SynchroniCity-projektin tarjouspyyntö

Artikkelikuva: SynchroniCity-projektin tarjouspyyntö
Kuva

Tarjouspyyntö alustakehityksestä ja ohjelmointityön tekemisestä SynchroniCity-projektille

Forum Virium Helsinki pyytää tarjousta SynchroniCity-projektin ohjelmointityön tekemisestä. Hankinnan kokonaishinta jää alle kansallisen kynnysarvon.

Tarjoukset tehdään sähköisellä lomakkeella: https://forumvirium.fi/synchronicity-tarjouspyyntolomake/

Huomioon otetaan tarjoukset, jotka saapuvat 16.3.2018 klo 16.00 mennessä.

[vc_button button_color=”accent” size=”btn-lg” border_width=”0″ link=”url:https%3A%2F%2Fforumvirium.fi%2Fsynchronicity-projektin-tarjouspyynto-kysymyksia-ja-vastauksia%2F|||”]Lue vastauksia esitettyihin kysymyksiin[/vc_button]

Taustaa

SynchroniCity yleisesti

SynchroniCity-projektissa pyritään luomaan aktiivinen ja laaja markkina IoT-pohjaisille kaupunkipalveluille.

Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset IoT-palveluiden skaalautumiselle yli kaupunki- ja siilorajojen ja luoda paikallisesti menestyksekkäille ratkaisuille mahdollisuuksia skaalautua laajemmille markkinoille.

Synchronicity-hankkeessa kahdeksan eurooppalaista kaupunkia jakavat parhaita käytäntöjään IoT-rajapintamääritelmien, viitearkkitehtuurien, strategiadokumenttien, ohjenuorien ja onnistuneiden käytännön esimerkkien osalta.

SynchroniCityssä on mukana 39 organisaatiota, jotka koostuvat kaupungeista, julkisista toimijoista, järjestöistä ja akateemisista laitoksista. Hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa, josta Euroopan komission osuus on 15 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2017-19 aikana ja se on osa komission Horizon 2020 –ohjelmaa. Lisätietoja: www.synchronicity-iot.eu

SynchroniCity-projektin tekniset tavoitteet lyhyesti

Kaupunkien olemassa oleva IoT-infrastruktuuri vaihtelee suuresti laitteiston, protokollien sekä datan tietomallien ja semantiikan osalta. Projektin alkuvaiheessa on suunniteltu arkkitehtuuri, jonka avulla partnerikaupunkeihin (reference zones eli RZ) tullaan asentamaan komponentteja yhtenäistä datan hyötykäyttöä helpottamaan.Projektissa määritellään yhteisiä rajapintoja ja tietomalleja, jotta eri RZ:jen vaihtelevasta infrasta huolimatta IoT-dataa voidaan tarjoilla saman muotoisena ja samojen rajapintojen yli.

Projektissa tuotetaan alustan (yhteiset määritellyt ohjelmistokomponentit, rajapinnat ja tietomallit) lisäksi sovellus (“Initial Application”), jonka tarkoituksena on havainnollistaa monen kaupungin yhtenäisen datan hyötykäyttöä. Helsingin RZ on mukana teemassa, jossa on sovittu tuotettavan demosovelluksena “puhtaan ilman reittiopas”.

Forum Virium Helsingin toimet projektissa liittyvät
1) SynchroniCity-alustan hallinnointiin, ylläpitoon ja kevyeen kehitykseen, sekä
2) initial applicationin kehittämiseen ja ylläpitoon.
Tehtävien sisältöjä avataan tarkemmin seuraavassa osiossa.

Tekninen toteutus

Arkkitehtuuri ja komponentit

Kuva

Yllä näkyvässä kuvassa on kuvattu korkealla tasolla projektin lähestymistapa tai arkkitehtuuri Helsingissä. Alareunassa on kuvattu IoT-datan lähteet, jotka ovat mahdollisesti valmiiksi asennettuja ja legacy-järjestelmien hallitsemia.

Data tuodaan SynchroniCity-alustalle (sininen pohja), ja ylimpänä (oranssi pohja) on ylimalkainen kuvaus initial applicationista eli “puhtaan ilman reittioppaasta”. Kuvassa näkyvän arkkitehtuurimääritelmän tärkeimmät osat (tai yhteentoimivuuspisteet) ovat dataa sisään ottavat “Southbound Interfaces” ja dataa sovelluksille tarjoilevat “Data Storage APIs” ja “Context Management APIs”. Kuvan lähde: D3.1 Multimodal Transportation, jossa kuvaillaan initial applicationin toiminta ja vaatimukset.

Osa 1) SynchroniCity-alustan pystytys ja ylläpito

Alustan keskiössä on ns. context broker, joka säilyttää uusimpia sille annettuja mittausarvoja ja palauttaa niitä pyydettäessä. Projektissa on päätetty, että context broker kommunikoi NGSI-rajapinnan läpi, joka käytännössä tarkoittaa, että käytettävä ohjelmistokomponentti on Fiware Orion Context Broker. Alustan halutun toiminnallisuuden saavuttamiseksi Context Brokerin ympärille on myös otettava käyttöön muita komponentteja, kuten Fiware Cygnus, joka tallentaa Orioniin saapuneet mittaukset historialliseen tietokantaan, sekä Fiware Keyrock käyttäjien identiteetin hallintaan ja Fiware PEP Proxy autentikointiin ja auktorisointiin.

Projektin partneri Engineering SPA (Italy) on tehnyt Docker-compose -tiedoston, joka määrittelee containerit Orionille, Cygnukselle ja laitehallinta-agentille, sekä näiden käyttämille MongoDB-kannoille. FVH on asentanut tämän konttikokoelman omalle palvelimelleen.

Kuva

Tehtävät pääpiirteissään:

 • Palveluiden ylläpito
  • Keyrock ja PEP Proxy asennus ja konfigurointi
  • Cygnus + MongoDB konfigurointi
 • Data-adapterien luonti, sitten kun uusia datalähteitä tulee saataville
  • agentti, joka kuuntelee uusia mittauksia sensoreilta, muuntaa datan sopivaan muotoon (käytännössä jokin projektissa yhteiseksi valittu Fiware-tietomalli) ja lähettää datan eteenpäin Orion Context Brokerille (HTTP POST/PATCHilla)

Osa 2) Initial application: Multimodal Transport Plannerin ohjelmointi ja UX-suunnittelu

Tavoitteena on, että edellä kuvattu “SynchroniCity-alusta” on keväällä 2018 käytössä kaikissa projektin partnerikaupungeissa. Alustan toimivuus halutaan osoittaa kehittämällä sitä käyttävä esimerkkisovellus. Helsinki on mukana “Multimodal Transportation”-teemassa, jonka esimerkkisovellukseksi on päätetty kehittää ns. puhtaan ilman reittiopas, jonka tarkoituksena on ottaa reittien laskennassa huomioon ilmanlaatu ja melusaaste kaupungissa. Demosovelluksen kuvaus ja vaatimusmäärittelyt löytyvät mutta yksityiskohdat ovat vasta neuvottelussa.

Helsingin suunnitelmissa on tuottaa demosovellus muokkaamalla HSL:n ja Liikenneviraston kehittämää Digitransit-alustaa. Digitransit-alustan ydin on avoimen lähdekoodin reitityskomponentti OpenTripPlanner (Digitransitin OTP käyttää reittilaskentaan avointa karttadatasettiä OpenStreetMappia), jonka lisäksi alustaan kuuluu web-käyttöliittymä (digitransit-ui) sekä datan säilöntään ja hallintaan liittyviä komponentteja (OSM-data, joukkoliikenteen reaaliaikapäivitykset ja vikailmoitukset, jne…). Demosovellusta varten alustaan täytyy tehdä muokkauksia reaaliaikaisten datapäivitysten huomioonottamiseksi.

OTP laskee reitit muistissa pitämänsä verkon tai graafin avulla. Graafin noodeja ovat esim. joukkoliikenteen pysäkit tai katujen risteykset ja noodit on yhdistetty toisiinsa kaarilla, joihin liittyy painoja. Reitit lasketaan optimoimalla reittiin kuuluvien kaarten painot: mahdollisimman nopeaa reittiä haettaessa etsitään sellainen reitti, jonka kaarten “nopeus”-painojen summa on pienin, mutta pyöräreittiä laskettaessa voidaan haluta esim. mahdollisimman vähän ylämäkeä sisältä reitti, jollainen laskettaisiin etsimällä reittiä, jonka kaarten “ylämäen jyrkkyys”-painojen summa on mahdollisimman pieni. Kadun jyrkkyys (ja tietyssä mielessä myös pysäkkien väliset matka-ajat) on sellainen muuttumaton piirre, jolle riittää, että se leivotaan OTP:n käyttämään graafiin vain yhden kerran. Reaaliaikaisten datapäivitysten huomioonottaminen vaatii siis OTP:n muistissa sijaitsevan graafin muokkaamista joka kerta, kun päivityksiä saapuu.

Digitransitissa on jo olemassa reaaliaikapäivityksiä tekevä agentti, mutta päivitykset liittyvät joukkoliikenteen saapumisaikoihin pysäkeille (siri2gtfs-rt). FVH haluaa siis muokata Digitransit-alustan OTP-komponenttia siten, että sen käyttämän graafin kaariin voidaan liittää mitä tahansa painoja, jotta näitä voi sen jälkeen käyttää reitin hyvyyden kriteerinä. “Mitä tahansa” siksi, että emme halua muokata OTP:ia ottamaan huomioon pelkästään yhtä ainoaa uutta parametria (kuten esimerkiksi ilmanlaatuarvoja), vaan toivomme sen sijaan mahdollisuutta lisätä kaariin ja noodeihin mielivaltaisia parametrejä (key-value -pareja), sekä tähän liittyvää mahdollisuutta kertoa OTP:lle “ota huomioon ja minimoi parametri nimeltä ‘airQuality’ JOS sellainen on läsnä kaarissa”.

Tehtävät pääpiirteissään:

 • Asennus ja ylläpito
  • Digitransit-alustan asennus (Docker-kuvat kaikista palveluista saatavilla Dockerhubista)
 • Kehitystyö
  • Reaaliaikadatan huomioon ottaminen reittilaskennassa
   • agentti, joka kuuntelee ulkoista datalähdettä ja muokkaa OTP:n graafia uuden datan saapuessa
   • OTP:n APIn laajennus, jonka avulla voi käskeä OTP:ta ottamaan huomioon edellisessä kohdassa lisätty graafin painotus
  • Käyttöliittymämuutokset ja suunnittelu
   • käyttöliittymään lisättävä elementti, jonka avulla käyttäjä voi kommunikoida, mitä painotuksia hän haluaa otettavan huomioon
   • OPTIO: ympäristödatan (esim. ilmanlaatukartta tai melukartta) näyttäminen karttatasolla

Yleistä toimeksiannosta

SynchroniCity-projekti jatkuu vuoden 2019 loppuun, mutta tarjouspyyntöä koskevat tehtävät painottuvat vuodelle 2018.

Hankinnan toteutumisen ehtona on, että SynchroniCity-projektin rahoittaja hyväksyy alihankintaa koskevan muutoksen projektin budjettiin.  

Syntyvät tuotokset (ohjelmakoodi ja dokumentaatio) julkaistaan sopivalla avoimen lähdekoodin lisenssillä (Fiware-komponenteissa AGP L ja Digitransitissa EUPL/AGPL) GitHub-palvelussa. Kaikki tekijänoikeudet siirtyvät tilaajalle.

Toimeksiantoon saattaa sisältyä osallistumista projektin kokouksiin ja/tai yritysneuvontaan teknisenä asiantuntijana (etäyhteys).

Tarjouksen voi jättää kokonaisuudesta tai osatarjouksen joko osasta 1 tai osasta  2.

Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Aika- ja kustannusarviot erikseen osista 1 ja 2 (myös siinä tapauksessa, että tarjous koskee kokonaisuutta).  
 •  Tuntihinta tulee mainita erikseen.
 • Toimeksiannon toteutuksesta vastaavien henkilöiden osaamisprofiilit tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella
  (Lataa Excel-lomake tästä linkistä
  )
 • Tarjouksen liitteenä tulee lisäksi toimittaa seuraavat dokumentit:
 1. kaupparekisteriote
 2. verovelkatodistus (alle 3 kk vanha)
 3. todistus lakisääteisten eläkemaksujen suorittamisesta (alle 3 kk vanha)

Työ aloitetaan sopimuksen mukaan. Työ tehdään tuntityönä toteuttajan omilla laitteilla Forum Virium Helsingin ohjauksessa, ja se on mahdollista tehdä soveltuvin osin etätyönä. Toimeksiantaja ei maksa erillisiä matkakorvauksia.

Tarjouksen jättäminen ja valintakriteerit

Tarjous tulee toimittaa liitteineen sähköisellä lomakkeella https://forumvirium.fi/synchronicity-tarjouspyyntolomake/ ja sen tulee olla perillä viimeistään perjantaina 16.3. klo 16.00.

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin eli hinta-laatusuhteeltaan paras.

Arviointi- ja valintakriteerit ovat:

 • osaaminen ja referenssit sekä tarvittaessa haastattelu (painotus 70%),
 • kokonaishinta (alv 0%) (painotus 30%)

Forum Virium Helsinki  järjestää hankintaan liittyen avoimen online-infotilaisuuden 8.3.2018 klo 14-15.30.

GoToMeeting

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/418138365

You can also dial in using your phone.

Finland: +358 923 17 0556

Access Code: 418-138-365

First GoToMeeting? Let’s do a quick system check: https://link.gotomeeting.com/system-check

Hintatiedustelua koskevia kysymyksiä voi esittää myös sähköpostilla 8.3.2018 klo 16.00 mennessä kaisa.sibelius@forumvirium.fi. Kaikki kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan tarjouspyynnön verkkosivulla 11.3.2018.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa ja tehdä sen osissa eri toimittajilta.

Mikäli tehtävään nimetty henkilö estyy tehtävän tekemisestä, toisen henkilön valinta edellyttää toimeksiantajan hyväksyntää. Muussa tapauksessa tilaus raukeaa.

Ennen sopimuksen tekemistä alihankkijan on toimitettava

 1. selvitys ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä
 2. kaupparekisteriote
 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys verojen maksusuunnitelman tekemisestä
 4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta taikka selvitys maksusuunnitelmasta
 5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

[vc_gallery el_id=”gallery-196524″ medias=”60165,60164″ gutter_size=”3″ media_items=”media|nolink|original” screen_lg=”1000″ screen_md=”600″ screen_sm=”480″ single_overlay_opacity=”50″ single_padding=”2″ single_border=”yes”]

Hintatiedustelua koskevia kysymyksiä voi esittää myös sähköpostilla 8.3.2018 klo 16.00 mennessä kaisa.sibelius@forumvirium.fi. Kaikki kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan tarjouspyynnön verkkosivulla 11.3.2018.

Yhteyshenkilö

Kaisa Sibelius

#AI4Cities
puh. +358 40 570 1317
kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi

Lue myös