6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen digitaaliset ratkaisut – loppujulkaisu avaa työn tulokset

Artikkelikuva: 6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen digitaaliset ratkaisut – loppujulkaisu avaa työn tulokset

6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeessa pilotoitiin Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien yhteistyönä dataa hyödyntäviä hiilineutraaliutta edistäviä digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä Forum Viriumin ja datapalveluita tuottavien toimijoiden kanssa.

6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen tavoitteena oli vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta Suomessa kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön. Näin kasvatettiin ymmärrystä alan hiilijalanjäljestä ja sen konkreettisista vähentämismahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteiden toteutumista edistettiin yhteiskehittämällä ratkaisuja matkailun toimijoiden kanssa, validoimalla dataa hyödyntäviä ratkaisuja ja konsepteja kestävän matkailun kehitystarpeisiin ja raportointiin.

Data-alusta -konsepti

Data-alustan konseptisuunnittelu tehtiin ketterän kehittämisen menetelmillä palvelumuotoilun ja teknisen suunnittelun yhteistyönä, jonka tuloksena muodostui matkailun toimintamalli ja tekninen arkkitehtuuri.

Ajatus Carbon Neutral Tourism data- alustan taustalla on tarve koota yhteen kaikki tarvittava data missä tahansa mittakaavassa tallentamista varten, jolloin saadaan analytiikan tuottamia näkymiä kaikille CNT-ekosysteemin käyttäjille.

Innovaatiokilpailu ja matkailukokeiluja aidossa ympäristössä

Avoimen innovaatiokilpailun avulla haettiin uusia ideoita ja konsepteja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen matkailualan yrityksille ja kaupunki- toimijoille. Laajemmin tässä oli kyse ideointivaiheesta, jonka avulla pyrittiin löytämään hiilineutraalia matkailua tukevia osia digitaalisen alustan toimintamalliin sekä uusia kumppanuuksia kolmella aihepiirillä: Luovin ohjausnäkymä -konsepti, innovatiivisin datakokeilu ja paras vaikuttavuuspotentiaali.

Aidossa matkailun ympäristössä tehdyt kokeilut ja pilotit luovat ymmärrystä uusista ratkaisuista ja teknologioista. Erityisesti kaupungeille on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista teknologioista, niiden mahdollisuuksista ja haasteista. Yritykset saavat kokeiluista käyttäjäpalautetta sekä arvokkaita oppeja tuotekehitykseensä ja liiketoimintamalleihinsa.

Loppujulkaisu avaa työn tulokset

6Aika Carbon Neutral Tourism -hankeen loppujulkaisu avaa vuosien 2020–2022 välillä tehdyn projektityön tulokset. Julkaisu esittelee kokeiluissa mukana olleet yritykset sekä heidän kilpailutyöt, kokeilujen sisällöt ja niistä saadut opit.

Lataa loppujulkaisu tästä

Lue lisää 6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeesta

Lisätietoa

Lue myös