SOHJOA Baltic -hankkeen toteuttamisen aikana automaattisia minibusseja kokeillaan osana julkista liikennettä kuudessa Itämeren alueen valtiossa. Projekti tuottaa tietoa ja osaamista, kuinka järjestää ympäristöystävällisempää ja fiksumpaa julkista liikennettä automaattiajoneuvojen avulla.

SOHJOA Baltic -projektissa tutkitaan, edistetään ja pilotoidaan kuskittomien, sähköisten automaattiminibussien käyttöä osana julkisen liikenteen palveluja, etenkin syöttöliikenteessä viimeisen tai ensimmäisen kilometrin ratkaisuna.

Projekti tuottaa tietoa ja osaamista, kuinka järjestää ympäristöystävällisempää ja fiksumpaa julkista liikennettä automaattiajoneuvojen avulla. Projekti tarkastelee myös, mitä tehokas, automatisoitu julkinen liikenne vaatii toteutuakseen säädösten ja asetusten osalta.

Kokeiluja yhteistyössä kaupungin ja HSL:n kanssa

SOHJOA Baltic -projektin toteuttamisen aikana automaattisia minibusseja kokeillaan osana julkista liikennettä kuudessa Itämeren alueen valtiossa. Automaattiajoneuvoja tullaan kokeilemaan Helsingissä tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin kanssa. Tämän yhteistyön avulla pyritään saamaan maksimaalinen hyöty kokeiluista asukkaille.

Kumppanit ovat julkisen liikenteen suunnittelun, lainsäädännön ja teknisen alan asiantuntijoita, joilla on valmiudet mahdollistaa autonominen liikennöinti omilla alueillaan. Projektipartnerit tulevat Suomesta, Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta, Puolasta, Norjasta ja Tanskasta.

SOHJOA Baltic -projektia rahoittaa EU:n Interreg – Baltic Sea Region -ohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu on hankkeen vastuullinen pääpartneri. Projektin budjetti on 3,8 miljoonaa euroa, Baltic Sea Region rahoituksen osuus on  2,8 miljoonaa euroa.

SOHJOA Baltic

 

Lisätietoja

Jari Honkonen

Projektipäällikkö


#smartcity #smartmobility #userexperience #servicedesign #openinnovations
puh. +358 40 663 6668
jari.honkonen(at)forumvirium.fi