Tekniselle asiantuntijalle (Mydata Specialist) töitä tarjolla

Artikkelikuva: Tekniselle asiantuntijalle (Mydata Specialist) töitä tarjolla

Haemme nyt teknistä asiantuntijaa (MyData) kansainväliseen projektiin. Haku auki 28.2. saakka.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan kaupunkien digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja niitä mahdollistavien alustojen rakentamiseen. Autat osaamisellasi kaupunkeja ja yrityksiä luomaan yhteneviä tapoja kerätä, välittää ja hyödyntää tietoa. Työsi mahdollistaa tulevaisuudessa uuden liiketoiminnan syntymisen laadukkaan tietopohjan ja toimivien rajapintojen päälle.

Hankkeessa kehitetään ja testataan ratkaisuja arjen liikkumiseen liittyvien palveluiden yhteentoimivuuden parantamiseksi. Erityisesti keskitytään ratkaisemaan henkilökohtaiseen tietoon (MyData) liittyviä haasteita, kuten profilointitietojen tai käyttöoikeuksien välittämistä organisaatiolta toiselle. Hanke on EU:n rahoittama ja siinä testataan italialaisten ja suomalaisten yritysten ratkaisuja muun muassa luvituksen välittämiseen organisaatioiden välillä liikkuvaan tietoon liittyen (consent management).

Hankkeessa määritellään ensimmäisessä vaiheessa toivottava MyData-arkkitehtuuri ja tarvittavat komponentit, jälkimmäisessä vaiheessa testataan ratkaisuja partneriorganisaatioiden kanssa. Valitsemalla parhaiten toimivia ja avoimia standardeja rajapintoihin ja tietomalleihin mahdollistetaan nopea palvelukehitys ja aivan uudenlaiset palvelukonseptit. Olet rakentamassa kaupunkilaisille palveluita, joissa liikkumisen, asumisen, yhteiskäyttötilojen ja muiden resurssien hyödyntäminen ristiin nousee uudelle tasolle digipalveluiden avulla.

Työskentelet osana älykkään liikkumisen tiimiä, jossa kehitetään jo nyt muun muassa robottibusseja joukkoliikenteen täydentäjänä ja logistiikkaketjun viimeisen pätkän uusia vaihtoehtoja, edistetään sähköautojen käyttöönottoa ja tehdään Helsingistä yhtä maailman parhaista paikoista testata uusia liikkumisen palveluita. Tämän mahdollistavat laadukas data, avoin lähestymistapa kaikilla tasoilla ja reilut liiketoimintamallit. Nykyisen tiimin osaaminen on myös hyödynnettävissäsi.

Toivomme:

  • Ymmärrystä MyData/omadata/personal data -periaatteista ja hyödyistä
  • Kykyä evaluoida mydata-palveluihin liittyviä teknisiä ratkaisuja hyödyntämisen näkökulmasta. Eli mihin kannattaa tällä hetkellä satsata aikaa ja muita resursseja.
  • Kykyä tehdä tekninen suunnitelma ja arkkitehtuurikuvaus projektin kehittämien palveluiden toteuttamiseksi.
  • Halua oppia lisää jatkuvasti muuttuvasta ja kehittyvästä mydata-ekosysteemistä.
  • Ohjelmointitaitoja riittävällä tasolla.
  • Soveltuvaa koulutusta.
  • Kykyä toimia monitoimijaympäristössä osana kansallisia ja kansainvälisiä konsortioita.

Tarjoamme:

  • Näköalapaikan kansainvälisen älykaupunkikehityksen huipulle.
  • Itsenäisen ja monipuolisen työn.
  • Kannustavan, dynaamisen ja kehitysorientoituneen työyhteisön Helsingin ydinkeskustassa.

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2019 saakka, mahdollisesta jatkosta päätetään myöhemmin. Työ alkaa heti.

Hakuaika on päättynyt. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Teemme Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin kehittämällä tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhdessä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa. Saavutuksiamme ovat muun muassa avoin data, Fiksu Kalasatama ja robottibussit.

Lue myös