Projektiesittely ---

B.Green – uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi

Artikkelikuva: Projektin esittely

B.Green-projektissa tutkitaan uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi. Projektissa luodaan osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, jonka avulla vihreän infrastruktuurin ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti.

Tavoite

Vihreän infrastruktuurin ratkaisut auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Ne vaikuttavat myös kiinteistöjen arvoon, asukkaiden viihtyvyyteen ja varmistavat kaupunkiympäristön monimuotoisuuden. 

B.Green-projektin tavoitteena on löytää uusia, pohjoisiin olosuhteisiin sopivia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja kartoittaa digitaalisia työkaluja, joiden avulla niitä voidaan suunnitella ja soveltaa kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Merkittävässä osassa on myös osallistuvan kaupunkisuunnittelun sekä vihreän infrastruktuurin hyödyistä viestiminen eri toimijoille, kuten suunnittelijoille, päättäjille ja asukkaille. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin kesto on 01.02.2020–31.12.2022. B.Green-projektia koordinoi Forum Virium Helsinki. Projektipartnereina ovat Helsingin Kaupunki, Tallinnan Kaupunki sekä Stockholm Environment Institute Tallinn Center (SEI Tallinn).

Projektin rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma, joka rahoittaa kansainvälisiä kehitysprojekteja Latvian, Ruotsin, Suomen ja Viron välillä. Forum Virium Helsingin rahoitusosuus projektissa on 590 000 €. Koko projektin budjetti on 1 302 618 €.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi projektia ja ohjaa sitä tavoitteiden toteutumiseksi. Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on merkittävää löytää uusia työkaluja ja ratkaisuja tukemaan vihreän infrastruktuurin suunnittelemista jo varhaisessa vaiheessa kaupunkisuunnittelua, sillä digitaalisten työkalujen avulla voidaan madaltaa osallistumis- ja ymmärtämiskynnystä suhteessa kaupunkien ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteisiin.

Forum Virium Helsinki tuo yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä yhteen kehittämään innovatiivisia ratkaisuja sekä toteuttaa pilotteja Kalasataman alueella. Yrityksiltä hankitaan projektin teemoihin liittyviä kokeiluja 2021-2022.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupunki saa B.Green-projektin myötä runsaasti ymmärrystä vihreän infrastruktuurin vaihtoehdoista osana kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta sekä mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia digitaalisia työkaluja helpottamaan erilaisten ratkaisujen suunnittelemista jo varhaisessa vaiheessa. Forum Virium Helsinki työskentelee projektissa tiiviisti Kaupunkiympäristön toimialan Länsisatama-Kalasatama -tiimin sekä Ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinnan kanssa.

Kuva: Helsingin kaupunki, Kuvatoimisto Kuvio, Anders Portman