bIoTope-hankkeessa luodaan avoimen innovaation IoT-ekosysteemi ja palvelualusta, jota yritykset ja julkiset organisaatiot voivat hyödyntää kehittäessään uusia tuotteita ja palveluita.

Esineiden internetin (Internet of things) kehityksen hidasteena ovat suljetut järjestelmät, sekä järjestelmien standardisoinnin ja yhteensopivuuden puute. bIoTope-hankkeessa kehitetään älykkäiden kaupunkien avoimia standardeja ja puretaan esteitä ekosysteemin kehittymisen tieltä. Tavoitteena on rakentaa turvallinen, avoin ja standardoitu alusta IoT-pohjaisille ratkaisulle.

Ketterää kehitystyötä ja kokeiluja

bIoTope-hankkeessa kehitettävä alusta mahdollistaa IoT-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ketterästi ja kustannustehokkaasti eri informaatiolähteisiin perustuen. Lopputuloksena saadaan innovatiivisia ja aidosti lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.

bIoTope-hanke hakee eri teema-alueille avoimen haun kautta IoT-yrityksiä, jotka haluavat olla avaamassa markkinoita ja ovat valmiita testaamaan ratkaisuaan aidossa testiympäristössä. Yritykset hyödyntävät bIoTope-hankkeessa luotua standardisoitua alustaa ja pilotoivat ratkaisuaan Brysselin, Lyonin, Helsingin ja Pietarin kaupungeissa.

Helsingin pilotti

Forum Virium Helsinki toteuttaa pilotin, jonka tavoitteena on auttaa kuntia ja valtiota parantamaan sähköautojen latausinfrastruktuuria. Pilotissa otetaan käyttöön teknologioita, jotka mahdollistavat yhteentoimivuuden eri palvelutarjoajien välillä ja siten parantavat sähköautojen latauspalveluita nostamalla latausasemien määrää ja kohottamalla palveluiden laatua.

Suomen tavoitteena on nostaa sähköautojen määrä 250 000 ajoneuvoon vuoteen 2030 mennessä. Sähköautoilu vaatii nykyisellään paljon suunnittelua ja ennakointia, mikä rajoittaa niiden hankintaa. Autoilijan on esimerkiksi selvitettävä ennalta latausasemien omistajat ja sijainnit sekä tarjolla olevat palvelut. Kun nämä infrastuktuurihaasteet on ratkaistu, voidaan odottaa merkittävää lisäystä sähköautojen määrään.

Vuosina 2016–2018 toteutettava bIoTope-hanke saa rahoitusta Euroopan unionin H2020-puiteohjelmasta. Projektissa on 22 partneria kymmenestä eri maasta ja hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen budjetti on yli yhdeksän miljoonaa euroa.

 

Lisätietoa:

Natalia Reen

Johtava tekninen asiantuntija, IoT projektit


#IoT #IoE #internet
puh: +358 50 486 0424
natalia.reen(at)forumvirium.fi