Asiakaskeskeisyys rakennetaan yhdessä -seminaari, Sitra

Artikkelikuva: Asiakaskeskeisyys rakennetaan yhdessä -seminaari, Sitra

Parhaat ideat ja ratkaisut kehitetään ja toteutetaan yhdessä. Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman pilottihankkeissa on esimerkkien kautta saatu kokemusta ja näyttöä siitä, miten kansalaiset voidaan ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen ja minkälaisia tuloksia voidaan saada aikaan.
Aihetta lähestytään useiden pilottihankkeiden ja asiantuntijapuheenvuorojen avulla seminaari- ja verkottumistilaisuudessamme 16.11.2011. Tilaisuudessa julkistetaan myös synteesiraportti asiakasnäkökulmasta hankkeissa.

Lue lisää:
www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Tapahtumat/Asiakaskeskeisyys-seminaari.htm


Aika: 11/16/2011 – 13:00 – 18:00 – 11/16/2011 – 13:00 – 18:00
Paikka: Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Lue myös