Projektiesittely ---

Get Home Safely – Älyvaloilla turvallisesti perille

Artikkelikuva: Projektiesittely

Get Home Safely -hankkeen pyrkimys oli opastaa ihmisiä kaupunkiympäristössä turvallisesti perille. Käyttäjäkyselyn perusteella Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa testatut valot toivat kaupunginosaan erityisesti turvallisuuden tunnetta ja loivat tunnelmaa. 

Tavoite

Get Home Safely -hankkeen pyrkimys oli opastaa ihmisiä kaupunkiympäristössä turvallisesti perille älyvalaistuksella.

Forum Virium Helsinki tarjosi hankkeelle testialustan Jätkäsaaresta keskeneräiseltä kaupunkialueelta, jossa haluttiin kokeilla miten älykkäällä valaistuksella voidaan lisätä turvallisuutta alueilla, jotka koetaan huonon valaistuksen vuoksi turvattomiksi. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Valoratkaisua kehitettiin yhteistyössä kolmen maan asiantuntijoiden kanssa. Hanketta koordinoi Berliinin teknisen yliopiston (Technische Universität Berlin) CyPhyLab. Mukana yhteistyössä olivat Forum Virium Helsinki ja Aalto-yliopisto Suomesta, Technische Universität Berlin ja Fraunhofer HHI Saksasta sekä Telecom Italia ja Fluxedo Italiasta.
  • Forum Virium Helsinki vastasi projektin pilotoinnista Suomessa.
  • Vuoden 2019 kestäneen projektin kokonaisbudjetti oli noin 873 000 euroa. Forum Virium Helsingin työtä rahoitti EIT Digital ja osarahoituksella Helsingin kaupunki, yhteensä 163 187 euroa.
  • Hankkeen puitteissa yhteistyötä tehtiin myös paikallisten toimijoiden Staran ja Elisan kanssa. Staralta ostettiin valaistuksen asennus ja Elisa taasen vastasi konnektiviteetista.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimi Helsingissä toteutetun pilotin vetäjänä. Ensin kerätyn tiedon perusteella hahmoteltiin optimaalinen testialue Jätkäsaaren asuinalueelta. Testialueen määrittelemisessä auttoi alueen asukkaille suunnattu nettikysely ja Jätkäsaaren kirjastossa järjestetty työpaja, Aalto-yliopiston kanssa päivän hämärtyessä tehdyt lux-mittaukset sekä yhteistyö Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran kanssa. Sidosryhmäviestinnällä oli suuri merkitys pilotin onnistumisessa, ja sen toteutuksessa hyödynnettiin FVH:n omien viestintäkanavien lisäksi muun muassa Jätkäsaari Liike -Facebook-ryhmää sekä kirjaston ja alueen muiden julkisten paikkojen kuten kahviloiden ja ravintoloiden ilmoitustauluja. 

Projektin keskeiset saavutukset

EIT Digital -projektien yksi päämäärä on synnyttää liiketoimintaa yliopiston ja tiedemaailman innovaatioista, ja sen pohjalta TuBerlin loi Unimas-nimisen startupin.  Get Home Safely -pilotti tarjosi mahdollisuuden hankkeen puitteissa luodun Hexalight-älyvalon sekä Skýra-mobiilisovelluksen tuotekehitykseen. Aalto-yliopiston luoman digitaalisen kaksosen avulla voidaan havainnollistaa sen käytön hyödyllisyyttä kaupunki- ja tilasuunnittelussa. 

Hyödyt Helsingille

Pilotin puitteissa kerättiin tietoa ihmisten liikkumisesta jalan Jätkäsaaressa sekä palautetta olemassa olevasta valaistuksesta ja sen puutteista. Yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa tuki Helsingin kaupungin strategiaa ja vahvisti Helsingin mainetta testialustana. Projekti toteutettiin 4G LTE-teknologiaa käyttäen. Näin pystyttiin havainnoillistamaan myös tulevaisuuden teknologioiden, kuten 5G:n käyttömahdollisuutta, joka oli yksi hankkeen päämääristä.

Projektin materiaalit

Projekti mediassa

”Ainutlaatuinen kokeilu Helsingissä”, Helsingin Uutiset, 1.2.2020.

Get Home Safely_älyvalo