Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut –hankkeen kuulumisia

Artikkelikuva: Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut –hankkeen kuulumisia

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hanke käynnistyi vuoden 2012 alusta. Hanke on vireillä kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa. Lue hankkeen tuoreimmat kuulumiset hankkeen uutiskirjeestä (kesä 2012):

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hanke käynnistyi vuoden 2012 alusta, ja kevään kehitystaival alkaa olla nyt takana. Ennen kesälomia haluamme vielä tarjota lyhyen yhteenvedon siitä, mitä ja millaisin tunnelmin töitä on tehty hankkeen kolmella paikkakunnalla.

Helsingissä hanketta lähdettiin alusta alkaen viemään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä opetusviraston mediakeskuksen ja Forum Virium Helsingin kanssa. Yhteistyö onkin ollut paitsi antoisaa, myös mukavaa. Kevät on kulunut työskentelyn käynnistämisen sekä erilaisten yhteistyöverkostojen rakentamisen merkeissä. Keväällä teimme töitä kolmella koululla: Torpparinmäen peruskoulussa, Sophie Mannerheimin koulussa ja Porolahden peruskoulussa. Lisäksi syksyllä mukaan on hyppäämässä myös Herttoniemen ala-aste. Kehittämistyön aloittaminen kesken lukuvuotta sisältää omat haasteensa, mutta ehdimme myös käytännön toimintaan.

Keväällä olemme vieneet eteenpäin erityisesti kolmea asiaa: 1) Toteutimme yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa projektin, jossa edistettiin oppilaiden osallisuutta koulun toiminnan suunnittelussa. Projektin idea oli harjoittaa niin suurten unelmien kuin pienten kokeilujen taitoja. Kokeilu oli erittäin kiinnostava ja työlle on suunniteltu jatkoaskeleet ensi lukuvuodelle. 2) Keväällä järjestimme hankkeen kouluilla kolme iNNOSTU!-tapahtumaa, joiden idea oli herättää oppilaiden kiinnostus digimaailmoja ja niiden taustalla olevaa teknologiaa kohtaan. Kokeilussa lähdettiin liikkeelle pelien kautta. Tapahtumat onnistuivat erinomaisesti ja poikivat jo jatkotoimia, mm. uuden valinnaisaineen ja kerhotoimintaa syksylle. Tapahtumat loivat myös pohjan käytännön verkostoyhteistyölle nuorisotoimen, yliopiston ja pelialan kanssa. 3) Kolmas merkittävä kevään ponnistus on ollut hankkeessa kehitettävien palveluiden toteutuksen kilpailutus. Hankinta on ollut varsin työläs, mutta prosessi on viimein saatu tarjouspyyntövaiheeseen. Konseptointityötä on tehty oppilaiden kanssa pitkin kevättä, ja tavoitteena olisi käynnistää protoiluvaihe heti lomien jälkeen. Palvelujen ja toiminnan kehittäminen kulkevat siis käsikädessä. Kaiken kaikkiaan keväällä on ollut hienoa huomata laaja-alainen kiinnostus kehittämistoimintaa kohtaan.

Turussa hankkeen käytännön toteutus lähti liikkeelle huhtikuussa koordinaattorin palkkaamisen myötä. Hanketoimijoiden rivien kokoaminen, erilaisten yhteistyökumppaneiden etsintä ja hankkeen toteutuksen suunnittelu yhteistyössä koulujen kanssa saatiin onnistuneesti alkuun ennen kevätlukukauden päättymistä. Osahankkeen keskeinen tuote, verkkoon tuleva julkaisualusta alueen kouluille ja päiväkodeille, kilpailutettiin ja hankintapäätös tehtiin kesäkuussa. Oppilaiden omaa näkemystä ja panosta hankkeen suunnittelussa käytettiin hyödyksi heti alusta alkaen: järjestimme yläkoulujen oppilaskuntien työpajoja, joissa julkaisualustan tarpeellisia ominaisuuksia määriteltiin ja haasteita pohdittiin.

Elokuusta pääsemme rakentamaan alustaa ja myöhemmin syksyllä, kun se saadaan koulujen kokeiltavaksi, pääsemme käsiksi varsinaiseen hanketoimintaan eli aktiiviseen mediatuotantoon. Yhteistyössä Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman kanssa tuomme mediatuotannon minikursseja peruskouluihin ja järjestämme konemusiikin pajoja toisen asteen opiskelijoille. Kehitteillä on myös opettajien koulutusta mediaosaamisen saralla, ja mediakasvatuksen ja digituotannon teemapäiviä, sekä kaikenlaisia julkaisualustan aiheideoita koulujen iloksi ja pään menoksi! Kaiken kaikkiaan hanke on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin. Suunnitelmat vaikuttavat innostavilta ja käyttökelpoisilta. Odotamme jo innolla paluuta kesälaitumilta takaisin sorvin ääreen.

Lappeenrannassa hanke starttasi yhteisellä koulutuksella toukokuussa. Tuolloin visioitiin Komeetta-osahankkeen tavoitteita yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta, ja sitä miten ne toteutettaisiin nyt elokuussa aloittavalla Lappeen koululla. Lappeen koulu on hankkeen keskeinen pilottikoulu. Kevääseen on kuulunut myös projektikoordinaattorin rekrytointi. ”Olen innoissani pestistäni ja malttamattomana odotan uusia haasteita. Odotan hanketyöltä eniten sitä, että pääsen kokeilemaan ja toteuttamaan kaikkea mahdollista ja mahdotonta” Jenni Koskinen kertoo. 

Osaprojektissamme kehitämme ejuttu-verkkolehtipohjaa koulun oppimis-ja viestintäympäristöksi niin, että se olisi mahdollisimman monipuolisesti hyödynnettävissä oleva mediaympäristö, jossa voidaan vaivatta julkaista mm. tekstejä, kuvia, kuvagallerioita, videoita ja ääntä. Ja mikä tärkeintä, kehitämme välineen, jolla oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviin kysymyksiin. Elokuussa siis jatkamme Lappeenrannassa täydellä höyryllä palveluiden kehittämistä ja pilotointia.

Mutta nyt lomaillaan. Mainiota kesää ja kuulumisiin taas syksyllä!

Minna, Salla, Jenni ja Teemu

http://yhteisollinenkoulu.posterous.com

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut on Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen Saimaan mediakeskuksen, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen TOP-keskuksen sekä Forum Virium Helsingin yhteisprojekti, jossa kehitetään käyttäjälähtöisesti uusia yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta tukevia toimintamalleja ja palveluja osaksi koulun arkea.

Lisätietoa hankkeesta http://www.forumvirium.fi/hankealueet/hyvinvointi/yhteisollisyys-koulu-ja-alykkaat-palvelut

Lue myös