Pk-yrityksille kehittämispalvelu

Pk-yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden tavoitteena on tuoda voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun tähtääville pk-yrityksille uudenlaisia toimintatapoja ja verkostoitumismahdollisuuksia kasvun tueksi ja nopeuttamiseksi. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on mm. tarjota uudenlaisia polkuja innovaatioiden jalostamiseksi valmiiksi tuotteiksi markkinoille. Palvelukokonaisuudessa ei ole kyse pk-yrityksille suunnatusta perinteisestä ideahautomosta vaan starttivaiheen jo ohittaneiden pk-yritysten tukemisesta kasvuun.

Palvelukokonaisuuden ja Forum Virium Helsingin hanketoiminnan kautta valikoidut kansainväliseen kasvuun tähtäävät pk-yritykset pääsevät osaksi merkittävää verkostoa, jossa on mukana niin asiakkaita kuin kumppaneita.

Lue myös