SILVER-projektin esikaupallinen hankinta käynnissä

Artikkelikuva: SILVER-projektin esikaupallinen hankinta käynnissä

Tavoitteena parantaa ikäihmisten arkea

Samaan aikaan kun väestö ikääntyy ja tarvitsee yhä enemmän tukea arkeensa, hyvinvointipalveluja pitää tehostaa. Euroopan unionin rahoittamassa SILVER-projektissa (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) pyritään löytämään uusia innovatiivisia tapoja hankkia julkiselle sektorille hyvinvointialan palveluja esikaupallisen hankintaprosessin (Pre-Commercial Procurement, PCP) avulla. 

Tavoitteena on löytää sellaisia innovaatioita, jotka tukevat ikääntyneiden itsenäistä asumista kotona. Hyödyntämällä robotiikkaa tai muuta vastaavaa teknologiaa, ikäihmiset voivat jatkaa itsenäistä asumista mahdollisista fyysisistä ja kognitiivista rajoitteistaan huolimatta.

Rekisteröidy ja osallistu tarjouskilpailuun!

SILVER-projekti on julkaissut 1.3.2013 kansainvälisen esikaupallisen tarjouspyynnön, jolla hankitaan itsenäistä asumista tukevaa ja robotiikkaan pohjautuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Kilpailuun voi rekisteröityä sähköisesti osoitteessa www.silverpcp.eu/call-for-tender/registration.

Tarjouskilpailu on avoinna 12.6.2013 saakka ja kilpailutuksen kokonaisbudjetti on 2 150 000 euroa. Kilpailuun osallistuneet yritykset sitoutuvat tekemään valtaosan tarvittavasta tutkimus- ja kehitystyöstä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella. Kaikki tarjoukset arvioidaan yhtenäisesti yrityksen kokoon tai maantieteelliseen sijaintiin katsomatta. 

Kolmivaiheinen hankintaprosessi 

Tarjousten jättämisen jälkeen käynnistetään varsinainen kolmivaiheinen esikaupallinen hankintaprosessi, joka päättyy huhtikuuhun 2016 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan tarjottujen teknologiaratkaisujen soveltuvuus. Lupaavimmat tuoteideat kehitetään prototyypeiksi vaiheessa kaksi. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan lopputuotteiden soveltuvuus testaamalla niitä aidoissa olosuhteissa. Tässä vaiheessa pilotoidaan korkeintaan kolmea tuotetta Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa.

Forum Virium Helsinki koordinoi Suomen pilotteja

Forum Virium Helsinki koordinoi Suomessa tehtäviä testauksia, jotka toteutetaan yhteistyössä Oulun ja Vantaan kaupunkien kanssa. Lisäksi Forum Virium Helsinki osallistuu esikaupallisen hankintaprosessin suunnitteluun ja vastaa 51 kuukautta kestävän SILVER-projektin kaikesta viestinnästä.

 
Projektin verkkosivut

 
Lisätietoja
 
Sari Luostarinen
Projektipäällikkö, asiantuntija
Innovatiiviset julkiset hankinnat
puh: +358 40 560 3326
sari.luostarinen(at)forumvirium.fi
 
Anne-Mari Sandell
SILVER-projektin tiedottaja
Anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi    
Gsm 040-903 1922                                                                              
 

 

Lue myös