6Aika vahvasti mukana Oulu Smart City -seminaarissa

Oulussa järjestettiin 4.−6. toukokuuta kansainvälinen älykaupunkikehittämistä käsittelevä seminaari. Paikalla oli noin 100 puhujaa ja yli 300 teemasta kiinnostunutta kuulijaa. Seminaarissa käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa innovaatiokehittämisen yhteistyömallit nyt ja tulevaisuudessa, älykkäät markkinat, sosiaaliset innovaatiot, Internet of Things, kansalaisten osallistaminen ja Living Labit. Seminaarin taustalla olivat kuutoskaupunkien yhteinen 6Aika-strategia sekä Tekesin INKA- ja Fiksu kaupunki -ohjelmat.

Oulu Smart City -seminaarissa alan asiantuntijoilla oli mahdollisuus verkostoitua ja jakaa älykkään kaupungin parhaita käytänteitä. Lisäksi ideoitiin yhdessä, kuinka älykkäistä kaupungeista voitaisiin luoda paitsi elinvoimaisia niin myös houkuttelevia ympäristöjä asua ja tehdä työtä. Ajatuksia vaihdettiin myös tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista, joissa esimerkiksi avoimella datalla on merkittävä rooli.

Kaupunginjohtajat paneelikeskustelussa
Kaikki kuutoskaupunkien johtajat osallistuivat tiistaina 5.5.2015 yhteiseen paneelikeskusteluun, jonka teemana oli älykkään kaupungin johtaminen. Pääkaupunkia edustivat kaupunginjohtajat Jussi Pajunen (Helsinki), Jukka Mäkelä (Espoo) ja Kari Nenonen (Vantaa). Tampereen kaupunkia edusti pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Turkua kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja Oulua kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

Kaupunginjohtajien puheenvuoroissa nousi esille vahva tarve yhteistyölle niin kaupunkien kesken kuin kaupunkiyhteisön eri toimijoiden välillä. Verkostojohtamisen osaaminen on yhä tärkeämpää ja fokus pitäisi olla teknologian sijaan ihmisissä ja eri yhteisöjen tarpeissa. Kaupunkien pitäisi voida toimia innovaatioalustoina, joilla eri toimijat ratkovat haasteita yhdessä.
Kaupunginjohtajat kokivat palvelujen digitalisoinnin isoksi mahdollisuudeksi, mutta tällä hetkellä myös haasteeksi erityisesti opetustoimen ja terveydenhuollon sektoreilla. Avoimen datan käyttäminen palvelujen innovoinnissa koettiin tärkeäksi ja siinä kaupungit tekevätkin yhteistyötä.

Kansainvälistä näkökulmaa paneeliin toivat Luulajan, Tromssan ja Eindhovenin kaupunginjohtajat. Eindhovenin kaupunginjohtaja Rob van Gijzel näkee, että tulevaisuudessa muutostahti kiihtyy, mutta siihen pitää sopeutua. “Käynnissä ei ole vain digitaalinen vallankumous vaan myös yhteiskunnallinen ja taloudellinen.”, Gijzel summaa näkemyksensä. Luulajan kaupunginjohtaja Yvonne Stålnacke ja Tromssan kaupunginjohtaja Jens-Johan Hjort evästivät kuutoskaupunkeja uskaltamaan kokeilla uusia, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja – vaikka epäonnistumisenkin uhalla.

Six City Cocktails
Oulu Smart City -seminaarin teemoja avattiin erityisesti 6Aika-strategian näkökulmasta tiistaina 5.5.2015 järjestetyssä cocktail-tilaisuudessa. Tilaisuuden tavoitteena oli syventää tietämystä Suomen suurimpien kaupunkien 6Aika-yhteistyöstä ja avata 6Aika-strategiaa etenkin avoimen datan, innovaatioalustojen ja yritysyhteistyön näkökulmasta.

Cocktail-tilaisuuden osallistujat kokivat 6Aika-yhteistyön merkittävänä mahdollisuutena edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä kaupunkipalvelujen kehittämisessä. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, miten avoin data, avoimet innovaatioalustat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteet tukevat toisiaan tässä yhteistyössä. Keskusteluissa nousivat esiin myös kesän jälkeen käynnistyvät pilottiprojektit ja niiden rooli 6Aika-strategian toteutuksessa.

Kansainväliset vieraat kokivat kuutoskaupunkien yhteistyön uraauurtavana ja halusivat oppia siitä lisää. Maaliskuussa lanseerattu avointen rajapintojen standardisointiin tähtäävä kansainvälinen Avoimien ja älykkäiden kaupunkien verkosto koettiin yhtenä hyvänä kanavana osallistua yhteistyöhön.

Lue lisää ja katso esitykset:

www.smartseminar.fi
www.6aika.fi

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa a työpaikkoja. 6Aika-strategia osa EU:n rakennerahasto-ohjelmaa ja sitä rahoittavat EU:n lisäksi kuutoskaupungit sekä Suomen valtio.

 

 

Lue myös