Taloudellisesti kestävää liiketoimintaa vesiliikenteestä Vesiliikenteen MaaS -ekosysteemin yhteiskehittämistyöpaja pk-yrityksille 19.10.2022

Aika: keskiviikko 19.10.2022 klo 9.00–12.30

Paikka: Urban3, Maria01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

Ilmoittaudu tapahtumaan

MaaS käsitteenä

MaaS (Mobility-as-a-Service) on yleiskäsite palvelulle, joka yhdistää samaan palveluun useita eri liikkumismuotoja (esim. julkinen liikenne, taksit, sähköpotkulaudat, pyörät, autot). MaaS-palvelu pyrkii tarjonnalla vastaamaan asiakkaan kulloiseenkin liikkumistarpeeseen – asiakas itse valitsee, mikä liikkumisväline on tarpeeseen sopivin ilman tarvetta omistaa yksittäisiä kulkuvälineitä. MaaS tarvitsee onnistuakseen avoimia rajapintoja, jotta eri kulkumuotojen yhdistäminen MaaS-palvelussa asiakkaan ulottuville onnistuu.

Voimassa oleva liikennepalvelulaki edellyttää liikennetoimijoita (erityisesti tie- ja raideliikenne) avaamaan lippujärjestelmiensä rajapintoja siten, että lipunmyynti myös kolmansien osapuolten palveluissa on mahdollista. MaaS on Helsingin kaupungin katsannossa osa tulevaisuuden liikennejärjestelmiä, ja vesiliikenne selvä osa kokonaisuutta.

Kuva: Helsingin kaupunki

Lisätietoa