Synergy-projektin keskiössä on digitalisaatio ja sähköverkkoihin liittyvän datan tarkempi hyödyntäminen. Älykkäät ja optimoidut sähköverkot auttavat parantamaan sekä energiatehokkuutta että verkkojen toimintaa. Lisäksi lisääntynyt tiedonkulku eri markkinatahojen välillä mahdollistaa uusien liiketoimintamallien ja toimijoiden syntymisen sähkömarkkinoille. 

Tavoite

Synergy-projektissa luodaan primaarista ja sekundaarista sähködomaindataa käsittelevä ja hyödyntävä Euroopan laajuinen, tekoälyyn pohjautuva big data -arkkitehtuurialusta. Data-alusta toimii markkinapaikkana (Energy as a Service), jonka avulla energia-alan toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan uudenlaista ja tarkempaa dataa. Näin sähköverkkojen toimintaa saadaan tehostettua läpi arvoketjun. Projektin tavoitteena on saada dataa hyödyntämällä toimivammat sähköverkot, sekä järkevöittää energian käyttöä.

Kesto, rahoitus, partnerit

  • Hankkeen kesto: 1.1.2020–30.6.2023
  • Rahoitus: Kokonaisbudjetti yhteensä noin 12,7 miljoonaa euroa, kokonaisrahoitus 9,9 miljoonaa euroa.
  • Koordinaattori: ETRA
  • Konsortio: 24 partneria yhdeksästä EU:n maasta
  • Partnerit: ETRA, Geco Global, Caverion, CIRCE, Ponikve eko otok KrK, Forum Virium Helsinki, Haustechnik Güssing, HEDNO, Suite5, UBITECH, The European Centre for Renewable Energy Güssing, Elin Verd, ICCS, Maggioli S.p.A, Grupo Cobra, Končar Ket, Energy Service Ltd, KnowledgeBiz, Cuerva, Urbener, Fysiko Aerio, IPTO, The University of Cyprus, VTT.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii projektissa Suomen demopartneri Caverionin kanssa. Suomessa toteutettavissa piloteissa kerätään kiinteistöihin liittyvää dataa lukuisista lähteistä. Datan avulla piloteissa keskitytään kiinteistöjen energiatehokkuuden seurantaan ja optimointiin, kaupunkien kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) tukemiseen, kiinteistöjen energiatehokkaaseen suunnitteluun ja kunnostukseen sekä reaaliaikaiseen kiinteistöjen energiankäytön optimointiin.

Hankkeen hyödyt Helsingille

Synergy-projektissa tehty työ tukee kaupunkien kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman toteuttamista, eli Suomessa tämä tarkoittaa Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteita. Hankkeen pilottien lukuisista dataseteistä koottu analyysi auttaa Helsinkiä energiatehokkaassa kaupunkisuunnittelussa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kaupunkisuunnittelussa hyödynnetään VTT:n CityTune -ohjelmaa.

Lue lisää

synergyh2020.eu
https://www.linkedin.com/company/synergyh2020/
https://twitter.com/SynergyH2020

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Lasse Sariola

Projektipäällikkö


puh. +358 50 438 1552
lasse.sariola(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsinki uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.