Raksa.info laajenee Helsingin Energian työmaille

Yli 7 000 käyttäjää on hakenut tietoa Helsingin rakennustyömaista

Forum Virium Helsingin ja Public Side Oy:n kehittämä raksa.info-palvelu laajenee Helsingin Energian kaukojäähdytystyömaille.

Raksa.info-palveluun on syys–lokakuun aikana tutustunut jo 7 000 helsinkiläistä. Lokakuussa tehdyn käyttäjätutkimuksen perusteella kaupunkilaiset ovat ottaneet palvelut todella hyvin vastaan.

Raksa.info on syyskuussa avattu, uudenlainen tiedonsaantikanava Helsingin rakennustyömaista. Palvelu on tarkoitettu sekä tavallisille kaupunkilaisille että rakennusalan ammattilaisille. Raksa.info sai lokakuussa kunniamaininnan Nokia Ubimedia MindTrek Award –kilpailussa. Kilpailun tavoitteena on kannustaa digimedian tekijöitä Suomessa ja ulkomailla kehittämään uusia mediapalveluja, jotka hyödyntävät niin sanottua jokapaikan tietotekniikkaa (ubiquitous computing).

Pilottivaiheessa mukana on kymmeniä merkittäviä Helsingin keskustan työmaita, joita koskevat lupapäätökset ja rakennusta koskevat tiedot siirretään rakennusvalvonnan ja rakennusviraston tietokannasta raksa.info-sivuille. Palvelu on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

”Käyttäjäkokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. 75 prosenttia vastaajista arveli, että voisi käyttää palvelua vastaisuudessakin. Itse palvelua pidettiin hyvänä ja helppokäyttöisenä, kehitysehdotukset liittyivät lähinnä siihen, että mukaan toivottiin lisää rakennustyömaita, mikä onkin tietysti vähitellen tavoitteenamme”, kertoo raksa.infon kehittäjä Mikko Teerenhovi.

Raksa.infon perusideana on, että siinä mukana olevien työmaiden ulkopuolelle on pystytetty kyltti, jossa on raksa.info –numero. Sen avulla kyseisen työmaan rakennuslupapäätös lupakuvineen löytyy internetistä. Tiedot saa lyhyesti myös tekstiviestillä matkapuhelimeen. Pilottivaiheessa raksa.infossa on mukana muun muassa Musiikkitalon ja Kampin sähkötalon työmaat.

Public Side Oy:n toimitusjohtaja Mikko Teerenhovi ideoi raksa.info-konseptin vuosi sitten Helsinki Design Weekin ja Helsingin kaupungin Tuunaa stadi –kilpailussa, minkä jälkeen hän on kehittänyt palvelua yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa.

Palvelun kehittämisen taustalla oli ajatus siitä, että rakennustyömaista on olemassa tietoa, mutta kaupunkilaisille sen etsiminen on haastavaa. Tarkoituksena on muun muassa vähentää työmaista johtuvaa ärsytystä.

Rakennusalan yritykset pystyvät palvelun avulla kehittämään myös työmaita entistä paremmin, koska ne saavat kanavan kautta suoraa asiakaspalautetta työmaakohtaisen keskustelupalstan kautta.

”Raksa.infon yhtenä tarkoituksena oli myös toimia suorana palautekanavana kaupunkilaisten keskuudesta rakentajien suuntaan. On ollut mukavaa huomata, että se idea todellakin toimii myös käytännössä. Eräs käyttäjä esimerkiksi antoi palautetta puutteellisesti valaistusta rakennustyömaasta ja rakennuttaja tarttui asiaan saman tien”, toteaa Teerenhovi.

”On hienoa, että kaupunkilaiset ovat ottaneet raksa.infon omakseen. Käyttäjien kokemukset mahdollistavat entistä parempien digitaalisten palveluiden kehittämisen Helsingin seudulle. Helsinki on myös erinomainen tosielämän laboratorio tämäntyyppisille palveluille. Odotamme, että näiden kokemusten jälkeen tämäntyyppinen palvelu otetaan käyttöön muissakin suurimmissa kaupungeissamme”, toteaa johtaja Jarmo Eskelinen Forum Virium Helsingistä.

Raksa.info-pilotti on käytössä vuoden loppuun saakka. Tällä hetkellä palvelun jatkosta käydään keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Raksa.infon kehittämisessä ovat olleet mukana myös Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, YIT, SRV, Helsingin Energia ja Senaatti-kiinteistöt.

Lisätietoja: http://raksa.info/

Mikko Teerenhovi, Public Side Oy
Puh. 050 538 7983
mikko (at) teerenhovi.fi

Lue myös