6Aika valittiin Suomen kärkihankkeeksi EU:n juhlavuonna

Artikkelikuva: 6Aika valittiin Suomen kärkihankkeeksi EU:n juhlavuonna

EU on toteuttanut jo 30 vuoden ajan koheesiopolitiikkaa, jonka tavoitteena on parantaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Koheesiopolitiikan juhlavuoden kunniaksi  komissio on koonnut jäsenmaidensa huippuhankkeita merkittävään viestintäkampanjaan. Suomen kärkihanketta edustamaan valittiin kestävän kaupunkikehittämisen strategia 6Aika. EU:n viestintäkampanja tulee tuomaan Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteiselle 6Aika-strategialle ja sen hankkeille merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä.

6Aika kehittää kaupunkeja kestävästi

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) alueella asuu noin kolmannes Suomen väestöstä. Kuutoskaupunkien valjastaminen innovaatioiden kehitysympäristöiksi vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä luomalla kansainvälisestikin merkittävät markkinat.

Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki on aktiivisesti mukana useissa 6Aika-strategian hankkeissa. Näitä ovat liikennettä kehittävä Perille asti -hanke, itseohjautuvien robottibussien SOHJOA-hanke sekä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt sekä älykkään kaupunkikehityksen Fiksu Kalasatama. 6Aika on myös vauhdittanut datan avaamista ja dataliiketoimintaa kuudessa suurimmassa kaupungissa. Forum Virium on ollut vahvasti mukana tässä työssä niin Helsingissä kuin yhtenevien ohjelmointirajapintojen osalta myös muissa kuutoskaupungeissa.

6Aika on vaikuttanut kaupunkien kehittymiseen kolmella laajamittaisella kärkihankkeella ja niiden osatoteutuksilla. Näitä ovat avoimen datan ja rajapintojen kärkihanke, avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kärkihanke sekä avointen innovaatioalustojen kärkihanke.

6Aika-strategian keskeistä toimintaa ovat kehityshankkeet, jotka käsittelevät muun muassa oppimista, liikkumista, kiertotaloutta ja työllisyyttä.

Koheesiopolitiikka on olennainen osa EU:n toimintaa

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.
Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Kuva: 6Aika

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhdessä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja:

Kuva

Minna Torppa

#6Aika
puh. +358 40 556 2125
minna.torppa(at)6aika.fi

Lue myös