Kasvuohjelman kouluttaja- ja valmentajahaku käynnistynyt

Kasvuohjelma on tarkoitettu Helsingin seudulla toimiville kasvuhakuisille ja -kykyisille digitaalisia sisältöjä ja palveluita tuottaville pk-yrityksille.

Kasvuohjelma tarjoaa työkaluja yritysten johdolle ja kehittämistehtävissä toimiville. Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu kaksi avainhenkilöä, jolloin kaikille yhteisen koulutuksen ja yrityskohtaisen valmennuksen eri osa-alueiden anti on tehokkaammin yrityksen hyödynnettävissä. Yritysten haastatteluissa kartoitettujen tarpeiden perusteella laaditaan yrityskohtaiset kehittämisohjelmat, jotka toteutetaan ohjelman tuella.

Kasvuohjelma 1:n toteutus
Kasvuohjelman ensimmäiseen ryhmään, Kasvuohjelma 1:een, joka aloittaa 23.5.2006, ja jatkaa vuoden loppuun, on valittu 12 kasvuyritystä.

Kasvuohjelma 1 koostuu kaikille yhteisestä koulutusohjelmasta sekä yrityskohtaisesta valmennuksesta ja tehtävistä.

Yhteinen koulutusohjelma
Koulutusohjelmasta vastaa Helia vastuukouluttajana Aarni Moisala. Työskentely yhteisten lähijaksojen välillä tapahtuu Helian sähköistä oppimisalustaa hyödyntäen. Koulutusta on kymmenkunta yhteistä kestoltaan noin puolen työpäivän sessiota, joihin voi osallistua yritystä kohden useampi avainhenkilö. Kouluttajia haetaan erityisesti syventämään ja viemään teoriaa käytäntöön toimialaan liittyvien tapausesimerkkien purkamisella. Koulutusta hankitaan opetustunneittain.

Yrityskohtainen valmennus
Yrityskohtaisessa valmennuksessa Kehitysohjelmaa konsultoi Diges ry. Valmennus on pitkälti yhdenmukainen KTM:n Sile-hankkeen Jalostamo-palvelun kanssa. Näin Kasvuohjelma toimii Jalostamon luontevana jatkumona, mikäli yritys on osallistunut aiemmin Jalostamoon.

Ohjelman perushintaan sisältyy viisi päivää yrityskohtaista valmennusta. Tämän lisäksi on mahdollisuus viiteen lisävalmennuspäivään. Valmennusta on siis Kasvuohjelma 1:ssä yhteensä enintään 120 työpäivää. Valmennusta hankitaan kahden, kolmen ja viiden työpäivän erissä.

Kasvuohjelman tuottaa Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu osana Forum Virium Helsinki -hanketta yhteistyössä Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun (Helia), Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamiskeskuksen ja Diges ry:n kanssa.

Lataa TARJOUSPYYNTÖ tästä

Lisätietoja:

Forum Virium Helsinki, Pk-yritysten kehittämispalvelu
projektipäällikkö Esa Blomberg, 040 7380030
markkinointipäällikkö Kaisa Sibelius, 040 570 1317
etunimi.sukunimi@forumvirium.fi

Helia
Vastuukouluttaja Aarni Moisala 040 5531727
Koulutussunnittelija Satu Järvinen, 09 14890600
etunimi.sukunimi@helia.fi

www.helia.fi/kasvuohjelma

Lue myös