Living Labit avainasemaan pohjoismaisessa innovaatioyhteistyössä

Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä halutaan lisätä innovaatioiden saralla. Näin halutaan säilyttää kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatiojärjestelmä kummassakin maassa. Ehdotus yhteistyöstrategiasta julkaistiin Märkesåret-komiteoiden viime viikolla Tukholmassa järjestämässä tulevaisuuskonferenssissa.

Konferenssin teemoja olivat tulevaisuudennäkymät tieteen, korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan alueilla.

Living Labit ovat keskeisessä roolissa ehdotuksessa. Asiakkaan tarpeiden tunnistamista esitetään innovaatioprosessien lähtökohdaksi, ja Living Labit nähdään parhaana menetelmänä tarpeiden selvittämiseksi.

Suomessa on investoitu etenkin Living Labin konseptin kehittämiseen, kun taas Ruotsissa on panostettu enemmän loppukäyttäjän sitouttamisen sen prosesseihin ja menetelmiin. Nyt näitä vahvuuksia esitetään yhdistettäviksi siten, että saadaan käyntiin pitkäaikainen yhteistyö maiden johtavien Living Labien välillä.

Hallitus niin Suomessa kuin Ruotsissakin suunnittelee uudistuksia innovaatiotoimintaan. Suomessa hallitus luovutti kansallisen innovaatiostrategian eduskunnalle lokakuussa 2008. Samaan aikaan Ruotsin hallitus esitti kaikkien aikojen suurinta summaa investoitavaksi tutkimukseen.

Lue myös