Avoin kulttuuridata –mestarikurssi

Artikkelikuva: Avoin kulttuuridata –mestarikurssi

Tukea kotimaisille muisti- & kulttuuriorganisaatioille kulttuurisisältöjen avaamiseksi: OKF Finlandin koordinoima Avoin kulttuuridata -mestarikurssi keväällä 2014.

Kurssin sisältö & aikataulu

Ke 5.2., klo 10-16: Johdanto & case-esimerkit
Mitä on avoin data ja avoin sisältö?
Kurssin aloituspäivänä käydään läpi avoimen tiedon ja avoimen datan kenttää, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa ja maailmalla. Periaatteiden lisäksi käydään läpi käytännön esimerkkejä sekä osallistujien organisaatioiden omia potentiaalisia avattavia tietoaineistoja. Esittelemme netissä valmiina olevat ohjeet, työkalut ja alalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden verkostot. Osallistujat aloittavat oman organisaationsa datan avaamisen suunnittelun.

To 6.3., klo 10-16: Tekijänoikeus & avoimet lisenssit
Mikään tieto ei ole avointa, ellei sitä avata avoimella lisenssillä omistajan toimesta. Koulutuspäivässä käydään läpi tekijänoikeudet, lähioikeudet sekä niiden rajoitukset. Agendalla ovat myös avoimet lisenssit, jotka ovat datan avaamisen perustyökalu. Erityisesti tutustutaan Creative Commons -lisenssiperheeseen. Osallistujat pohtivat oman avattavan datansa lisenssivalintoja, merkintätapoja ja tekijänoikeus- sekä vastuulausekkeita.

To 27.3., klo 10-16: Teknologia, luova uudelleenkäyttö & sovellukset
Kolmannessa koulutuspäivässä käsitellään avoimen datan teknistä toteutusta. Miten data muotoillaan, missä muodossa ja missä se julkaistaan? Miten lisenssit ja tekijätiedot merkitään sekä versioidaan? Konkreettisilla esimerkeillä avataan avoimen datan jatkokäytön mahdollisuuksia. Lisäksi pienryhmissä suunnitellaan ideoita uusiin datapohjaisiin sovelluksiin ja palveluihin.

To 10.4., klo 10-16: Riskit & mahdollisuudet
Kurssin neljännellä kerralla käydään läpi datan ja sisällön avaamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Miten avaamisprosessi aloitetaan, etenee ja ylläpidetään? Miten käsitellään organisaation sisäistä muutoskitkaa? Miten avataan osallistumismahdollisuuksia kumppaneille ja kansalaisille?

To 24.4., klo 10-16: Demot & prototyypit
Mitä avoimella datalla ja sisällöllä voi tehdä ja miten sitä voi soveltaa organisaatiossa? Tällä kerralla painotus on konkreettisissa esimerkeissä ja sovellusideoissa, joita työstetään yhdessä pienryhmissä.

To 15.5 – Pe 16.5.: Opintomatka Lontooseen
Suomen Lontoon instituuttin kaksi työpajaa Lontoossa. Työpajojen kouluttajat tulevat brittiläisistä kumppaniorganisaatioista, joissa on vuosien asiantuntemus tietoaineistojen avaamisesta ja hyödyntämisestä. Opintomatka tarjoaa käytännön case-esimerkkien verkottumista alan keskeisiin kv.toimijoihin.

To 12.6. klo 10-16: Datan avaaminen & demojen esittely
Viimeisellä koulutuskerralla osallistujat esittelevät omat avatut tai avattavat tietoaineistonsa, tähän mennessä läpikäydyn prosessin sekä tulevaisuuden suunnitelmansa. Kurssin lopuksi sovitaan jatkotoimenpiteistä, yhteydenpitovälineistä sekä kurssilla syntyneen osaamisen ja aineistojen jatkohyödyntämistavoista.

Haku mestarikurssille 13.1.2013 mennessä.
Avoin kulttuuridata -mestarikurssi on osa Open Knowledge Finland ry:nAvoinGLAM -verkoston (Galleries, Libraries, Archives and Museums), Aalto-yliopiston Median laitoksenMedia FactorynSuomen Lontoon instituutin ja Creative Commons Suomen Kohti avointa kulttuuria –hanketta, jonka tavoitteena on tukea kotimaisia kulttuuri- & muistiorganisaatioita avaamaan sisältöjään sekä kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä.


Aika: 02/05/2014 – 10:00 – 06/12/2014 – 18:00 – 02/05/2014 – 10:00 – 06/12/2014 – 18:00
Paikka: Helsinki

Lue myös