Social Robots for Medicine Delivery -projektin tavoitteena on kehittää hoitolaitoksille lääkejakelua avustava robotti, joka samalla tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Lääkejakelurobotin kehittämiselle nähdään selkeä tarve, sillä lääkejakelu vie ison osan hoitohenkilökunnan päivittäisestä työajasta. Jakelun sujuvuus ja oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää myös hoitolaitosten asiakkaiden näkökulmasta.

Liittämällä lääkejakelurobottiin sosiaalinen ulottuvuus, asiakkailla on mahdollisuus saada halutessaan enemmän virikkeitä omaan arkeensa.

Kokeilua Kustaankartanon palvelukeskuksessa

Suomessa lääkejakelurobottia kokeillaan Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa syksyllä 2019. Noin 30 palvelukeskuksen hoitajaa ja asiakasta testaa sosiaalista lääkejakelurobottia kolmen viikon ajan. Vastaava kokeilu toteutetaan myös Eindhovenissa Alankomaissa.

Kokeilun tavoitteena on varmistua siitä, että kehitettävä robotti vastaa käyttäjien tarpeita ja sujuvoittaa aidosti hoitolaitosten lääkejakelukäytäntöjä. Robotin valmistaa suomalainen GIM Robotics.

Eurooppalaista yhteistyötä

Robotti kehitetään yhteistyössä kolmen projektipartnerin kanssa. Suomesta on mukana Forum Virium Helsinki Oy, Alankomaista Bright Cape Holding ja Saksasta Berliinin tekninen yliopisto.

Vuoden 2019 kestävää projektia rahoittaa pääasiallisesti EIT Digital ja osallistuvat yritykset. Projektissa Forum Virium Helsingin työtä rahoittaa EIT Digital ja osarahoituksella Helsingin kaupunki.

Lisätietoja

Anne-Mari Sandell

Projektipäällikkö, tiedottaja


#robotiikka #FABULOS #BrightAgeing #hoivarobotiikka
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi