Projektiesittely ---

AI4EU edistää eurooppalaista yhteistyötä tekoälyn tutkimuksessa, innovaatioissa ja liiketoiminnassa

Artikkelikuva: Projektiesittely

AI4EU -projektissa kehitetään eurooppalainen tekoälyn ekosysteemi, joka kokoaa yhteen osaamisen, algoritmit, työkalut sekä resurssit ja tarjoaa ne käyttäjien saataville. Euroopanlaajuisessa projektissa Forum Virium Helsinki toimii linkkinä suomalaiseen AI -kehittäjäyhteisöön ja tarjoaa projektiin vahvaa osaamista datan ja avoimien rajapintojen hyödyntämisessä kaupunkikehityksessä ja uusissa innovaatioissa.

AI4EU-projektin tavoitteena on koota yhteen Euroopan AI – eli tekoäly-yhteisö ja edistää yhteistyötä tekoälyn tutkimuksessa, innovaatioissa ja liiketoiminnan kehittämisessä jakamalla tietoa ja osaamista kumppaneiden kesken. Projektissa on mukana 80 yhteistyökumppania 21 maasta. AI4EU käynnistettiin tammikuussa 2019 ja sen kesto on kolme vuotta. Projektin budjetti on EUR 20 M ja se saa rahoituksensa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.  

Eurooppalaista tekoäly-yhteisöä vauhdittamassa

AI4EU aktivoi eurooppalaista tekoäly-yhteisöä yhteistyöhön ja tukemaan eurooppalaisia yhteiskuntia sekä niiden taloutta. Tätä tavoitetta varten projektin aikana tehdään lukuisia edistämistoimenpiteitä. Keskeinen näistä on eurooppalaisen yhteisen ja avoimen tekoälyalustan kehittäminen. Sidosryhmät myös tuodaan yhteen yhteisissä tapahtumissa. Lisäksi tuotetaan kattava eurooppalaisen tekoälyn strateginen agenda ja käynnistetään eettinen valvontaelin.

Seuraa projektia

Verkkosivut https://www.ai4europe.eu/

Twitter https://twitter.com/AI4EU

Linkedin https://www.linkedin.com/company/AI4EU/

Kuva: Julia Kivelä / Helsinki Marketing