Haussa ratkaisuja sosiaali- ja terveysalalle – infotilaisuus 10.11.

Artikkelikuva: Haussa ratkaisuja sosiaali- ja terveysalalle – infotilaisuus 10.11.

REDI SOTE -hanke etsii uusia innovatiivisia palveluja sosiaali- ja terveysalalle. Tule 10.11.2022 klo 13:30 kuulemaan hauista lisää!

Paikka: Webinaari
Aika: 10.11.2022 klo 13:30–15:00

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia innovatiivisia palveluja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Nyt etsitään älyvaatteisiin ja elektroniseen ihoon liittyviä ratkaisuja sekä sosiaalisia ja avustavia robotteja. Lue aiheista lisää alta!

Älyvaatteet ja elektroninen iho

Potilaan vitaaliarvojen mittaaminen vaatii terveydenhuollon ammattilaiselta aikaa vievää yksittäisten mittareiden käyttöä, jolla saadaan kerättyä ainoastaan pistemäistä informaatiota asiakkaan sen hetkisestä tilasta. 
 
Sairaalapalveluiden, palveluasumisen ja kotihoidon tueksi toivotaan tulevaisuudessa teknologioita, jotka pystyvät esimerkiksi mittaamaan reaaliaikaisesti elintoimintoja tai henkilön liikkumista. Myös teknologioiden kuten älyvaatteiden, -kankaiden ja -ihon hyödyntämistä sairaala- ja palvelukotiympäristössä halutaan kartoittaa.

Parhaimmillaan uusilla teknologioilla voidaan automatisoida osa mekaanisista mittaustapahtumista. Myös asiakkaan palvelukokemusta voidaan parantaa, mikäli älyvaatteet esimerkiksi avaisivat sairaalaympäristössä ovia ja mahdollistaisivat maksamisen kahviossa.

Sosiaaliset ja avustavat robotit

Robotiikan avulla voidaan monin osin keventää hoitajien työkuormaa. Suuri osa hoitajien työajasta menee logistiikkaan. Vallitseva resurssien puute lisää usein hoitajien työtehtäviä, jolloin asiakkaan kohtaamiseen käytetty aika vähenee. Lisääntyvä työkuorma lisää myös altistusta virheille. 

Tavoitteena on kartoittaa uusia sosiaalisia ja avustavia robotteja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia sairaala- ja palvelukotiympäristössä. Robotiikalla ja teknologialla voidaan keventää monin tavoin sote-ammattilaisten työkuormaa sekä parantaa asiakkaan hoidon laatua. Esimerkkejä ovat lääkeautomaatit, wc- ja sairaala-avustimet asiakkaan nostamiseen, siirtämiseen ja muuhun avustamiseen,  suihkurobotit, muistutusrobotit, siivous- ja puhtaanapitorobotit sekä sosiaaliset seurustelurobotit.

Photo: Ruska Tapiovaara, Forum Virium Helsinki

Lue myös