3 työpaikkaa tarjolla Smart Mobility -tiimissämme – tule meille!

Artikkelikuva: 3 työpaikkaa tarjolla Smart Mobility -tiimissämme – tule meille!

Forum Virium Helsinki tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin ja kehittää älyliikennettä niin vauhdikkaasti, että nyt tarvitaan tekijöitä uusiin käynnistyviin projekteihin. Haemme Smart Mobility -tiimiimme lisää oivaltavia osaajia kehittämään uusia innovaatioita älyliikenteeseen yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Tule meille töihin, Smart Mobility -tiimissä on auki kolme työpaikkaa uusien hankkeiden myötä! Tarjoamme näköalapaikan kansainvälisen älykaupunkikehityksen huipulle, itsenäisen ja monipuolisen työn sekä mukavan ja kannustavan työyhteisön.

1. Projektipäällikkö, Citylogistiikka

Ainutlaatuinen tilaisuus päästä kehittämään kaupunkilogistiikkaa roboteilla ensimmäisten joukossa maailmassa!

Haemme projektipäällikköä  Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeelle kehittämään kevytjakeluun liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Helsingin alueella. Kokeiluohjelma pilotoi sekä autonomisia että kuljettajan avulla ohjattavia kevytkuljetusmuotoja  yhdessä paikallisten yritysten kanssa uudenlaisten innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintakonsepteja sekä edistää teemaan liittyvien uusien yritysten perustamista ja rajapintamallien kehittämistä.  Projektin avulla tuetaan myös kaupungin ympäristöstrategiaa ja pyritään vähentämään kaupungin alueella liikkuvien autojen määrää.

Projektipäällikkö vastaa hankkeessa yritys- ja korkeakouluyhteistyöstä, konseptien suunnittelusta ja Forum Virium Helsingin käytännön toimenpiteistä, kuten hallinnoinnista ja raportoinnista.

Etsimme tekijää, joka saa innostettua niin yritykset, start-upit, virkamiehet kuin muutkin toimijat mukaan uudenlaisten ratkaisujen luomiseen. Projektipäälliköltä odotamme itsenäistä työotetta, laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä toimia moninaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Arvostamme systemaattista kehitysotetta ja näyttöä projektien läpiviemisestä.

Toivomme:

 • kaupunkilogistiikan ja logistiikkatoimialan tuntemusta sekä strategisella että käytännön tasolla
 • näyttöä tuloksellisesta yritysyhteistyöstä
 • kokemusta julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä
 • erinomaisia yhteistyö- ja fasilitointitaitoja sekä hyviä viestintävalmiuksia
 • vähintään 5 vuoden työkokemusta asiantuntija-/projektipäällikkötehtävistä
 • soveltuvaa koulutusta sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Kyseessä on määräaikainen työsuhde 1.9.2018 – 31.12.2020. Haastattelut järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Hakuaika on päättynyt 24.6.2018.

Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeesta, lähetä kysymykset osoitteeseen info@forumvirium.fi

2. Projektipäällikkö, Jätkäsaari Smart Mobility

Tule mukaan synnyttämään maailman parasta urbaania älyliikenteen testialuetta!

Forum Virium Helsinki hakee projektipäällikköä Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeeseen luomaan puitteita ja mahdollisuuksia uusille liikkumisen innovaatioille ja palveluille.

Hankkeen päätavoitteena on  smart mobility -teemaan liittyvien uusmaalaisten pk-yritysten liiketoiminnan ja sen taustalla olevan innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä uusien yritysten syntyminen alalle. Hankkeessa kehitetään yrityksille älykkääseen liikkumiseen  liittyvää tuki- ja testauspalvelua. Merkittävänä osana hanketta on testikatupalvelun rakentaminen.

Projektipäällikkö vastaa hankkeessa koko projektin koordinoinnista sekä partneri- ja viranomaisyhteistyöstä. Projektipäällikön yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhteiskehittäminen pk- ja startup -yritysten kanssa.

Projektipäälliköltä odotamme itsenäistä työotetta, laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä toimia kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Arvostamme myynnillistä lähestymistapaa, systemaattista kehitysotetta ja näyttöä projektien läpiviemisestä.

Toivomme:

 • ymmärrystä kokeilu- ja innovaatiotoiminnasta sekä älyliikenteestä
 • näyttöä tuloksellisesta yritysyhteistyöstä
 • kokemusta julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä
 • erinomaisia yhteistyö- ja fasilitointitaitoja sekä hyviä viestintävalmiuksia
 • vähintään 5 vuoden työkokemusta asiantuntija-/projektipäällikkötehtävistä
 • soveltuvaa koulutusta sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Kyseessä on määräaikainen työsuhde 1.10.2018 – 31.10.2020.  Työ alkaa syyskuussa. Haastattelut järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Hakuaika on päättynyt 24.6.2018.

Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeesta, lähetä kysymykset osoitteeseen info@forumvirium.fi

3. Projektipäällikkö, Baltic Sohjoa

Tule levittämään Helsinkiin kertynyttä robottibussiosaamista Itämeren maihin!

Interreg Baltic Sea Region -rahoitteisen Baltic Sohjoa -projektin tavoitteena on kasvattaa osaamista ja ymmärrystä siitä, kuinka automaattiset joukkoliikenneratkaisut soveltuvat eri maiden olosuhteisiin. Hankkeessa edistetään ja testataan automaattisten kuskittomien minisähköbussien käyttöä osana ympäristöystävällistä julkista liikennettä.  Pilottikaupunkeina toimivat Helsingin lisäksi muun muassa Tallinna ja Kongsberg. Hankkeissa vauhditetaan palvelujen kehitystä nopeilla kokeiluilla.

Hankkeen projektipäällikkö vastaa projektin käytännön toteutuksesta, pilottikokeilujen organisoinnista Helsingissä,  tiedonkeruusta, hankekonsortioyhteistyöstä sekä hankkeen hallinnoinnista ja raportoinnista.

Toivomme:

 • ymmärrystä älykkäistä liikkumisratkaisuista ja kiinnostusta autonomiseen liikkumiseen
 • ymmärrystä data-analytiikasta
 • aiempaa kokemusta kansainvälisistä yhteishankkeista ja kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä osana kansainvälistä konsortiota
 • kokemusta julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä
 • erinomaisia yhteistyö- ja fasilitointitaitoja sekä hyviä viestintävalmiuksia
 • soveltuvaa koulutusta sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Kyseessä on määräaikainen työsuhde (28kk).  Työ alkaa sopimuksen mukaan. Haastattelut järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Hakuaika on päättynyt 24.6.2018.

Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeesta, lähetä kysymykset osoitteeseen info@forumvirium.fi

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Missiomme on tehdä Helsingistä maailman toimivin älykaupunki!

Lisätietoja

Kuva

Pekka Koponen

#älykäskaupunki #avoindata
#älyliikenne #API #IoT

puh. +358 40 501 7114
pekka.koponen(at)forumvirium.fi

Kuva

Perille-asti-logobanneri-6aika-eu-vipuvoimaa-uudenmaan-banneri-900

Lue myös