntuu automaattiselta, tai oikeastaan automaagiselta. Tässä tehdään yhteistyötä muun muassa valtion Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman kanssa jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa ja tehdä siitä turvallisempaa.”, Meloni sanoo.

Toimivat digitaaliset palvelut kehitetään usean toimijan yhteistyöllä

Kaupungin digipalveluiden kehittäminen ei tarkoita vain sitä, että palvelut ovat helppokäyttöisiä ja kivan näköisiä. Konepellin alla yhdistetään eri palvelujen tietojärjestelmiä ja yhtenäistetään toimintatapoja.

“Digitaalinen Helsinki -ohjelman kannalta on tärkeää, että ohjelmaan valittavilla kehityshankkeilla on vahva omistajuus virastoissa, jotka ovat lopulta vastuussa asiakaskokemuksesta. On myös tärkeää, että virastot tekevät hankkeissa tiivistä yhteistyötä” , Ville Meloni pohtii.

Palveluiden kehittämiseen kutsutaan entistä laajemmin erilaisia käyttäjä- ja sidosryhmiä mukaan. Yhteiskehittämistä tukee jatkossa myös nyt perustettava Helsinki Lab jonka tehtävänä on varmistaa, että kaupunki on tulevaisuudessa entistäkin käyttäjälähtöisempi.

“Kaupunki toimii digitaalisten palveluiden kehittäjänä entistä useammin mahdollistajan roolissa. Kaupungin ei tarvitse toteuttaa kaikkia palveluja itse, vaan kaupunki voi tarjota esimerkiksi avoimen rajapinnan ja avointa dataa muille toimijoille palvelun toteuttamista varten”, Meloni sanoo.

Esimerkiksi Helsinki Region Infoshare -palvelu avaa kaupungin dataa kenelle tahansa halukkaalle tiedon hyödyntäjälle. Datasta voi kuka vain kehittää sovelluksia, kuten joukkoliikennesovelluksia tai vaikkapa räätälöidyn version Palvelukartasta, joka auttaa käyttäjiä löytämään kaupunkien tarjoamia palveluja.

Helsinki rankattu maailmalla korkealle digikaupunkien joukossa

Helsinki tunnetaan maailmalla jo nyt edelläkävijänä digitaalisten palveluiden, innovaatioiden ja älykaupunkikehityksen saralla.
“Helsingissä on digitalisaation edistämiseen vahva ylimmän johdon tuki ja Digitaalinen Helsinki -ohjelma vauhdittaa osaltaan kaupungin palvelujen digitalisointia ja rakentaa jo tehdyn työn päälle.”, kertoo Meloni.

“Digitalisaatio koskettaa kuitenkin kaikkia ja meillä on kaupunkeina hyviä yhteistyön paikkoja digitalisaation hyödyntämisessä. Esimerkkinä Suomen kuuden suurimman kaupungin välinen 6Aika-yhteistyö, jossa tavoitellaan entistä avoimempia ja älykkäämpiä kaupunkipalveluja yhdessä.”, Meloni toteaa.

Mitä seuraavaksi?

Digitaalinen Helsinki -ohjelma käynnistyi vuoden 2016 keväällä. Ohjelmalle nimettiin toukokuussa poikkihallinnollinen ohjausryhmä, joka valitsee ohjelman ensimmäiset kokeiluteemat ja muut kehittämiskohteet.

Onko mielessäsi kaupungin palveluihin liittyvä kehitysehdotus, jota ohjelmalla voisi edistää? Ohjelmaluonnokseen kerättiin Kerro kantasi -kyselyllä palautetta ja kehitysehdotuksia vastaanotetaan mielellään myös jatkossa.

Jää seuraamaan blogisarjaa. Seuraavissa Digitaalinen Helsinki -blogauksissa kerrotaan muun muassa:

Blogissa tuodaan esiin Digitaalisen Helsingin osaajia ja tarinoita. Ehdota siis aihetta, henkilöä ja esiteltävää digipalvelua Digitaalinen Helsinki -blogiin esimerkiksi kommentoimalla blogiin.

Digitaalinen Helsinki -ohjelma vauhdittaa kaupungin palvelujen digitalisointia avoimesti ja yhdessä kokeillen. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaupungin sähköisten palvelujen saatavuutta ja käytettävyyttä sekä tukea kaupunkia digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Digitaalinen Helsinki -ohjelma on nostettu yhdeksi Helsingin Kaupungin vuosien 2015-2017 Tietotekniikkaohjelman painopistealueista.

Digitalisaatio ravistelee kaikkia toimialoja kiihtyvään tahtiin

Helsingin kaupunki on digitalisaation hyödyntäjänä oikealla tiellä ja usealla saralla kansainvälisestikin noteerattu edelläkävijä, mutta paljon on vielä tekemistä. Visiona on, että tulevaisuuden Helsingissä kaikki osapuolet ovat tunnistaneet ja valjastaneet digitalisaation hyödyt käyttöönsä, jotta kaupunkilaisten arki olisi sujuvampaa. Digitaalinen Helsinki -ohjelma rakentaa jo tehdyn työn ja Helsingin vahvuuksien päälle. Helsinki haluaa olla jatkossakin digikaupunkien eturintamassa.

#digihelsinki #avoindata #api #avoinohjelmistokehitys #helsinkilovesdevelopers #heldev #esteettömyys #saavutettavuus #käytettävyys #palvelumuotoilu #HRI #databusiness #apitalous #kokeilukulttuuri #kokeiluistatuotantoon #analytiikka #tietojohtaminen #käyttäjätmukaan

Digitaalista Helsinkiä toteuttavat yhdessä mm. seuraavat tahot:

 • Hallintokuntien digitalisaatio-ohjelmat sekä ohjelman toteuttamista virastojen puolelta tukevat digiryhmäläiset
  ● Julkisen tiedon avaamista ja hyödyntämistä edistävä kaupungin Tietokeskuksen Helsinki Region Infoshare.
  ● Kaupungin keskitetyt IT- , digikehittäjät ja verkkoviestijät
  ● Kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen osaajat
  ● Helsingin kaupungin 6Aika-Avoin osallisuus ja asiakkuus -tiimi
  ● Perustettava Helsinki Lab
  ● Innovaatiotyöhön ja yritysten sähköisen asioinnin kehittämiseen erikoistuneet, kaupungin elinkeino-osaston ihmiset
  ● Forum Virium Helsinki: kaupunkiyhteisön ja yritysten kanssa digitaalisten palvelujen yhteiskehittämiseen ja innovaatiokokeiluihin erikoistunut, kaupungin omistama yhtiö www.forumvirium.fi
  Oiva Akatemia: Helsingin kaupungin liikelaitos, joka suunnittelee, kehittää ja tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluja.

Helsinki sijoittuu korkealle digitaalisuuden, innovatiivisuuden ja älykaupunkikehityksen saralla

Tutkimus Sijoitus
Mapping Smart Cities in the EU Top 6
City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (CITIE) Index 2015 #3
European Digital City Index 2015 #4
Global Liveability Ranking 2015 #10

Lisätietoja
Digitaalinen Helsinki -ohjelman ohjelmapäällikkö Ville Meloni,
ville.meloni(at)hel.fi
http://www.slideshare.net/DigitalHelsinki

Blogi-kirjoitus julkaistu alunperin täällä.

Kuva

Lisätietoja / Further information

Kuva

Ville Meloni

#digihelsinki #opendata
Mobile: +358 400 260 000
ville.meloni(at)forumvirium.fi

Lue myös