Suomen innovaatiojärjestelmän kehitystarpeista arvio

Kansainvälinen tutkijaryhmä julkaisi 28.10. arvion Suomen innovaatiojärjestelmästä. Aina ruohonjuuritasolle ulottuva analyysi kattaa toimintamallit, prosessit ja välineet, joilla suomalaista innovaatiopolitiikkaa tulisi suunnitella ja toteuttaa.

Uudessa kysyntä- ja käyttäjälähtöisessä innovaatiopolitiikassa painotetaan asiakkaiden tarpeista lähtevien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, markkinakannusteiden suunnitelmallista käyttöä sekä käyttäjien osallistumista kehitystyöhön.

 Arvio luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Lue myös