Helsingin pitkäaikaistyöttömille työelämätaitoja virtuaalisesti

Artikkelikuva: Helsingin pitkäaikaistyöttömille työelämätaitoja virtuaalisesti

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki kehitti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uudenlaisen digitaalisen oppimisympäristön työllisyyden lisäämiseksi. Kaupungin sosiaalitoimi otti sen käyttöön tammikuussa 2024. Pitkäaikaistyöttömät asiakkaat ovat olleet mukana alustan kokeiluissa ja kilpailutuksessa.

Työttömien työllistymisedellytyksiä lisätään Työtoiminnasta työelämään -projektissa vahvistamalla helsinkiläisten digitaalista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja työelämätaitoja.

Oppimisympäristön avulla on mahdollisuus kehittää helsinkiläisten työttömien ja osatyökykyisten sekä työhön kuntoutujien työelämään liittyviä valmiuksia ja taitoja verkossa. Verkkoympäristö tarjoaa sosiaalista kuntoutusta nykyaikaisella tavalla.

Yhteisesti kehitetyt sisällöt tukevat työelämävalmiuksia ja digitaitoja. Pilottiin osallistui 100 asiakasta ja 100 henkilökunnan jäsentä vuosina 2022–2023 osana Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hanketta. Pilotoinnissa kokeiltiin etätyötoiminnan konseptia käytännössä. Hyvien kokemusten myötä se päätettiin ottaa käyttöön jatkuvana palveluna, jota Helsingin kaupunki tarjoaa tuhansille kaupunkilaisille. 

Virtuaaliverstaalla opiskellaan työelämään suuntaavia taitoja

Jatkossa jokainen kuntouttavassa työtoiminnassa oleva pitkäaikaistyötön toimii pajatyöskentelyn lisäksi myös virtuaalisessa toimintaympäristössä, Virtuaaliverstaassa. Oman osaamisen tasoa ja mahdollista kouluttautumistarvetta voi arvioida verkkopalvelun avulla.

Tammikuusta 2024 alkaen Virtuaaliverstas pyörii Mediamaisterin alustalla, joka pohjautuu suomalaisissa oppilaitoksissa suosittuun Moodle-oppiympäristöön. Jokaiselle työtoiminnan asiakkaalle mahdollistetaan pääsy Virtuaaliverstaalle ja tulevaisuudessa jokaisella asiakkaalla on vähintään yksi etätyötoimintapäivä. 

“Mediamaisterin oppimisympäristö on asiakasystävällinen, sillä sisällöt voidaan jäsentää selkeästi eri kategorioiden alle. Virtuaaliverstaan alustan tehtävätyökalut mahdollistavat puolestaan interaktiivisemman suorituksen ja oppimiskokemuksen, mikä tukee asiakkaiden toimijuutta sekä vahvistaa digiosaamista. Monipuolisten sisältöjen ja tehtävien pelillinen luonne lisää motivaatiota ja innostaa työskentelemään alustalla”, kertoo työtoiminnan digi- ja etäpalveluiden työyksikön vastaava työnjohtaja ja Virtuaaliverstaan tiiminvetäjä Evelin Vlahopoulou.

Asiakaslähtöisyys luo toimivampia digiratkaisuja

Työtoiminnan asiakkaat ovat olleet alusta asti mukana kokeilemassa, arvioimassa ja valitsemassa hankittavaa alustaa. Kilpailutuksessa suurin osa vertailupisteistä annettiin alustojen koekäytön perusteella.

“Yleensä kilpailutuksissa hinta ratkaisee. Tässä tapauksessa oli tärkeää ennen valintaa varmistua siitä, että alusta on niin helppokäyttöinen, että nekin asiakkaat joilla ei ole aiempia digitaitoja, osaavat käyttää sitä”, mainitsee projektipäällikkö Meri Vainio Forum Virium Helsingistä. 

Hankintaprosessiin osallistettiin useita asiakkaita sekä pilottivaiheen että jatkuvan hankinnan kilpailutuksessa. Koekäytössä asiakkaat testasivat suoraan kilpailutukseen osallistuvia alustoja ja antoivat pisteitä käyttökokemuksensa perusteella.

“Olen pystynyt ensimmäistä kertaa hahmottamaan omia vahvuuksiani selkeästi. Koen myös, että psyykkinen hyvinvointini on parantunut monella osa-alueella,” kertoo pilottiin osallistunut asiakas. 

Tulossa kursseja ja mikrotutkintoja

Virtuaaliverstas tarjoaa jatkossa myös mahdollisuuden suorittaa ammattikoulukursseja ja tunnistaa osaamista. Asiakkaan omaan portfolioon tallentuu suoritusmerkinnät ja osaamistodistukset tutkinnon osista ja pienistä kokonaisuuksista. Digitaalinen alusta mahdollistaa tiedonsiirron sähköisesti työtoiminnasta sosiaalityöntekijälle ja oppilaitokselle. 

“Digitaaliset taidot niin teknisen osaamisen, tietoturvallisuuden, viestinnän kuin digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan yhteistoiminnan osalta ovat entistä tärkeämpiä nyky-yhteiskunnassa meille kaikille”, toteaa Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen

Niirasen mukaan monella on pelkoja, jännitystä tai epäluuloa digitaalisten laitteiden käyttöä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä toimimista kohtaan, jolloin on tärkeää saada onnistumisen kokemuksia pienillä askelilla. 

Lue lisää hankkeesta:
https://forumvirium.fi/projektit/tyotoiminnasta-tyoelamaan-hanke-vahvistaa-helsinkilaisten-yhdenvertaisuutta/

Kuva: N2 Albiino, Helsinki Partners

Lisätietoa

Projektipäällikkö Meri Vainio

Meri Vainio
Projektipäällikkö
+358 40 683 0660
meri.vainio@forumvirium.fi

Lue myös