Misson Zero Foodprint -projekti kehittää pienten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille. Projektin yhteiskehittämistä ja pilotteja tehdään Uudenmaan ravintolatoimijoiden kanssa. 

Mission Zero Foodprint -projektissa pieniä ravintola- ja ruoka-alan toimijoita tuetaan toiminnan muuttamisessa kestävämmäksi ja hiilineutraalimmaksi projektissa kehitettävien toimintamallien, älykkäiden ratkaisujen ja yhteensopivien digitaalisten palvelujen avulla. Projekti kokoaa ravintola- ja ruokapalvelualan yrityksiä, kehittäjiä ja sidosryhmiä laajasti Helsingistä ja Uudeltamaalta yhteen kehittämään koko tuotantoprosessia kohti hiilineutraaliutta. Apuna hyödynnetään hankkeessa jatkokehitettäviä digitaalisia ratkaisuja ja palvelumuotoilun avulla hiottuja toimintamalleja. Kestävä toimintamalli tuo myös kilpailuetua. Tavoitteena on samalla lisätä kuluttajien tietoisuutta ravintoloiden ja ruokapalveluyritysten hiilineutraaliudesta ja ympäristöystävällisyydestä kuluttajan omien valintojen tueksi. 

Tavoite

Mission Zero Foodprint -hankkeessa yhteiskehitetään hiilineutraalimpia ruokapalveluita yhdessä ravintola ja ruokapalveluyritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.  Päämäärää edistetään neljän tavoitteen avulla.

  1. Kehitetään avoimesti saatavilla oleva resurssiviisas ja hiilineutraaliuteen tähtäävä toimintamalli ravintola- ja ruokapalveluyrityksille. Asiantuntijoiden ja ruokapalvelualan ammattilaisten kanssa yhdessä kehitettävät ratkaisut ja toimintamallit mahdollistavat pienempienkin yritysten toiminnan ja tuotteiden kehittämisen kestävään suuntaan.
  2. Kehitetään ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja osana toimintamallia. Digitaaliset työkalut, mittarit ja indikaattorit auttavat ohjaamaan ravintoloiden hiilijalanjälkeä, ja resurssitehokkuuteen tähdätään liiketoiminnan valinnoilla, esimerkiksi raaka-ainehankinnoilla, energiaratkaisuilla ja reseptiikalla.
  3. Yritysten hiilineutraaliutta, energiatehokkuutta ja resurssiviisautta tuodaan esille visuaalisesti kuluttajapalveluissa valintojen tueksi. Data ruokapalveluyritysten hiilineutraaliudesta vahvistaa yritysten ympäristöystävällistä imagoa.
  4. Lisätään toimijoiden kansainvälistä verkottumista tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi  sekä uusien yhteistyömuotojen kehittämiseksi alan toimijoiden kesken.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto.

Kokonaisbudjetti on noin 529 000 euroa. Projekti kestää lokakuusta 2019 syyskuuhun 2021. Projektin koordinaattorina toimii Forum Virium Helsinki ja toisena toteuttajana Laurea ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on laaja verkosto yhteistyökumppaneita, kuten kummiyritykset Palmia, Kotipizza Group ja Antell-ravintolat.

 

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii projektin koordinaattorina ja vastaa ravintolapalveluita tuottaville yrityksille suunnatun alustan konseptoinnista sekä digitaalisten työkalujen edistämisestä. Fiksu Kalasatama -hanke tarjoaa kokeilualustan. Laurea ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen ravintola-alan osaamista ja vastaa yhteiskehittämisestä sekä pilotoinnista.

Hyödyt Helsingille 

Mission Zero Foodprint edistää Helsingin hiilineutraalisuustavoitteita tukemalla ravintola- ja ruoka-alan toimijoita kohti kestävää ja hiilineutraalia toimintaa. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävät toimintamallit ja palvelut jäävät aktiiviseen käyttöön ravitsemisalan pk-yrityksille ja tuottavat liiketoiminnallista hyötyä ja samalla tarpeen mukaista tietoa kuluttajille. Samalla mallien aktiivinen käyttö tukee alueiden ja toimijoiden resurssitehokuutta ja energiansäästöjä. Hanke nostaa myös Uudenmaan ja Suomen imagoa kestävässä ruokakulttuurissa.

Kuva: Helsinki Marketing

Lisätietoja

Kaisa Spilling

Kehityspäällikkö


#fiksukalasatama #nopeatkokeilut
#livinglab #co-creation
puh. +358 40 744 8831 kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.