KIITO-toimenpideohjelma käyntiin – käyttäjät mukaan innovaatiotoimintaan

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla tehty kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelma (KIITO) julkistettiin 16. helmikuuta. Ohjelma sisältää lähivuosien kehittämistoimenpiteet, ja sen tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä ja uudistaa julkisia palveluja.

Ohjelma esiteltiin asiantuntijaseminaarissa, jossa mm. Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen kertoi julkisen tiedon avaamisen mahdollisuuksista innovaatiotoiminnalle. Forum Virium Helsinki tulee olemaan KIITO-ohjelmassa mukana Helsinki Region Infoshare -hankkeella sekä osallistumalla kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäjäfoorumin perustamiseen.

Seminaarissa lanseerattiin myös verkkosivusto www.udi.fi, jolla pyritään konkretisoimaan käyttäjälähtöisyyttä ja sen tuomia etuja. Sivustolla esitellään mm. caseja, joissa käyttäjät on otettu mukaan kehitystyöhön ja näin saatu aikaan miellyttävämpiä sekä hyödyllisempiä palveluja. Forum Virium Helsingin hankkeista sivustolla esitellään Helsinki Living Labin pilotti Destian kanssa sekä uusi, paikallinen kaupunkikanava Stadi.TV, jossa kaupunkilaiset pääsevät sekä ideoimaan palvelua että tuottamaan siihen sisältöjä.

Toimenpideohjelman valmistelussa oli mukana laaja joukko yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Dokumentti löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Lue myös