Ikäihmiset osallistettiin kaupunkiympäristön kehittämiseen uudenlaisella palautteenantolaitteella – Malmille sata uutta penkkiä

Artikkelikuva: Ikäihmiset osallistettiin kaupunkiympäristön kehittämiseen uudenlaisella palautteenantolaitteella – Malmille sata uutta penkkiä

Helsingin kaupunki ja innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki selvittivät ikääntyvän väestön kohtaamia haasteita kaupunkitilassa. Kokeilussa innovoitu palautteenantolaite tuotti uutta tietoa kaupunkisuunnittelun kehittämiseksi.

Mitkä tekijät vaikeuttavat ikäihmisten liikkumista kaupungissa? Entä miten kokemustietoa voitaisiin hyödyntää kaupunkisuunnittelussa? Kansainvälisessä EU-hanke Urbanagessa kehitettiin työkalu, jolla voidaan kerätä ikäihmisiltä paikkatietoon sidottua palautetta kaupunkiympäristöstä erityisesti esteettömyyden parantamiseksi. 


Kuva: Forum Virium Helsinki

Laite suunniteltiin ikäihmisten tarpeita ajatellen

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki loi kokeilussa tuotekehittäjän avulla suuren, kaukosäätimen näköisen palautteenantolaitteen, jota testattiin alkuvuoden aikana Malmilla yhteistyössä kaupungin kanssa. 

Laitteen avulla käyttäjien oli mahdollista merkitä pelkällä napin painalluksella täsmällisesti sellaiset paikat, joissa he katsoivat lisäpenkkien asentamisen olevan tarpeellista tai valaistuksen olevan heikko. Laitetta voisi jatkossa hyödyntää myös muuhun, kuten esimerkiksi liukkaiden tai hankalakulkuisten paikkojen merkitsemiseen. 

“Oli ilo huomata, että ikäihmiset ottivat laitteen ja sen isot painikkeet hyvin vastaan ja pitivät sitä helppokäyttöisenä. Mielestäni kävi ilmi, että vastaavalle laitteelle olisi kysyntää tässä käyttäjäryhmässä, vaikka nuoremmat hoitaisivat saman asian luontevammin puhelimen apilla,” kertoo Forum Virium Helsingin tekninen projektisuunnittelija Aki Salminen

“Laitteen käyttäminen oli yksinkertaista ja helppoa. Penkkitoiveita tuli merkittyä monia omien päivittäisten kävelyreittien varrelle. Vaikka itse pystyn vielä kulkemaan melko hyvin, ovat penkit ja niiden tarjoamat levähdysmahdollisuudet elintärkeitä meidän ikääntyneiden liikkeelle lähtemisen tukemisessa. On mielestäni hienoa, että asukkailta kysytään toiveita penkkien sijoitteluun”, kertoo pilottiin osallistunut asukas

Kokeilun ansiosta Malmille runsaasti lisää penkkejä

Malmin pilotti helpotti ikäihmisten suoraa osallistumista oman lähiympäristönsä muokkaamiseen. Palautteen perusteella Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sijoittaa Malmille noin sata uutta penkkiä. 

Palautteenantolaitteella kerätty data tukee toimialaa penkkien sijoitteluun liittyvässä suunnittelutyössä. Tarkoitus on valita penkkimallit ja suunnitella penkkien tarkat sijainnit kevätkaudella ja asentaa penkit vuoden 2024 loppuun mennessä.  

“Yhteistyömme Urbanage-hankkeen kanssa mahdollistaa uudenlaisen, asukkaita osallistavan tavan kehittää kaupunkiympäristöä kohderyhmän tarpeita kuunnellen”, toteaa Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Elisa Kaaja liikuntapalveluiden Liikkumisen edistäminen -yksiköstä.

Kokeilussa käytetty työkalu tallentaa ainoastaan painikkeiden painallukset, laitetunnisteen, aikaleiman ja sijaintikoordinaatit. Tallennettu tieto ei sisällä käyttäjiä yksilöiviä tunnisteita tai henkilötietoja. Tallennetut tiedot ohjataan automaattisesti tämänkaltaisille laitteille tarkoitetun LoRaWAN-verkon (Long Range Wide Area Network) kautta avoimeen ohjelmointirajapintaan yleisesti hyödynnettäväksi.


Kuva: Forum Virium Helsinki

Helsingin kaupunki on panostanut ikäihmisten liikkumiseen jo useana vuotena peräkkäin. Kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian yhteistyöllä kartoitettiin nyt ensimmäistä kertaa ikäihmisten liikkumista yhdellä rajatulla alueella, Malmilla. Kaupungin tavoitteena on uudenlaisen alueellisen yhteistyön avulla tukea erityisesti vähän liikkuvien ikäihmisten liikkeelle lähtemistä, liikkumista ja harrastamista. 

Lue lisää Urbanage-projektista:

https://forumvirium.fi/projektit/urbanage/ 
https://www.urbanage.eu/

Lisätietoa

Tekninen projektisuunnittelija Aki Salminen

Aki Salminen
Tekninen projektisuunnittelija
+358 44 024 2895
aki.salminen@forumvirium.fi

Lue myös